LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Påskkort

T1 - T5 1900 - ca 50-talet

JFF = John Fröberg, Finspong

92.250

108.204

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: JFF nr 142

Förlag: JFF nr 181

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

108.205

90.964

En rolig Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: JFF 182

Förlag: JFF 183

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

102.285

141.543

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: JFF 188

Förlag: JFF 191

K6 fr OII stpl

K7 ofr

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

99.005

144.544

Glad Påsk !

En Rolig Påsk !

Förlag: JFF 222

Förlag: JFF 224

K7 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

97.075

141.545

 

 

Förlag: JFF 235

Förlag: JFF 236

K7 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

JF(K) = John Fredriksons Kunstforlag, Christiania

108.207

108.208

Glad Påsk !

Glad Påsk !

Förlag: JF saknar nr

Förlag: JF saknar nr

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

NK = Nordisk Konst

141.546

108.209

Glad Påsk

Glad Påsk

Förlag: NK 6720

Förlag: NK 6721

K8

K8

Pris.80.kr

Pris.80.kr

 

120.121

Glad Påsk

Förlag: NK 6722

K8

Pris.80.kr

 

Saknar förlag

141.547

141.548

Glad Påsk !

Glad Påsk

 

 

K6 fr GV stpl

K7 fr stpl

Pris.80.kr

Pris.60.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order