LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Landskrona

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det fler motiv från Landskrona.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

92.889. Allmänna Läroverket. Landskrona. fr. OII. stpl Landskrona 18.5.1902. K7. Såld 114.815. Landskrona. Allmänna Läroverket. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

114.816. Badhusparken. Landskrona. T3. K8. Pris.40.kr 114.817. Borgmästaregatan. Landskrona. fr. OII. stpl Jönköping 21.4.1903. K6. Pris.60.kr

 

114.818. Landskrona. Borstahusen. Nedre gatan. T5. K8. Pris.50.kr 98.880. Landskrona. Brandstationen. fr. GV. stpl Landskrona. T2. K8. Pris.140.kr

 

98.881. Landskrona. Carlslund. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.160.kr 114.819. Landskrona. Dammhagsparken. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

98.882. Landskrona. Eriksgatan. T5. K8. Pris.60.kr 24.744. Nya Folkskolan. Landskrona. fr. OII. stpl PLK 160 21.7.1903. K7. Pris.60.kr

 

114.820. Landskrona. Hamngatan. fr. OII. stpl Landskrona 8.12.1904. K7. Pris.60.kr 38.074. Landskrona. Hamnparti. Ön Ven i bakgrunden. T6. K8. Pris.40.kr

 

114.821. Landskrona. Hantverkarehemmet. fr + brevmärke STF Landskrona. stpl Landskrona 27.8.42. K6. Pris.40.kr 114.822. Landskrona. Husarkasernen. T4. K8. Pris.60.kr

 

24.747. Norra Infartsgatan. Landskrona. fr. OII. stpl Landskrona 25.5.1905. K7. Pris.80.kr

 

114.823. Landskrona. Järnvägsgatan. T3. K8. Pris.120.kr 114.824. Landskrona. Järnvägsgatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

114.825. Landskrona. Jernvägsparken. fr. OII. stpl Landskrona. T1. K7. Pris.50.kr 50.809. Landskrona. Järnvägsstationen. fr. stpl Landskrona 18.6.23. K7. Pris.60.kr

 

114.826. Kungsstenen. Landskrona. fr. OII. stpl Landskrona 11.5.1907. K8. Pris.40.kr

 

114.827. Landskrona. Kyrkan. T1. K8. Pris.30.kr 114.828. Landskrona. Kyrkan. T2. K8. Pris.40.kr

 

114.829. Landskrona. Sofia-Albertinakyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 77.775. Landskrona. Altaret i Sofia-Albertina kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.830. Landskrona. Lasarettet. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

24.729. Landskrona. Nyhamn. fr. OII. stpl PLK 160 29.9.1904. K7. Såld 38.063. Landskrona. Nyhamn. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.831. Oskarsstenen. Landskrona. fr. OII. stpl. T1. K7. Såld 24.737. Landskrona. Parti av Regeringsgatan. fr. OII. stpl Landskrona 30.9.1907. K7. Pris.80.kr

 

79.166. Landskrona. Rådhuset. fr. GV. stpl Landskrona 12.9.1913. K8. Pris.50.kr 114.832. Landskrona. Rådmansgatan och Skolallén. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.833. Landskrona. Seglarpaviljongen. T5. K8. Pris.40.kr

 

30.631. Landskrona. Vattentornet och Seminariet. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.60.kr 24.761. Landskrona. Seminariegatan. pl. T5. K7. Pris.40.kr

 

114.834. Landskrona. Skolallén. fr. stpl Landskrona 26.11.22. K8. Pris.60.kr 114.835. Vy af slottet. Landskrona. ofr. T2. K7. Såld

 

38.098. Landskrona. Slottsparken. fr. GV. stpl Landskrona 18.4.1912. K8. Pris.40.kr 114.836. Landskrona. Slottsparkscaféet. fr. stpl Larlskrona 18.5.56. K7. Pris.40.kr

 

114.837. Landskrona. Stadsparken. T5. K8. Pris.30.kr 114.838. Landskrona. Carl XI- monumentet. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.839. Landskrona. Gossen och Snäckan. T5. K8. Pris.40.kr 114.840. Landskrona. Minnesstenen i Stadsparken. fr. GV. stpl Landskrona 23.11.20. K8. Pris.40.kr

 

114.841. Landskrona. Solbaderskan. T5. K7. Pris.40.kr 79.183. "Solbadet". Landskrona. fr. stpl Landskrona 19.4.47. K8. Pris.40.kr

 

114.842. Landskrona. "Västanvind". T4, K8. Pris.60.kr

 

