LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden

 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

 

Vykort Öland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

65.593. Äleklinta. Alböke. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

114.001. Alböke. ofr. T5, K8, Pris.30.kr

 

114.002. Algutsrums kyrka och marknadsplats. ofr. T4. K8. Pris.50.kr 70.402. Öland - S:t Knuts kapellruin. Algutsrums socken. ofr. T4. K8. Pris.30.kr

 

65.592. Algutsrum. ofr. T6. K8. Pris.40.kr 114.003. Algutsrum. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.004. Alfvaret med Drottning Victorias kvarn och Borgholms slottsruin. ofr. T2. K8. Såld 114.005. Gammal bro på Alvaret. ofr. T4. K8. Pris.30.kr

 

65.598. Öland. Alvaret. fr. stpl Runsten 15.4.48. K7. Pris.30.kr 114.006. Blå Jungfrun från flygplan. fr. stpl, T5. K7. Pris.30.kr

 

114.007. Blå Jungfrun från Horns Udde. ofr. T5. K7. Pris.40.kr 114.008. Motiv från Borgby. ofr. T4. K8. Pris.50.kr

 

114.009. Gårdslänga i Borgby. ofr. T4. K8. Pris.60.kr 114.010. Borgehage. T5. K8. Pris.40.kr

 

91.305. Bredsättra Skolhus. Öland. ofr. T1. K8. Pris.160.kr 65.754. Bredsätra kyrka. ofr. T2. K8. Pris.40.kr

 

114.011. Övra Sandby. Bredsätra. T5. K8. Pris.40.kr 114.012. Landborgen. Byxelkrok. Öland. ofr. T5. K7. Såld

 

114.013. "Dillet" och Lillebo. Byxelkrok. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.014. Byxelkrok. fr. stpl Borgholm 26.6.1960. T6. K8. Pris.40.kr

 

114.015. Hamnen. Byxelkrok. fr stpl 1959. K6. Pris.40.kr 114.016. Kvarnar vid landsvägen Borgholm-Böda. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

65.565. Grankullaviks Pensionat "Från sjösidan". Böda. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 96.765. Pensionat Grankullavik. Böda. Öland. ofr. T5. K7. Pris.50.kr

 

114.017. Skeppstäv-Badet. Böda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.018. Svartvik. Böda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.019. Böda. Kyrkan. Prästgården. Kyrkan interör. Ekar vid kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 65.755. Egby kyrka. Öland. ofr. T2. K8. Såld

 

65.564. Eriksöre. Öland. ofr. T3. K8. Pris.50.kr 114.020. Eriksöre by nedanför landborgen. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

114.021. Solnedgång över Kalmar-sund. Från Eriksöre. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.068. Tingshuset. Färjestaden. Öland. fr. O II. stpl Qvista 9.12.1903. T1. K7. Såld 114.022. Parti af Färjestaden. Öland. ofr. T2. K8. Såld

 

114.023. Färjestaden. ofr. T2. K8. Såld 114.024. Färjestadens gästgifvaregård. ofr. T2. K8. Såld

 

114.025. Färjestaden. Hotell Skansen. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.026. Färjestaden. ofr. T6. K7. Såld

 

114.027. Föra. Öland. ofr. T5. K8. Såld 65.667. Föra. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

70.387. Öland. Föra kors. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.028. Glömminge. Kyrkan och prästgårdsladorna. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

114.029. Glömminge. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 65.722. Gräsgård. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

65.756. Gärdslösa. ofr. T5. K8. Såld 70.405. Gärdslösa kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.030. Prästgården Gärdslösa med Stagnelius minnessten. ofr. T5. K8. Såld 65.633. Störlinge. Gärdslösa. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

65.723. Högby. ofr. T5. K7. Såld 114.031. Högby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.032. Sjöbodar. Sandby. Högby. fr. T5. K8. Pris.30.kr 114.033. Kastlösa. Öland. ofr. T2, K8, Pris.160.kr

 

60.243. Parti från Kastlösa. Öland. ofr. T2. K8. Pris.160.kr 60.242. Parti från Kastlösa. Öland. ofr. T2, K8, Pris.160.kr

 

93.366. Grönalund. Kastlösa. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 93.365. Parti från Kastlösa. Öland. fr. stpl Borgholm 19.3.1903. T1. K7. Pris.80.kr

 

65.721. Kastlösa. T6. K8. Pris.30.kr 114.034. Kastlösa. ofr. T6. K8. Pris.30.kr

   

65.644. På Vij alvar. Källa. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.035. Wii Offerstenar. Källa. Öland. ofr. T5. K8. Såld

 

114.036. Källa. S:t Olofs kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.037. Pensionat Hagaborg. I fonden Köpings k:a. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

70.369. Öland. Köpings kyrka och Pensionat Solvik. Tingsdal. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 84.542. Köpings klint. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

70.407. Köpings kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.038. Landstormslägret. Köpingsvik. Öland. fr stpl 27.7.35. K8. Pris.60.kr

 

114.039. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld 114.040. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K6. Såld

 

114.041. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld 114.042. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld

