LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Kartongkort

Format 14 x 10

80.535

80.527

Askungen.

Askungen hos Prinsen.

Förlag: AE

Förlag: AE

K7 skriven

K7 skriven

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

21.289

80.539

Frithiof och Ingeborg.

Från Rättvik.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K5

Pris.1.200.kr

Pris.500.kr

 

80.523

80.528

Goda vänner.

John Blund.

Förlag: AE

Förlag: AE

K7 skriven

K7

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

21.833

80.534

Kung Heimer och Aslög.

Margaretha.

Förlag: AE

Förlag: AE

K7 skriven

K7 skriven

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

80.526

Prinsessan Törnros.

Förlag: AE

K7 skriven

Pris.800.kr

 

80.530

80.537

Romeo och Julia.

Rödkappan.

Förlag: AE

Förlag: AE

K6

K5

Pris.500.kr

Pris.300.kr

 

80.520

141.674

Se jag står framför dörren och klappar.

Tittut.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8 skriven

K6

Pris.1.200.kr

Pris.500.kr

 

141.675

80.524

Tomtar i kyrktorn.

Tre Gracer.

Förlag: AE

Förlag: AE

K5

K7 skriven

Pris.300.kr

Pris.800.kr

 

80.544

Tummeliten.

Förlag: AE

K6 skriven

Pris.500.kr

 

80.525

80.529

Ungdom och ålderdom.

Vallflickan.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K7

Pris.1.200.kr

Pris.800.kr

 

80.521

141.676

Vid Kristi krubba.

 

Förlag: AE

Förlag: Stender Kjöbenhavn

K7 skriven

K7

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

21.830

80.522

Saknar förlag

Saknar förlag

K7

K6 skriven

Såld

Pris.500.kr

 

80.518

141.677

Förlag: Eneret Norge

Saknar förlag

K6 skriven

K8 skriven

Pris.500.kr

Pris.1.200.kr

Format 14,5 x 9,5

80.550

115.281

Till Österland vill jag fara.

Fjorton år tror jag visst att jag va`.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K8

Pris.1.200.kr

Pris.1.200.kr

 

80.551

60.280

Och jag skall väfva mig en randig kjortel.

Jag ser uppå dina ögon.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K8

Pris.1.200.kr

Pris.1.200.kr

 

141.678

141.679

Björkens visa.

Anders han var en hurtiger dräng.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K8

Pris.1.200.kr

Pris.1.200.kr

 

141.681

"När månen vandrar på himlen blå

Förlag: AE

K5 skriven

Pris.300.kr

 

69.860

69.846

Förlag: Eneret Kjobenhavn

Förlag: Eneret J / F

K6 skriven

K7 skriven

Pris.500.kr

Pris.800.kr

 

141.680

69.849

Förlag: Eneret J / F

Förlag: Eneret J. F.

K6

K8 skriven

Pris.500.kr

Pris.1.200.kr

 

69.858

80.549

Förlag: KTA

Förlag: KTA

K8

K7 skriven

Pris.1.200.kr

Pris.800.kr

 

80.519

Förlag: KTA

K7 skriven

Pris.800.kr

Format 13,5 x 9 (vykortsformat)

80.553

80.555

 

Vers på baksida

Förlag: KTA

Förlag: AE

K7

K8

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

80.543

80.554

Vers på baksida

Vers på baksida

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K8

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

80.545

124.880

Vers på baksidan

 

Förlag: AE

Förlag: Eneret J. F.

K7 skriven

K7

Pris.600.kr

Pris.600.kr

 

80.542

141.685

 

Vykortsbaksida

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K6

K8

Pris.400.kr

Pris.800.kr

 

80.540

80.541

Vykortsbaksida

Vykortsbaksida

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K7 skriven

Pris.800.kr

Pris.600.kr

 

80.548

141.686

Vykortsbaksida

Vykortsbaksida

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K8

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

141.688

141.687

Vykortsbaksida

Vykortsbaksida

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K8

Pris.800.kr

Pris.800.kr

 

141.682

Vykortsbaksida

Förlag: AE

K5 fr OII stpl

Pris.300.kr

Format 14,5 x 8,5

80.559

80.557

Vers på baksidan

Vers på baksidan

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K7

Pris.800.kr

Pris.600.kr

 

80.561

141.683

Vers på baksidan

Vers på baksidan

Förlag: AE

Förlag: AE

K7 skriven

K8

Pris.600.kr

Pris.800.kr

 

141.684

Vers på baksidan

Förlag: AE

K8 skriven

Pris.800.kr

Format 11 x 7,5

141.689

141.690

Askungen.

Prinsessan Törnros.

Förlag: AE

Förlag: AE

K8

K8 skriven

Pris.600.kr

Pris.600.kr

 

115.282

107.126

Svea.

Tummeliten

Förlag: AE

Förlag: AE

K7 skriven

K8

Pris.400.kr

Pris.600.kr

 

80.565

80.568

Förlag: AE

Förlag: AE

K8 skriven

K8 skriven

Pris.600.kr

Pris.600.kr

 

80.563

80.566

Förlag: AE

Förlag: Eneret K. Abel. Christiania.

K6 skriven

K7

Pris.300.kr

Pris.400.kr

 

141.691

141.692

Saknar förlag vykortsbaksida

Saknar förlag vykortsbaksida

K7 fr stpl

K8 fr stpl

Pris.400.kr

Pris.600.kr

 

141.693

Saknar förlag vykortsbaksida

K7 skriven

Pris.400.kr

Format 11 x 7

80.574

80.573

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K8 skriven

Pris.600.kr

Pris.600.kr

 

141.694

80.571

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8 skriven

K7 skriven

Pris.600.kr

Pris.400.kr

 

80.536

80.576

 

Jag Gratulerar !

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8 skriven

K7 skriven

Pris.600.kr

Pris.400.kr

Format 10 x 6,5

141.695

141696

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K8

Pris.300.kr

Pris.300.kr

 

141.697

141698

Förlag: Eneret J. F.

Förlag: Eneret J. F.

K8

K8

Såld

Pris.300.kr

 

141.699

Förlag: Eneret J. F.

K8

Pris.300.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order