LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Lund

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Lund.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Gatumotiv

44.697. Lund. Adelgatan. fr. stpl Lund. T5. K8. Pris.40.kr 116.561. Lund. Bredgatan. T4. K7. Pris.50.kr

 

116.562. Bredgatan. Lund. fr. GV. stpl Lund. T3. K7. Såld 38.438. Lund. Byggmästaregatan. fr. stpl Lund 25.9.51. K8. Såld

 

116.563. Lund. Grynmakaregatan. T4. K7. Såld 71.055. Lund. Tegnérshuset och Gråbrödragatan. fr. OII. stpl Lund 26.2.1908. K8. Pris.120.kr

 

116.564. Grönegatan. Lund. fr. GV. stpl Lund 1.1.16. K7. Pris.60.kr 116.565. Lund. Karl XI-gatan. fr. stpl Lund 28.6.57. K8. Pris.40.kr

 

71.051. Lund. Klostergatan. fr. OII. stpl Lund 16.2.07. K7. Pris.140.kr 79.532. Lund. Kyrkogatan. fr. stpl Lund. T5. K8. Såld

 

116.566. Lund. Villor vid Kävlingevägen. T5. K7. Pris.50.kr 98.937. Norra Vallgatan. Lund. T2. K7. Pris.120.kr

 

116.567. Nygatan. Lund. T2. K7. Pris.80.kr 116.568. Lund. Paradisgatan. T5. K7. Pris.40.kr

 

38.473. Lund. Sandgatan. T2. K7. Pris.120.kr 116.569. Skolgatan. Lund. T2. K8. Såld

 

79.393. Lund. S:t Annegatan. T5. K8. Pris.40.kr 116.570. Gamla S:t Månsgatan. Lund. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.571. Lund. Stora Kyrkogatan. T4. K8. Pris.80.kr 116.572. Lund. Stora Södergatan. fr. stpl Lund 31.10.73. K8. Såld

 

116.573. Lund. Studentgatan. fr. stpl Lund 1 12.11.35. K7. Pris.50.kr 79.389. Lund. Från Sölvesgatan. T1. K8. Pris.60.kr

 

116.574. Lund. Tomegapsgatan. T5. K7. Pris.50.kr

 

Gruss aus - Semitopo - Karnevalen

48.997. Lund. Monumentet öfver slaget vid Lund. Universitetet. Domkyrkan. Sign: Anna Palm. fr. OII. stpl Lund 1.11.1900. K6. Pris.180.kr 38.482. Lund. Gamla Kuggis. fr. OII. stpl Lund 23.12.01. K8. Pris.260.kr

 

38.484. Lund. Botaniska Trädgården. fr. OII. stpl Lund 9.11.1908. K8. Pris.140.kr 38.483. Lund. Tegnérsplatsen. T2. K8. Pris.140.kr

 

38.421. Hälsning från Lund. Tegnérsplatsen. fr. OII. stpl Lund 7.5.1903. K7. Pris.120.kr 53.136. Lund. fr. OII. stpl Lund 7.7.1905. K8. Såld

 

38.476. Hälsning från Lund. Folkskolelärareseminariet. Universitetet. Katedralskolan. Realskolan. Monumentet. Nya Universitetsbiblioteket. Grand Hotel. Thomanderska Studenthemmet. fr. GV. stpl PKXP No 2 B INR 13.6.11. K7. Pris.200.kr 116.583. Hälsning från Lund. Universitetet. Interiör av Tegnérs bostad. Observatoriet. Grand Hotel. Monumentet öfver slaget vid Lund. Motiv från Kulturhistoriska Museet. Allhelgonakyrkan. Mårtenstorget med Saluhallen. fr. GV. stpl Lund 10.2.15. K7. Pris.200.kr

 

90.921. Hälsning från gamla Lund. Östergatan och Domkyrkan på Tegnérs tid. fr. OII. stpl Lund. 6.11.99. K7. Pris.160.kr 42.976. Lund. Wi gå vår glada gång Hand i hand. Med fröjd och glädtig sång Ifrån Grand. fr. OII. stpl Lund 10.4.1902. K7. Pris.120.kr

 

116.584. Lunds Studentkårs majkarneval 1912. Kritisk situation. fr. GV. stpl Lund 29.5.1912. K7. Pris.120.kr 77.904. Lunds Studentkårs karneval den 17 maj 1924. T4. K8. Pris.80.kr

 

51.300. Lunds Studentkårs karneval 12 maj 1934. fr stpl Lund 13.5.34. K8. Pris.80.kr 85.630. Lunda-karneval 11-13 maj 1962. T6. K7. Pris.60.kr