 

70.410. Köpingsviks kyrka. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 70.406. Köpingsviks kyrka. Interiör. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.043. Köpingsvik. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.044. Ölands södra udde. "Långe Jan" från flygplan. T5. K8. Pris.40.kr

 

84.544. Fågelstationen och "Långe Jan". Ölands S. Udde. T5. K8. Pris.40.kr 84.543. Långlöt. (Öland). ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.045. Långlöts kyrka. ofr. T4. K8. Pris.30.kr 114.046. Melböda gästgivargård. ofr. T4. K8. Pris.50.kr

 

65.607. Sockerfabriken. Mörbylånga. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 65.615. Mörbylånga. Torget. fr. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.609. Mörbylånga. Parti av Storgatan. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 89.200. Mörbylånga. Gästgifvaregård. ofr. T1. K8. Såld

 

60.245. Mörbylånga. Österlång- & Skolgatorna. ofr. T5. K8. Pris.60.kr 70.376. Mörbylånga Kyrka och Skola. ofr. T2. K8. Pris.50.kr

 

93.378. Mörbylånga. Strandmotiv med Nya Skolan. fr. T2. K7. Pris.60.kr 114.047. Mörbylånga. Pensionatet Sandbergen. Öland. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.608. Mörbylånga. Södra delen av Storgatan. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 60.246. Mörbylånga. Trollhätteområdet. ofr. T4. K8. Pris.50.kr

 

65.699. Ottenby. Öland. ofr. T2. K8. Pris.50.kr 114.048. Grönhögen och Ottenby-Gård från Långe Jan. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.049. Ås Kyrka. Ottenby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.050. Ås Kyrka. Ottenby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.051. Sandvik. Persnäs. ofr. T5. K8. Såld 114.052. Persnäs kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

114.053. Utsikt från Repplinge Kyrktorn. Öland. ofr. T5. K8. Såld 70.409. Repplinge kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

70.404. Repplinge kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.054. Resmo prästgård. ofr. T4. K8. Pris.60.kr

 

114.055. Gårdsinteriör. Resmo. ofr. T4. K8. Såld 114.056. Resmo. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

65.712. Resmo. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 65.763. Runstens kyrka. ofr. T2. K8. Pris.40.kr

 

114.057. Runsten. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 65.765. Sandby kyrka. T3. K8. Pris.30.kr

 

114.058. "Jätte-Kvarnen". Sandviken. Öland. ofr. T5. K8. Såld 58.187. Poststationen. Ölands Segerstad. ofr. T2. K8. Pris.160.kr

 

114.059. Ölands Segerstad. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 65.766. Segerstads kyrka. T3. K8. Pris.40.kr

 

114.060. Segerstads Kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.061. Ölands folkhögskola. ofr. T4. K8. Pris.60.kr

 

114.062. S.T.F. Vandrarhem. Ölands Skogsby. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.672. Flygfoto över Hammarby. Ölands Smedby. ofr. T5. K8. Pris.60.kr 114.063. Skeppssättning. Klinta. Smedby. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.064. Stenåsa. fr. stpl Skärlöv 24.12.1951. T5. K8. Såld 114.065. Strandparti från Stora Rör. fr. T2. K8. Såld

 

114.066. S.L.T. Semesterhem. Stugbyn. St. Rör. "Storstugan". ofr. T5. K7. Pris.40.kr 65.676. Flygfoto över Södra Bårby. ofr. T5. K8. Pris.60.kr

 

65.764. Södra Möckelby kyrka. ofr. T2. K8. Pris.30.kr 114.067. Bondgårdar vid Säby. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

70.389. Öland. Tingsdahl. Tingsflisa. T4. K8. Pris.40.kr 91.323. Folkskolan och Kyrkan i Torslunda. Öland. ofr. T2. K8. Pris.80.kr


 

84.550. Prästgården. Torslunda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.069. Torslunda. fr. T5. K8. Pris.30.kr

 

65.690. Bo Pensionat. Wickleby. Öland. fr. stpl Wickleby 16.6.1947. T5. K7. Pris.40.kr 114.070. Annex-Stugor till Bo Pensionat. Wickleby. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.071. Barnhemmet vid Stora Frö. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.50.kr 114.072. Parti av Bygatan. Wickleby. fr stpl Vickleby 18.8.58, K7. Pris.40.kr

 

114.073. Wickleby. Öland. fr. stpl Wickleby  26.6.1932. T5. K7. Pris.50.kr 65.693. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.50.kr

 

65.684. Wickleby med Kyrkan. Öland. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.074. Vickleby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

65.695. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.30.kr 114.075. Ås Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

114.076. Öland (Harry Lange). fr stpl Löttorp 10.7.80. K7. Pris.30.kr 114.077. Backstugor vid en Ölandsby. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

114.078. Modern väderkvarn. ofr. T4. K8. Pris.40.kr 65.653. Öland. fr. O II. stpl Kalmar 5.5. 1903. T1. K7. Pris.60.kr

 

76.487. Öland. fr. O II. T1. K8. Pris.120.kr

 

Till vykort Borgholm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V