114.843. Landskrona. Storgatan. fr. stpl Landskrona 30.4.41. K7. Pris.50.kr 92.890. Landskrona. Strandpaviljongen. T2. K8. Pris.80.kr

 

114.844. Landskrona. Strandpromenad. fr. stpl. T4. K7. Pris.40.kr 28.041. Strandpromenaden. Landskrona. T2. K7. Pris.50.kr

 

37.917. Sundbo. fr. GV. stpl Landskrona 4.1.1918. K7. Såld 114.845. Landskrona. Södra Skolan. T5. K7. Pris.50.kr

 

38.104. Landskrona. Teatern. fr. OII. stpl PLK 160 26.7.1905. K7. Pris.80.kr 114.846. Landskrona. Parti af Theaterparken. fr. OII. stpl Landskrona 18.12.1902. K7. Pris.80.kr

 

114.847. Landskrona. Tekniska skolan. T4. K8. Pris.50.kr 98.886. Landskrona. Torget. fr. OII. stpl Landskrona 9.11.1904. K6. Såld

 

98.887. Landskrona. Torgpalatset. T5. K8. Pris.50.kr 114.848. Landskrona. Vallgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.849. Landskrona. Parti från Vallgraven. T5. K8. Pris.30.kr 114.850. Landskrona. Vandrarhem. fr. stpl Landskrona 10.10.44. K8. Pris.40.kr

 

114.851. Varmbadhuset. Landskrona. T4. K7. Pris.40.kr 114.852. Landskrona. Vattentornet. T3. K8. Pris.40.kr

 

114.853. Landskrona. Wrangelska parken. pl. T5. K7. Pris.50.kr 114.854. Landskrona. Yrkes skolan. fr. stpl Landskrona 2.8.33. K8. Pris.40.kr

 

24.750. Landskrona. Gamla Östergatan. fr. OII. stpl Landskrona 4.9.1906. K7. Pris.160.kr 24.734. Östergatan. Landskrona. ofr, stpl PKXP No 10 B UPP 21.12.1899. K7. Pris.160.kr

 

114.855. Östergatan. Photographicum. T1. K7. Pris.120.kr 98.890. Landskrona. fr. OII. stpl Landskrona. T2. K7. Pris.120.kr

 

114.856. Landskrona. T5. K8. Pris.50.kr 114.857. Landskrona från flygplan. T4. K8. Pris.50.kr

 

79.053. Minne från Jubileumsutställningen i Landskrona 1913. K8. Pris.60.kr 24.801. Jubileumsutställningen i Landskrona 1913. Gården mot Väster. fr. GV. stpl Landskrona 1.6.13. K8. Pris.60.kr

 

114.858. Jubileumsutställningen i Landskrona 1929. fr. stpl Malmö 15.7.29. K8. Pris.50.kr 114.859. Landskrona - Utställningen 1929. fr. stpl Landskrona 28.7.29. Maskin utställningsstämpel. K8. Pris.50.kr

 

114.860. Slottsutställningen i Landskrona 1954. fr. stpl Landskrona 5.4.57. K7. Pris.50.kr

 

79.172. Landskrona Festival 63 19/7-1/9. 4. Landskrona har ca 3 km badstrand. K8. Pris.40.kr 98.883. Landskrona Festival 63 19/7-1/9. 7. Landskrona. Semesterbyn. K8. Pris.40.kr

 

114.861. Landskrona - Hamnen. (G. Stoopendaal). ofr. T4. K8. Pris.120.kr 114.862. Landskrona. (G. Stoopendaal). fr. GV. stpl Häljarp 25.12.20. K8. Pris.120.kr

 

53.395. Landskrona. Strandpaviljongen. T1. K8. Pris.160.kr 53.393. Landskrona. Teatern. T1. K8. Pris.160.kr

 

114.863. Landskrona. Bönsalen i Seminariet. T2. K8. Pris.80.kr 24.749. Landskrona. Östergatan. fr. OII. stpl Landskrona 22.12.1901. K7. Pris.160.kr

 

51.111. Landskrona. Carlslund. fr. OII. stpl Landskrona. T2. K7. Pris.140.kr 38.082. Landskrona. Rådhuset. fr. OII. stpl Landskrona. T1. K6. Pris.160.kr

 

100.307. Landskrona. Teatern. T1. K8. Såld 114.864. Helsning från Landskrona. Rådhuset. Strandpaviljongen.  fr. OII. stpl Stockholm 20.2.1897. K7. Pris.320.kr

 

114.865. Landskrona Roddklubb. (Kabinettsfoto). Pris.300.kr

 

Till vykort  L - N
   
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V