LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Hässleholm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från Hässleholm.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

14.335. Hässleholm. Dykens väg. T5. K8. Pris.50.kr 114.546. Hässleholm. Axel Ebbes Snapphanen. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.547. Finjagatan. Hässleholm. T3. K8. Pris.60.kr 77.862. Vägen till Finjasjön. Hässleholm. T3. K8. Pris.40.kr

 

114.548. Folkets Park. Hässleholm. T3. K8. Pris.40.kr 70.537. Hässleholm. Frykholmsgatan. T4. K8. Pris.60.kr

 

114.549. 1sta Avenyen. Hässleholm. T3. K8. Pris.60.kr 114.550. Hässleholm. Första avenyn. T6. K8. Pris.40.kr

 

50.966. Hässleholm. Grand-Biografen. fr. stpl Hässleholm 9.4.45. K8. Pris.60.kr 114.551. Hässleholm. Grönängsskolan. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.552. Nya hotellet. Hessleholm. fr. OII. stpl Hessleholm 11.1.1903. K7. Pris.60.kr 114.553. Hässleholm. H.S.B. Bostadsrättsföreningen Kamraten. T5. K8. Pris.60.kr

 

114.554. Revisionssekreterare Håkanssons Villa. Hässleholm. fr. Hässleholm 24.5.33. K8. Pris.50.kr

 

114.555. Järnvägsgatan. Hässleholm. fr. GV. stpl PKXP 83  8.12.1917. K7. Pris.80.kr 92.886. Järnvägsgatan. Hässleholm. T3. K8. Pris.140.kr

 

114.556. Järnvägsgatan. Hässleholm. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.120.kr 114.557. Jernvägsgatan. Hessleholm. fr. OII. stpl PKXP 62D 28.12.1902. K7. Pris.80.kr

 

114.558. Hässleholm. Järnvägsgatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

14.346. Järnvägsparken och Nya Hotellet. Hessleholm. fr. OII. stpl. Hessleholm 12.8.1909. K8. Pris.60.kr 90.619. Hässleholm. Järnvägsstationen. T4. K8. Pris.140.kr

 

56.384. Hässleholm. Interiör av Järnvägsstationen. T4. K8. Pris.80.kr 49.913. Hässleholm. Järnvägsstationen. T4. K8. Pris.80.kr

 

114.559. Hässleholm. Karusellen. T5. K8. Såld 114.560. Hässleholm. Kvarnen i Hembygdsparken. ofr, T5. K8. Pris.40.kr

 

114.561. Hässleholm. Kungl. Skånska Trängkårens Kaserner. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

77.508. Hässleholm. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 114.562. Kyrkan Hässleholm intriör. T4. K8. Pris.30.kr

 

114.563. Hässleholm. Läroverket. T5. K8. Pris.40.kr 92.887. Resfeldtska huset och "Paradiset". Hessleholm. T2. K7. Pris.80.kr

 

102.391. Hässleholm. Röingegatan. fr. stpl Hässleholm 11.9.55. K7. Pris.80.kr 77.866. Hässleholm. Solgården. fr. stpl Hässleholm 5.7.38. K7. Pris.50.kr

 

102.393. Stadshotellet. Hessleholm. fr. GV. stpl Hässleholm 11.8.15. K7. Pris.80.kr

 

77.867. Hässleholm. Stadsparken. fr. stpl Hässleholm 1.6.45. K8. Pris.40.kr 37.665. Hässleholm. Stadsparken. "På demantehällen" av Axel Ebbe. fr. stpl Hässleholm 1. T5. K7. Pris.40.kr

 

92.885. Hässleholm. Stortorget. T5. K8. Pris.60.kr 114.564. Hässleholm. Torget med skulpturen "Våren" av Gustav Nordahl. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

114.565. Hässleholm. Tekniska Skola. T4. K8. Pris.60.kr 114.566. Hässleholm. Tekniska Skolan. pl. T5. K7. Pris.40.kr

 

114.567. Tinghuset. Hässleholm. fr. stpl Hässleholm 25.5.21. K6. Såld 102.394. Varmbadhuset. Hessleholm. T2. K8. Pris.180.kr

 

114.568. Vy från Hässleholm. T3. K8. Pris.50.kr 114.569. Parti från Hässleholm. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.30.kr

 

114.570. Flygfoto över Hässleholm. T5. K8. Pris.50.kr 114.571. Parti av Hässleholm med Kyrkan och Folkskolan. Flygfoto. T5. K8. Pris.40.kr

 

69.394. Hessleholm. fr. OII. stpl PLK174 30.3.1906. K8. Pris.200.kr 114.572. Hälsning från Hässleholm. "På demantehällen" av Axel Ebbe. Läredagården, Hembygdsparken. Kyrkan. Citroën L4711. "Snapphanen" av Axel Ebbe. Stortorget. Hofdala torn. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

Till vykort  G - H
   
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V