LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

God Jul - Gott Nytt år

T1 - T5 1900 - ca 50-talet

JFF = John Fröberg, Finspong

89.562

141.056

God Jul !

Godt Nytt År !

Förlag: JFF nr 152

Förlag: JFF nr 153

K7 T1

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.259

115.294

God Jul

 

Förlag: JFF 160

Förlag: JFF 161

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.272

141.055

God Jul !

God Jul !

Förlag: JFF 276

Förlag: JFF 279

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.223

96.253

Glad Jul !

God Jul !

Förlag: JFF 467

Förlag: JFF 472

K7 fr OII stpl

K7 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

124.876

141.224

God Jul !

Godt Nytt År

Förlag: JFF 474

Förlag: JFF 490

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.180.kr

 

141.225

92.238

God Jul

God Jul

Förlag: JFF 491

Förlag: JFF 692

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.054

92.237

 

Godt Nytt År

Förlag: JFF saknar nr

Förlag: JFF saknar nr

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.053

 

Förlag: JFF saknar nr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

 

JF(K) = John Fredriksons Kunstforlag, Christiania

92.283

124.875

Godt Nytt År

Godt Nytt År

Förlag: JFK 157

Förlag: JFK 159

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.180.kr

 

141.226

141.227

Godt Nytt År

Godt Nytt År

Förlag: JFK 160

Förlag: JFK 162

K8 fr OII stpl

K6 fr GV stpl

Pris.180.kr

Pris.80.kr

 

141.228

Glad Jul !

Förlag: JFK saknar nr

K7 fr stpl

Pris.160.kr

 

EH = Eskil Holm, Stockholm

69.696

Snöbolls-kort

Förlag: EH saknar nr

K7 fr OII stpl

Pris.1.500.kr

 

141.229

96.285

Stora famnen på Julafton från

Stora famnen på Nyårsdagen från

Förlag: EH saknar nr

Förlag: EH saknar nr

K6 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

141.230

Stora famnen på Nyårsdagen från

Förlag: EH saknar nr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

 

124.869

141.231

Godt Nytt År

En God Jul !

Förlag: EH saknar nr

Förlag: EH saknar nr

K8 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.180.kr

Pris.160.kr

 

115.296

141.232

En God Jul !

En God Jul !

Förlag: EH saknar nr

Förlag: EH saknar nr

K8 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.180.kr

Pris.80.kr

 

96.286

141.233

Godt Nytt År

Godt Nytt År !

Förlag: EH saknar nr

Förlag: EH saknar nr

K8 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Såld

Pris.180.kr

 

Från Jultidningen Vinter NY

141.540

141.541

God Jul !

God Jul !

Från Jultidningen Vinter NY

Från Jultidningen Vinter NY

K7 ofr

K7

Pris.50.kr

Pris.50.kr

 

83.795

83.797

God Jul

Godt Nytt År !

Från Jultidningen Vinter NY

Från Jultidningen Vinter NY

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.50.kr

Pris.50.kr

 

141.542

Godt Nytt År !

Från Jultidningen Vinter NY

K7 ofr

Pris.50.kr

 

NK = Nordisk Konst

141.533

141.534

Godt Nytt År

Godt Nytt År

Förlag: NK 6552

Förlag: NK 6553

K7 fr stpl

K8

Pris.60.kr

Pris.80.kr

 

141.535

141.536

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Förlag: NK 6560/4

Förlag: NK 6560/5

K8

K8

Pris.80.kr

Pris.80.kr

 

141.537

141.538

God Jul

 

Förlag: NK 6571

Förlag: NK 6912

K7 fr stpl

K8

Pris.60.kr

Pris.80.kr

 

SK = Sagokonst

141.523

141.525

God Jul !

God Jul !

Förlag: SK 4523/1

Förlag: SK 4523/4

K8 ofr

K8 fr stpl

Pris.60.kr

Pris.60.kr

 

141.527

141.529

God Jul !

God Jul !

Förlag: SK 4523/5

Förlag: SK 4523/7

K7 fr stpl

K8 fr stpl

Pris.40.kr

Pris.60.kr

 

141.532

141.524

God Jul !

God Jul och Gott Nytt År !

Förlag: SK 4523/10

Förlag: SK 4524/3

K8 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.60.kr

Pris.40.kr

 

141.526

141.528

God Jul och Gott Nytt År !

God Jul och Gott Nytt År !

Förlag: SK 4524/4

Förlag: SK 4524/6

K8 fr stpl

K8 fr stpl

Pris.60.kr

Pris.60.kr

 

141.530

141.531

God Jul och Gott Nytt År !

God Jul och Gott Nytt År !

Förlag: SK 4524/8

Förlag: SK 4524/9

K8 fr stpl

K8 fr stpl

Pris.60.kr

Pris.60.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order