LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Malmö SK.Malmö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Malmö.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Gatumotiv

71.060. Parti från Adelgatan med Tunnelns Restaurant. Malmö. pl. T1. K7. Pris.140.kr 112.423. Malmö. Rörsjöbron och Amiralsgatan. fr. OII. stpl Malmö 27.2.07. K8. Såld

 

92.913. Arbetet. Bergsgatan. Malmö. fr. stpl Malmö 4.9.46. K8. Pris.40.kr 116.495. Drottninggatan. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 26.4.03. K7. Såld

 

42.378. Engelbrektsgatan och Temperancehotellet. Malmö. fr OII stpl Rotebro 7.4.1904, K6. Pris.120.kr 116.496. Malmö. Fersens väg. fr. stpl Malmö 13.9.24. K7. Såld

 

116.497. Malmö. Föreningsgatan. fr. OII. stpl Malmö 12.10.04. K7. Såld 116.498. Kalendegatan. Malmö. T1. K8. Pris.160.kr

 

116.499. Kungsgatan. Malmö. fr. Danskt frimärke. stpl Dansk stämpel. T1. K7. Såld 86.605. Lundavägen. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 17.12.02. K7. Såld

 

43.093. Malmö. Norra Vallgatan. fr. OII. stpl PKXP  20.7.1906. K7. Pris.80.kr 66.125. Sawoy Hotellet. Malmö. fr. OII. Julmärke. T1. K7. Pris.360.kr

 

116.500. Malmö. Savoy Hotel och Skånepalatset. fr. OII. Malmö 11.3.11. K7. Pris.60.kr 86.614. Grand Hotel Haglund och Savoy Hotel Göteborg. Savoy Hotel Malmö. T6. K6. Pris.50.kr

 

116.501. Malmö. Utsigt från Regementsgatan. fr. OII. stpl Malmö 22.5.04. K7. Pris.80.kr 38.706. Regimentsgatan. Malmö. (Relief). fr. OII. stpl Vexiö 27.4.1904. K7. Pris.160.kr

 

116.502. Malmö. Regementsgatan med museet. fr. OII. stpl Malmö 22.7.10. K7. Pris.120.kr 116.503. Malmö. Regementsgatan. fr. stpl Malmö 28.5.55. K7. Såld

 

116.504. Malmö. Rundelsgatan med gamla kastanjen. fr. stpl Malmö 19.6.41. K7. Såld 116.505. Malmö. Rönneholmsvägen. pl. Julmärke. T2. K7. Såld

 

116.506. Malmö. Rönneholmsvägen. pl. T5. K8. Såld 43.000. Slottsgatan. Malmö. fr. OII. stpl 26.12.1903. K7. Pris.80.kr

 

116.507. Slottsgatan. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 10.7.02. K8. Såld 86.656. Malmö. Slottsgatan. fr. stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

38.515. Studentgatan - Södra Promenaden. fr. OII. stpl Kulladal 17.3.1903. K7. Såld 116.508. Malmö. Studentgatan med N.K.-huset. fr. stpl, T6. K7. Pris.40.kr

 

116.509. Södergatan. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 6.5.01. K7. Såld 116.510. Malmö. Flensburgska huset vid Södergatan. T4. K8. Pris.50.kr

 

116.511. Malmö. Södra Förstadsgatan. ofr. T5. K8. Såld 47.049. Hotell Kramer. Malmö. Östra Hamngatan 4. National Kassaregister. T4. K7. Såld

 

59.698. Östra Kajgatan. Malmö. fr. OII. stpl Karlstad 2.8.1902. K7. Pris.260.kr

 

Hamnen - Kanalen

90.906. Ångfärjan. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 30.10.00. K7. Pris.160.kr 116.512. Malmöhus. Tågfärjan. Interiör från salongen. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

116.513. 54 Ångfärjan Malmö och Strandpaviljongen. T5. K8. Pris.50.kr 116.514. Malmö. Hamnmotiv. (Ångbåten Örnen). fr. stpl Malmö 25.8.39. K7. Såld

 

90.925. Malmö. Hamnen. fr. OII. stpl Malmö 3.11.99. K7. Pris.160.kr 116.515. Hamnens Förvaltningsbyggnad. Malmö. T3. K8. Pris.50.kr

 

48.078. Malmö. Hamnpaviljongen. T3. K8. Pris.80.kr 116.516. Malmö. Parti från hamnen. T3. K8. Pris.80.kr

 

