LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

Påskkort

T1 till c:a 1906 odelad adress sida

69.691

65.506

Påskägg Rolig Påsk

Påskägg Glad Påsk

Förlag: AE 807

Förlag: AE 809

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.1.500.kr

Pris.1.500.kr

 

69.693

21.834

Påskägg Glad Påsk

Påskägg En Glad Påsk !

Förlag: AE 811

Förlag: AE saknar nr

K5 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.600.kr

Pris.1.500.kr

 

69.689

Påskägg Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

K6 fr OII stpl

Pris.800.kr

 

56.394

102.301

Rolig Påsk !

En Rolig Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K6 ofr

Pris.160.kr

Pris.80.kr

 

89.543

115.317

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

115.318

87.080

Glad Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

108.198

141.234

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 pl

K8 pl

Pris.160.kr

Pris.180.kr

 

141.235

141.236

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

T2 - T3 till c:a 1920

76.738

87.090

Påskmorgonen.

Glad Påsk

Förlag: AE 92

Förlag: AE 812

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

102.197

141.237

En god Påsk

Rolig Påsk

Förlag: AE 813

Förlag: AE 814

K8 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.80.kr

 

115.319

141.238

Glad Påsk

Glad Påsk

Förlag: AE 815

Förlag: AE 816

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

90.515

102.194

Rolig Påsk

Glad Påsk

Förlag: AE 817

Förlag: AE 819

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.239

141.240

En glad påsk

Glad Påsk !

Förlag: AE 820

Förlag: AE 821

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.241

93.853

Glad Påsk

Glad Påsk

Förlag: AE 822

Förlag: AE 823

K8 fr stpl

K6 fr OII stpl

Såld

Pris.80.kr

 

141.243

120.123

Rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 1446

Förlag: AE 1447

K7 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

76.732

102.203

Glad Påsk

Ned Med Äggen

Förlag: AE 1448

Förlag: AE 1449

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

108.191

102.202

Glad Påsk

Rolig Påsk !

Förlag: AE 1450

Förlag: AE 1451

K8 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

90.974

87.083

En rolig Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 1453

Förlag: AE 1454

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.244

76.715

En rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 1455

Förlag: AE 5906

K7 fr GV stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.245

141.246

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 5907

Förlag: AE 5908

K7 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.247

141.248

Glad Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE 5910

Förlag: AE 5913

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.249

102.195

En Puss i Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 5914

Förlag: AE 5915

K8 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.250

92.234

Rolig Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE 5949

Förlag: AE 6000

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.251

108.192

En rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6001

Förlag: AE 6002

K7 fr OII stpl

K8 ofr

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

76.723

141.252

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6003

Förlag: AE 6004

K8 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.253

141.254

Rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6005

Förlag: AE 6006

K8 fr OII stpl

K8

Pris.160.kr

Såld

 

141.255

76.725

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6008

Förlag: AE 6009

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

90.975

90.970

Påskidyll Rolig Påsk !

En God Påsk !

Förlag: AE 6010

Förlag: AE 6049

K8 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.256

141.257

God Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6050

Förlag: AE 6051

K7 fr GV stpl

K6 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.242

90.968

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6055

Förlag: AE 6058

K8

K6 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.80.kr

 

141.258

102.159

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6150

Förlag: AE 6151

K7

K7 fr stpl

Såld

Pris.120.kr

 

141.259

120.124

God Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE 6159

Förlag: AE 6161

K8

K8 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.260

141.261

Glad Påsk

Gala-Spektakel

Förlag: AE 6193

Förlag: AE 6194

K8 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Såld

Pris.120.kr

 

141.262

76.724

Rolig Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6195

Förlag: AE 6196

K6 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

108.193

141.263

Rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6196

Förlag: AE 6197

K8 fr GV stpl

K8 fr GV stpl

Såld

Pris.160.kr

 

141.264

108.194

Glad Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE 6197

Förlag: AE 6199

K8

K7 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.265

141.266

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6200

Förlag: AE 6201

K7 fr GV stpl

K8 ofr

Pris.120.kr

Såld

 

102.199

141.267

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6201

Förlag: AE 6202

K7 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.198

141.268

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6202

Förlag: AE 6204

K7

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.269

141.270

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6204

Förlag: AE 6223

K8

K7 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.271

141.272

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6225

Förlag: AE 6226

K8 fr GV stpl

K8 fr stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.273

141.274

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6227

Förlag: AE 6228

K6 fr GV stpl

K8 fr GV stpl

Pris.80.kr

Pris.160.kr

 

141.275

90.973

Glad Påsk ! önskar Pullan

Glad Påsk !

Förlag: AE 6229

Förlag: AE 6230

K8 fr GV stpl

K8

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.276

102.200

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6231

Förlag: AE 6232

K6 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

108.195

141.277

Glad Påsk

Glad Påsk !

Förlag: AE 6233

Förlag: AE 6234

K8

K8

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.448

108.196

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6387

Förlag: AE 6388

K7 fr stpl

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

115.320

141.449

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6389

Förlag: AE 6391

K7 fr stpl

K8

Pris.120.kr

Såld

 

141.450

141.451

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6393

Förlag: AE 6395

K7 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.278

Glad Påsk !

Förlag: AE 6463

K8 fr GV stpl

Såld

 

141.279

141.280

Rolig Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE 6464

Förlag: AE 6466

K8 fr GV stpl

K8 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.281

87.082

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6467

Förlag: AE 6468

K8 pl

K8 fr GV stpl

Pris.160.kr

Såld

 

141.282

141.283

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6482

Förlag: AE 6484

K7 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Såld

Såld

 

102.196

76.730

Glad Påsk !

Glad Påsk

Förlag: AE 6491

Förlag: AE 6762

K7 ofr

K7 pl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.284

108.197

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6763

Förlag: AE 6764

K8 fr OII stpl

K7 pl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

87.085

141.285

141.286

Trevlig Påsk !

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6767

Förlag: AE 6768

Förlag: AE 6768

K6 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

K6 fr GV stpl

Pris.80.kr

Såld

Pris.80.kr

 

141.287

141.288

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6769

Förlag: AE 6770

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

102.283

141.289

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6783

Förlag: AE 6785

K7 fr stpl

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.290

141.291

God Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6786

Förlag: AE 6787

K8

K8

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

115.323

141.292

Glad Påsk !

God Påsk !

Förlag: AE 6788

Förlag: AE 6789

K8 fr GV stpl

K8 fr GV stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.293

141.294

Glad Påsk !

Trevlig Påsk !

Förlag: AE 6795

Förlag: AE 6814

K7 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Såld

Pris.120.kr

 

141.295

141.296

Rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6815

Förlag: AE 6816

K7 fr GV stpl

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.297

141.298

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6817

Förlag: AE 6818

K6 fr GV stpl

K8 fr GV stpl

Pris.80.kr

Pris.160.kr

 

141.299

102.284

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE 6822

Förlag: AE saknar nr

K7 fr GV stpl

K7 fr OII stpl

Såld

Pris.120.kr

 

108.199

141.300

Rolig Påsk

Rolig Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.301

76.734

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K6 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

141.302

141.303

En Glad Påsk !

En Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.304

141.305

Rolig Påsk

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8 fr OII stpl

K8 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.307

141.308

God Påsk !

En Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.309

141.310

Glad Påsk !

Rolig Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr OII stpl

K8

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

141.311

141.312

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K6 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order