LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Höör

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från Höör.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

16.084. Skånes Djurpark vid Frostavallen. Höör. Gårdens gamla bränneri - en idyll. T5. K8. Pris.30.kr 114.519. Skånes Djurpark. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.520. Ekeliden. Höör. T1. K8. Pris.80.kr 79.048. Villa Elfkullen. Höör. T1. K8. Pris.160.kr

 

114.521. Gammal gård i Höör. T5. K8. Pris.40.kr 114.522. Granbacka. Höör. fr. T6. K7. Pris.30.kr

 

114.536. Höör. Kyrkan. fr. stpl Höör 25.7.50. K7. Pris.30.kr 114.523. Höör. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

77.888. Långtorps Pensionat. Höör. T5. K8. Pris.50.kr 114.525. Långtorps Pensionat. T5. K7. Pris.40.kr

 

114.524. Långtorps Pensionat. Höör. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

114.526. Höör. Nya Torg. T6. K8. Pris.30.kr

 

114.527. Utsikt över Ringsjön från Orupssanatoriet. T4. K8. Pris.40.kr 87.369. Orupssanatoriet vid Höör. fr. stpl Hörby 10.8.45. K8. Pris.40.kr

 

114.528. Höör. Skånesjukkassornas vilohem. fr. stpl PKXP No 2 A 4.7.1928. K7. Pris.50.kr 114.529. Stiftelsen Skånes erkända sjukkassors Konvalescenthem. Matsal. fr. stpl Höör 21.4.56. K7. Pris.40.kr

 

114.530. Sätoftahemmet. Höör. T4. K8. Pris.50.kr 114.531 Villa Ekbacken. Sätofta. Höör. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.532. Höör. Telefonpersonalens Semesterhem. Villa Åbro. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

114.533. Åkersberg. Höör. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 114.534. Åkersbergs Lanthushållsskola. Höör. fr. stpl Höör 1.4.57. K8. Pris.50.kr

 

114.535. Flygbild över Höör. T6. K7. Såld 92.059. Höör. T2. K7. Pris.200.kr

 

Till vykort  G - H
   
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V