 

Sjukhus - Skolor

71.046. Lund. Akademiska Föreningen. T1. K8. Pris.60.kr 38.479. Lund. Akademiska Föreningen. fr. OII. stpl PKXP No 83A 21.2.1903. K7. Såld

 

116.585. Akademiska Föreningen i Lund. Nedre Ateneum. fr. stpl Lund 4.2.34. K8. Såld

 

38.434. Lunds Högre Allmänna Läroverk. fr. OII. stpl PKXP 83B. T2. K7. Såld 116.586. Lund. Botaniska Institutionen. fr. stpl Lund 5.9.21. K7. Såld

 

116.587. Lund. Privata Elementarskolan. T4. K7. Pris.50.kr 116.588. Lunds Privata Elementarskola. fr. stpl Lund 23.8.24. K7. Såld

 

38.411. Lund. Privata Elementarskolan. Faninvigningen. fr. OII. stpl Lund 27.2.1903. K7. Pris.120.kr 92.909. Flickskolan och Sjukhemmet. Lund. fr. stpl Lund 15.8.22. K7. Pris.60.kr

 

79.318. Lund. Folkskollärareseminariet. T4. K8. Pris.50.kr 116.589. Fysiologiska Institutet. Lund. fr. OII. stpl Vingåker 29.3.1907. K8. Pris.60.kr

 

116.603. Lund. Katedralskolan. T1. K8. Såld

 

116.590. Realskolan. Lund. fr. OII. stpl Lund. T1. K7. Pris.60.kr 18.655. Lund. Universitetet. fr. OII. stpl Lund 24.2.1902. K7. Pris.360.kr

 

53.403. Lund. Universitetet. T1. K8. Pris.160.kr 79.366. Hälsning från Lund (relief). fr. OII. stpl Lund 23.12.00. K7. Såld

 

38.481. Hälsning från Lund. Universitetet. Akademiska Föreningen. fr. OII. stpl Lund 10.3.1902. K7. Pris.250.kr 116.591. Lund. Nya Universitetsbiblioteket. fr. OII. stpl PLK 6.3.1911. K7. Pris.50.kr

 

38.485. Lund. Nya Universitetsbiblioteket.. T2. K8. Pris.140.kr 79.317. Lund. Vestra folkskolan. T2. K8. Pris.60.kr

 

116.592. Lund. Lasarettet. Huvudentrén. T5. K8. Såld 116.593. Lund. Lasarettet. Radiologen. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.594. Lund. Ribbingska Sjukhemmet. fr. stpl Lund 30.10.57. K7. Pris.40.kr 116.595. Lund. Södra Sveriges Sjuksköterskehem. T5. K6. Pris.40.kr

 

116.596. Lund. Vårdanstalten för blinda. fr. stpl Lund 3.5.38. K7. Pris.40.kr

 

Statyer

79.407. Botaniska Trädgården (Agards byst). Lund. T3. K8. Pris.40.kr 116.575. Tycho Brahes Byst. Lund. fr. stpl Lund 5.9.27. K7. Såld

 

79.415. Lund. "Mannen som bryter sig ur klippan" av Axel Ebbe. fr. stpl Lund. K8. Pris.40.kr 116.576. Universitetsplatsen (Sven Lagerbrings byst). fr. GV. stpl Lund 9.8.1918. K8. Pris.40.kr

 

79.414. Lund. "Lekande barn". fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 79.409. Otto Lindblads Byst. Lund. fr. GV. Lund. T3. K8. Pris.40.kr

 

79.411. Lund. Carl von Linnés staty. Utförd av Ansgar Almquist. fr stpl 1947. K8. Pris.40.kr 116.577. Hälsning från Lund. Monumentet öfver slaget vid Lund. fr. OII. stpl Karlstad 4.4.1901. K7. Pris.50.kr

 

53.400. Lund. Monumentet. T1. K8. Pris.160.kr 55.782. Monumentet öfver slaget vid Lund. fr. OII stpl Lund 18.4.02. K7. Pris.240.kr

 

87.509. Lund. Näckrosdammen vid monumentet. fr. stpl Lund 15.6.53. K8. Pris.40.kr 79.413. Sigyn. av Nils Möllerberg. framför Kemiska institutionen. Lund. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.578. Universitetsplatsen (Kilian Stobaei byst). Lund. fr. GV. stpl Lund 5.3.19. K8. Pris.40.kr 79.247. Lund. Tegnérs staty. pl, stpl 1902, K7. Pris.40.kr

 

