LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Norrköpingsutställningen 1906

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: ALN = Alfred Lundbergs Bokhandel, Norrköping.

   
 71.828, ALN. "Hultet" vid Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906, fr OII stpl Norrköping 21.8.06, K7, Såld  89.245, ALN. "Hultet" vid Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906, K8, Pris.80.kr

 

 26.641, ALN. Hultet" vid Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906, K7, Pris.80.kr  26.640, ALN."Hultet" vid Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906, K8, Pris.80.kr

Utan förlag

 
26.637, Från utställningen i Noprrköping 1906. J. G. Swartz Kvarn. K7, Pris.80.kr 26.651,  Hufvudentréen till utställningen, 4426, K8, Pris.80.kr

 

 
 59.509, Från utställningen i Norrköping 1906 "Sjödahlska" med sin dräng på Hultet., 4455, K8, Pris.80.kr 26.636, Från utställingen i Norrköping 1906. Nordiska Kompaniets paviljong. 4468, fr OII stpl Norrköping 24.7.1906, K8, Pris.80.kr

 

   
 89.246, Frtån utysällningen i Norrköping 1906. Norrköpings Fabriksförenings paviljon och "Fyren". 4470, K8, Pris.80.kr 26.638, Från utställningen i Norrköping 1906. Norrköpings Fabriksförenings paviljong. 4473, K6, Pris.80.kr 

 

Allmänna Svenska Landtbruksutställningen 1906

AE = Axel Eliassons Konstförlag AB

   
 89.250, AE.1, Entrén. fr OII stpl Norrköping 4.7.1906, K8, Pris.80.kr  26.644, AE.2, Bondgård. Med överklistrad adressida. Pris.80.kr. Fr OII stpl Norrköping Utställning 5.7.06, K8, Pris.120.kr

89.249, AE.4, Egna hem. K7, Pris.80.kr 22.647, AE.5, Hufvudrestauranten.  Med överklistrad adressida. K7, Pris.80.kr

 

  
91.562, AE.6, Skogs- och Jaktutställningen. fr OII stpl Norrköping 7.7.1906, K7, Pris.80.kr 112.624, AE.7, Med överklistrad adressida. K7, Såld

 

 
89.248, AE.8, Remontuppvisning. K7, Pris.80.,kr  112.625, AE.9, Med överklistrad adressida. K7, Pris.80.kr

 

Norrköpingsutställningen 1906

 

   
 26.608, AE.1. Industrihallen. fr OII stpl Norrköping 8.7.1906, K8, Pris.80.kr. fr OII stpl Norrköping Utställning 5.6.06, K8, Pris.120.kr 26.609, AE.2. Industrihallen. K8, Pris.80.kr. fr OII stpl Norrköping Utställning 1.6.06, K8, Pris.120.kr

 

 
26.610, AE.3. Maskinhallen o. Atlas utställn.K8, Pris.80.kr 26.611, AE.4. K6 (nålstick), Pris.80.kr

 

 
99.026, AE.5. fr OII stpl Norrköping Utställning 2.6.06, K7, Pris.120.kr 26.620, AE.12. pl, K7, Pris.80.kr. fr OII stpl Norrköping Utställning 1.7.06, K8, Pris.120.kt

 

 
112.633, AE.13, K7, Pris.80.kr 26.624, AE.15. Konsthallen.  K7, Såld

 

26.625, AE.16. (Kiosk med brefkortsförsäljning). K7, Pris.80.kr 26.626, AE.17. Svartz kvarn .pl, K6, Pris.60.kr. Med sidostämpel Minne från Norrköpingsutställningen 1906. K7, Såld

 

 
26.627, AE.18. Maskinhallen. K7, Såld 112.634, AE.19. H.K.H. Prins Carl anländer till utställningen. K7, Pris.120.kr

 

 
91.561, AE.21. Konsthallen. fr OII stpl Norrköping Utställning 1.7.06, K7, Pris.120.kr 26.629, AE.23. Industrihallen. ofr, K8, Pris.80.kr. fr OII stpl Norrköping Utställning 1.7.06, K7, Pris.120.kr

 

   
 26.630, AE.24. K7, Pris.80.kr  26.615, AE.27. Konsthallen. K8, Pris.80.kr

 

 
112.635, AE.28. Från utställningsrestauranten. K7, Såld 26.617, AE.29. Utställningsrestauranten. fr OII stpl Norrköping 2.7.1906, K8, Pris.80.kr

 

26.618, AE.43. Industrihallen. fr OII stpl PKXP 106B 29.8.1906, K8, Pris.80.kr 112.636, AE.44. Entréen. fr OII stpl Norrköping 27.6.1906, K7, Pris.80.kr

 

26.620, AE.46. Nykterhetsutställningen. K8, Pris.80.kr 112.637, AE.51. Handtverksvillan. K7, Pris.80.kr

AE utan nummer

   
 26.621, AE. Nordiska Kompaniet. pl, K7, Pris.80.kr  84.899, AE. Svensk-Amerikanska dagen. fr OII stpl Stockholm 9.12.06, K8, Pris.80.kr

 

112.638, AE. Svensk-Amerikanska dagen. "Columbia och staterna". K7, Såld 112.639, AE. Svensk-Amerikanska dagen. K7, Pris.80.kr

Utan förlag

112.640, Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolags i Katrineholm möblerade paviljong å Norrköpings Utställningen 1906. Fr OII stpl Norrköping Utställning 17.7.06, K8, Pris.160.kr

 

 
Konst- & Industriutställningen i Norrköping 1906

 

89.247, AE. fr stpl, K7, Såld

 

 
 26.656, AE. K8, Såld 112.632, AE.  Konsthallen. K6, fr OII stpl Norrköping Utställning 12.7.06,  Pris.120.kr 

 

Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906

Förlag: CN = Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm

 
59.793, CN.4432. Från soluppgångens land.  K8, Såld 112.629, CN.4433. Nationalklädd ungdom. T5, (Hål i övre högra hörnet). Såld

 

27.197, CN.4434. Nationalklädd ungdom.  fr OII stpl Norrköping 14.7.1906, K8, Såld 59.794, CN.4435. Emigranternas ankomst till Amerika. K8, Såld

 

51.090, CN.4436. Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906, K8, Pris.120.kr 112.626, CN.4437. Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906. Svenska städer. fr OII stpl Norrköping, K8, Pris.120.kr

 

112.627, CN.4438. Emigranternas Ankomst till Amerika. K6, Såld 112.628, CN.4439. Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906. Utställningsbesökande. fr OII stpl Norrköping 8.4.1907. K7, Såld

 

 
50.864, CN.4441. Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906. Krigare i Gustaf Adolfs kostymer.  fr OII stpl, T2, K7, Pris.120.kr 27.195, CN.4442. Svensk-Amerikanska paraden i Norrköping den 30 Juni 1906, K8, Pris.120.kr

 

16.544, CN.4444. Från soluppgångens land. fr OII stpl Norrköping Utställning 16.7.06. K8, Pris.120.kr

Övriga Förlag

Förlag DEN = Dagmar Eriksén, Norrköping

 

112.630, DEN. K8, Såld 112.631, Blomstervagn. Utan förlag. K8, Såld

Till vykort: Norrköping

Till vykort: Norrköping Kaktusgruppen

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V