LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Medevi

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

111.558, Adventistkyrkan. Forsaviken. Medevi. T5, K6, Pris.40.kr 111.559, Badhuset. Medevi. fr OII stpl Medevi 11.8.1904, K7, Pris.50.kr

 

111.560, Medevi. Badhuset. T4, K7, Pris.50.kr 111.561, Motala. Motiv från Medevi brunnsanstalt. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.562, Medevi Brunn. Enneska- och Granskogsbyggningen. T5, K8, Pris.40.kr 57.059, Grötlunken 1907. Medevi. T2, K8, Såld

 

 
60.617, Grötlunken, Medevi. T3, K8, Pris.60.kr 111.563, Medevi. (Gästbostäder). f r stpl Motala 21.3.42, K6, Pris.40.kr

 

111.564, Medevi. Urban Hjärne. T5, K8, Pris.40,kr 111.565, Medevi. Urban Hjärnestugan. T4, K8, Såld

 

111.566, Medevi. Högbrunnen. T5, K8, Pris.40.kr 111.567, Kamrerskällan. Medevi. fr stpl, T5, K6, Såld

 

111.568, Medevi. Kastellet. T4, K7, Pris.50.kr 111.569, Medevi. Kungl. Kastellet.T5, K8, Pris.40.kr

 

111.570, Klockstapeln. Medevi. fr OII stpl Medevi 1910, K8, Pris.50.kr 111.571, Medevi. Kungl. Lasarettet. T3, K8, Såld

 

111.572, Medevi. Lasarettet. T3, K8, Pris.50.kr 63.070, Medevi Brunn. Matsalen. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.573, Medevi. Nobis & Vobis. T5, K8, Pris.40.kr 111.574, Medevi. Remmalaget. fr stpl Medevi, T4, K7, Såld

 

63.072, Medevi Brunn. Societetssalongen. fr stpl Medevi 10.7.51, K8, Pris.40.kr 111.575, Solbaden. Medevi. T2, K7, Såld

 

111.576, Stora gången. Medevi. T2, K7, Pris.60.kr 111.577, Medevi Brunn. Stora matsalen. T5, K8, Pris.40.kr

 

94.586, Medevi. Torget. fr stpl Motala 11.8.50, K8, Pris.40.kr 16.102, Medevi. Torget. T5, K7, Pris.40.kr

 

 
 91.573, Medevi. Grötlunken. Urban Hjärnes Byst. Engdahlskällan. Ångbåtsbryggan vid Wettern. fr OII stpl Medevi 16.6.1901, K7, Pris.250.kr 111.578, Parti av Medevi. T4, K8, Pris.60.kr

 

111.579, Medevi. Vettern, Stora gången, Högbrunn, Kamrerkällan, Kyrkan, Stora Matsalen, Klockstapeln, Vettern, Solbaden, Svandammen, Svanberget, Grötlunken. Mapp med 12 st vykort.T4, K7, Pris.240.kr 111.580, Hälsning från Medevi. Svandammen, Björkskogen, Stora torget, Alfvidshill, Varmbadhuset, Stora gången, Stora gången, Stora gången, Parti av Medevi, Sjukhuset. Mapp med 10 st vykort. T3, K7, Pris.240.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V