Kyrkor

79.420. Allhelgonakyrkan. Lund. fr. OII. stpl PKXP 10A NED 14.9.1908. K7. Pris.50.kr 53.402. Lund. Allhelgonakyrkan. T1. K8. Pris.160.kr 116.579. Lund. Allhelgonakyrkan. fr. stpl Lund 18.6.51. K8. Pris.40.kr

 

116.580. Lund. Domkyrkan och Laurentiiklostret. fr. stpl Lund 10.6.47. K8. Såld 42.070. Hälsning från Lund (relief). fr. OII. stpl Lund 24.12.00. K7. Såld

 

53.404. Lund. Domkyrkan. T1. K8. Pris.160.kr 47.725. Lund. Domkyrkan. fr. OII. stpl Lund 11.12.1907. K7. Såld

 

29.562. Lund. Domkyrkan. fr. OII. stpl Lund 31.12.1901. K7. Pris.120.kr 49.598. Hälsning från Lund. pl. T1. K7. Pris.120.kr

 

90.909. Hälsning från Lund. Domkyrkan. fr. OII. stpl Lund 15.1.00. K7. Pris.160.kr 116.581. Lund. Klosterkyrkan. fr. OII. stpl Arboga 13.3.1906. K7. Pris.40.kr

 

79.552. Lund. Interiör av Klosterkyrkan. T5. K8. Pris.40.kr 116.582. Lund. S:t Peters kloster. T3. K8. Pris.50.kr

 

79.448. Lund. Svartbrödraklostret. fr. stpl Lund 20.5.43. K8. Pris.40.kr

 

Övrigt

116.597. Bantorget. Lund. ofr. T2. K7. Pris.60.kr 53.840. Lund. Bantorget och Klosterkyrkan. pl. T1. K7. Pris.260.kr

 

116.598. Lund. Biskopshuset och Studenthemmet. fr. OII. stpl Lund 21.12.1907. K7. Pris.50.kr 116.599. Lund. Botaniskt Muséum. fr. stpl. K7. Pris.50.kr

 

116.600. Lund. Clementstorg. T1. K8. Pris.60.kr 38.475. Lund. Domkyrkan och Lundagård. fr. OII. stpl Klågerup 1.4.1899. K7. Pris.160.kr

 

116.601. Lund. Fontänen på Domkapitlets gård. T5. K8. Pris.40.kr 116.602. "Evas Kondis". Lund. T4. K8. Pris.160.kr

 

88.827. Lund. Grand Hotel. fr. OII. stpl Malmö 28.7.01. K7. Pris.300.kr 38.486. Hälsning från Lund. Grand Hotel. fr. OII. stpl PKXP No 52B 26.10.1900. K7. Pris.120.kr

 

53.401. Lund. Grand Hotel. T1. K8. Pris.160.kr 60.439. Jernvägsstationen. Lund. fr. OII. stpl 8.1.1903. K7. Pris.340.kr

 

14.072. Jernvägsöfvergången. Lund. T2. K7. Såld 116.604. Hälsning från Källbybadet. Lund. T6. K8. Pris.30.kr

 

38.408. Locus Peccatorum. fr. OII. stpl Lund 18.1.1901. K7. Pris.60.kr 38.437. Lund. Mårtenstorget. T5. K8. Pris.50.kr

 

79.433. Observatoriet. Lund. ofr. T1. K7. Pris.50.kr 116.605. Skånska Hypoteksföreningen. Lund. T3. K7. Pris.50.kr

 

116.606. Lund. Stadsparken. fr. GV. stpl Lund 5.12.11. K7. Pris.50.kr 38.459. Lund. Stortorget och Rådhuset. fr. GV. stpl Lund 7.1.1912. K7. Pris.60.kr

 

98.938. Lund. Stortorget. fr. stpl Lund 12.5.32. K7. Såld 79.244. Lund. Tegnérs bostad. T2. K8. Pris.50.kr

 

79.255. Lund. Interiör av Tegnérs bostad. T3. K7. Pris.40.kr 38.480. Hälsning från Lund. Tegnérshemmet. Tegnérsstatyn. fr. OII. stpl Lund 20.12.1900. K7. Pris.250.kr

 

116.607. Thomanders huset till venster vid Joh. Henrik Thomandersgatan. Kulturhist. Museum. Lund. T3. K8. Såld 116.608. Lund. Tornaplan. fr. stpl Lund 14.12.36. K7. Pris.50.kr

 

116.609. Österbo. Lund. Inackorderingshem för äldre. fr. stpl Lund 24.5.65. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Lundautställningen 1907

Till vykort  L - N

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V