86.895. Hamnen. Malmö. T2. K8. Pris.80.kr 116.517. Malmö. Hamnparti. T3. K8. Pris.80.kr

 

116.518. Malmö Hamnfärja. fr. OII. stpl PKXP No 2 C INR 20.7.1903. K7. Pris.80.kr 53.847. Malmö. Hamnen. fr. OII. stpl Malmö 24.12.01. K7. Såld

 

67.406. Malmö. Hamnen. ofr. T1. K7. Pris.340.kr 103.928. Nya hamnen. Malmö. ofr. T2. K8. Pris.340.kr

 

86.831. Malmö. Kanalparti. T3. K8. Pris.80.kr 86.830. Malmö. Kanalparti. fr. OII. stpl Örebro 1.8.1908. K7. Pris.60.kr

 

Järnvägsstationen

18.660. Statens Jernvägsstation. Malmö. fr. OII. stpl Borås 7.5.1902. K8. Pris.260.kr 88.829. Statens Jernvägsstation. Malmö. fr. OII. stpl 23.12.1902. K8. Såld

 

90.924. Malmö. Järnvägsstationen. fr. OII. stpl PKXP No 83 A 8.11.1899. K7. Pris.160.kr 116.490. Helsning från Malmö. Jernvägsstationen. fr. OII. stpl Nyköping 13.3.1902. K7. Pris.60.kr

 

116.491. Statens Jernvägsstation. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 25.11.02. K7. Pris.80.kr 25.612. Järnvägsstationen. Malmö. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.120.kr

 

38.503. Malmö. Stationen och Tullhuset. T1. K8. Pris.80.kr 116.492. Malmö. Statens Järnvägsstation. fr. stpl Malmö 19.11.25. K8. Pris.60.kr

 

116.493. Malmö. Centralstationen. T5. K8. Pris.50.kr 90.913. Banhallen. Interiör. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 24.9.00 K7. Pris.260.kr

 

77.686. No 170. Malmö. Banhall. T1. K7. Pris.220.kr 110.953. Malmö. Statens Järnvägsstation. Stamplattformen. fr. stpl Malmö 18.7.24. K7. Pris.50.kr

 

14.090. Malmö. Statens Järnvägsstation. Vänthallen. fr. stpl Malmö 29.6.25. K7. Pris.60.kr 116.494. Järnvägsrestauranten. Malmö. fr. stpl Malmö 20.11.36. K7. Såld

 

Spårväg - Gruss aus - Semitopo

90.928. Helsning från Malmö. Davidshallsbron. fr. OII. stpl PKXP No 83B 1.10.1899. K7. Såld 116.475. Gustaf Adolfs Torg. pl. T3. K7. Pris.120.kr

 

116.476. Malmö. Skeppsbron. fr. stpl Malmö 2.8.29. K7. Såld 116.477. Malmö. Slottsgatan. T5. K8. Pris.140.kr

 

110.956. Malmö. Triangeln. fr. stpl Malmö 18.7.49. K7. Såld

 

95.963. Malmö. Järnvägsstationen. Nya posthuset. St. Johanneskyrka. Rådhuset. Kungsparken. Folkets park. Kungsgatan. Rönneholm. fr. OII. stpl Malmö 29.3.03. K7. Pris.200.kr 116.478. Malmö. Inre Hamnen. Järnvägsstationen. Hotel Savoy & Brandförsäkrings A-B Skåne. Kungsparken. Stortorget med Rådhuset och Residenset. S:t Pauli kyrka sedd från Föreningsgatan. Slottsparken. fr. OII. stpl Malmö 11.8.08. K8. Såld

 

53.602. Malmö. T1. K8. Såld

 

76.742. Julhälsning från Malmö. fr. OII. stpl PKXP No 2. T2. K7. Såld 116.479. Julhälsning från Malmö. pl. T2. K7. Såld

 

90.911. Hälsning från Malmö. Carl X Gustafs Statyen. Rådhuset. fr. OII. stpl PKXP No 2A 14.12.99. K7. Pris.260.kr 90.912. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 9.12.99. K7. Pris.260.kr

 

49.000. Malmö. Hotell Kramer. Hamnen. Kungsparken. (Anna Palm). T1. K8. Pris.240.kr 48.999. Malmö. Stortorget. Karl X staty. (Anna Palm). T1. K8. Pris.240.kr

 

42.989. Hotel Kramer. Malmö. Rådhuset. T1. K6. Pris.260.kr 116.480. Helsning från Malmö. Rådhuset. Gustaf Adolfs torg. Hamnen. ofr.  T1. K8. Pris.240.kr

