LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Övriga motiv

JFF = John Fröberg, Finspong

141.646

92.286

Förlag: JFF 103

Förlag: JFF saknar nr

K6 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

92.242

92.243

Förlag: JFF 113

Förlag: JFF 114

K7 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.647

92.244

Förlag: JFF 115

Förlag: JFF 117

K7 ofr

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.648

92.245

Förlag: JFF 118

Förlag: JFF 133

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.246

92.247

Förlag: JFF 134

Förlag: JFF 135

K7 ofr

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

124.870

92.248

Förlag: JFF 136

Förlag: JFF 138

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

124.874

92.284

Förlag: JFF 139

Förlag: JFF 140

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.249

141.672

Förlag: JFF 141

Förlag: JFF 142

K6 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

92.251

92.252

Förlag: JFF 143

Förlag: JFF 144

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.180.kr

 

92.254

92.255

Förlag: JFF 146

Förlag: JFF 147

K7 fr OII stpl

K7

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.256

141.649

Förlag: JFF 148

Förlag: JFF 151

K7 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

92.258

124.873

Förlag: JFF 160

Förlag: JFF 200

K6 fr OII stpl

K6 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

92.260

141.650

Förlag: JFF 201

Förlag: JFF 202

K7 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.651

92.261

Förlag: JFF 203

Förlag: JFF 204

K6 fr OII stpl

K6 pl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.652

141.653

Förlag: JFF 206

Förlag: JFF 208

K8 ofr

K6 ofr

Pris.180.kr

Pris.120.kr

 

92.262

92.263

Förlag: JFF 209

Förlag: JFF 210

K7 fr OII stpl

K6 pl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

92.264

92.241

Förlag: JFF 217

Förlag: JFF 251

K7 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

92.265

92.266

Förlag: JFF 252

Förlag: JFF 253

K6 fr OII stpl

K8 ofr

Pris.120.kr

Pris.180.kr

 

141.654

92.267

Förlag: JFF 254

Förlag: JFF 255

K6 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

92.240

Förlag: JFF 256

K6 pl

Pris.120.kr

 

141.655

141.656

Förlag: JFF 258

Förlag: JFF saknar nr

K6 ofr

K8

Pris.120.kr

Pris.180.kr

 

141.657

141.658

Förlag: JFF saknar nr

Förlag: JFF saknar nr

K6 ofr

K7 ofr

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.659

141.660

Förlag: JFF saknar nr

Förlag: JFF 260

K6 ofr

K6 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

92.268

92.271

Förlag: JFF 263

Förlag: JFF 268

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.661

141.663

Förlag: JFF 269

Förlag: JFF 273

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.662

92.285

Förlag: JFF 281

Förlag: JFF saknar nr

K6 ofr

K6 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.664

141.665

Förlag: JFF 5272

Förlag: JFF saknar nr

K6 fr OII stpl

K6 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.666

141.667

Förlag: JFF saknar nr

Förlag: JFF saknar nr

K6 pl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.668

141.669

Förlag: JFF saknar nr

Förlag: JFF saknar nr

K6 fr OII stpl

K8 ofr

Pris.120.kr

Pris.180.kr

 

141.673

92.287

Förlag: JFF 5273

Förlag: JFF 5274

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

92.288

92.289

Förlag: JFF 5275

Förlag: JFF 5681

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.670

141.671

Förlag: JFF 8492

Förlag: JFF saknar nr

K6 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order