 

116.481. Helsning från Malmö. S:t Petri Kyrka. Parti af hamnen. Hotell Kramer. fr. OII. stpl PKXP No 62B 20.7.1898. K6. Såld 53.979. Helsning från Malmö. Banhallen. Rådhuset. Parti af hamnen. T1. K8. Pris.350.kr

 

75.631. Malmö. Hjärtlig hälsning från. ofr. T1. K7. Pris.200.kr 27.948. Malmö. Likt en vän, som bjuder handslag och en öppen famn, bjuder Malmö seglarn gästa i dess stolta hamn. T1. K7. Pris.60.kr

 

Sjukhus - Skolor

86.957. Malmö. Allm. Sjukhuset. T3. K8. Pris.80.kr 116.482. Malmö. Allmänna Sjukhuset. fr. stpl Malmö 11.4.21. K8. Såld

 

116.483. Malmö. Allmänna Sjukhusets Administrationsbyggnad. fr. stpl Malmö 25.5.29. K7. Såld

 

42.985. Malmö. Allmänna sjukhuset. Medicinska avd. fr. stpl Malmö 22.12.37. K7. Såld 116.484. Malmö. Allm. Sjukhuset. Pensionsstyrelsens Paviljong. fr. stpl Malmö 14.9.38. K7. Såld

 

116.485. Högre Allmänna Läroverket för flickor. fr. OII. stpl Malmö 26.7.01. K7. Såld 116.486. Malmö. Lyceum. fr. OII. stpl Malmö 13.5.05. K7. Pris.60.kr

 

116.487. Malmö. Navigationsskolan. fr. OII. stpl Malmö 27.9.04. K7. Pris.120.kr 116.488. Malmö. Nya Realskolan. fr. OII. stpl PKXP 31.12.1908. K7. Pris.60.kr

 

116.489. Malmö. Tekla Åbergs högre läroverk för flickor. fr. stpl Malmö 21.2.22. K7. Såld 110.762. Tekniska skolan. T1. K8. Pris.80.kr

 

Stortorget

116.470. Malmö. Stortorget. fr. OII. stpl PKXP No 2 A INR. 11.8.1908. K7. Såld 90.905. Stortorget med Rådhuset. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 9.11.1900. K7. Pris.160.kr

 

90.927. Malmö. Stortorget. fr. OII. stpl Malmö 24.7.00. K7. Pris.160.kr 53.990. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 28.5.1901. K7. Pris.240.kr

 

55.919. Malmö. Stortorget med Rådhuset. fr. OII. stpl Malmö 24.1.02. K7. Pris.360.kr 116.471. Stortorget. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 2.5.10. K7. Pris.80.kr

 

116.472. Malmö. Länsresidenset och Rådhuset. T3. K8. Pris.50.kr 86.674. Malmö. Stortorget. fr. stpl Malmö 11.6.57. K8. Pris.40.kr

 

66.124. Malmö. Rådhuset. fr. OII. stpl Malmö 12.6.04. K7. Pris.360.kr 60.365. Rådhuset. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 30.10.06. K6. Pris.300.kr

 

90.929. Malmö. Rådhuset. fr. OII. stpl Malmö 19.11.99. K7. Pris.160.kr 90.919. Från Vårfesten å Rådhuset i Malmö. fr. OII. stpl Malmö + stpl F.F.B. Vårfesten 18.4.1901. K7. Såld

 

90.918. Från Vårfesten å Rådhuset i Malmö. fr . OII. stpl Malmö 19.4.01 + stpl F.F.B. Vårfest 19.4.1901.  K7. Såld 90.917. Från Vårfesten å Rådhuset i Malmö. fr. OII. stpl Malmö 21.4.01. + sidostpl F.F.B. Vårfest 18.4.1901. K7. Såld

 

116.473. No. 174. Malmö Rådhus. Knutsalen. T1. K8. Pris.40.kr

 

116.474. Malmö. Hotell Kramer. T3. K8. Pris.60.kr 90.910. Malmö. Hotell Kramer. (Lyskort). pl. K6. Pris.180.kr

 

51.425. Hotell Kramer. Malmö. Helsaksbrefkort. fr. OII. stpl PKXP 11.5.1891. K7. Såld 86.669. Malmö. Residenset. T5. K8. Pris.50.kr

 

Museet - Malmöhus slott - Slottsparken

116.438. Malmö. Museet och Realskolan. T3. K8. Pris.50.kr 113.065. Malmö. Museum och Realskolan. fr. GV. stpl Malmö 20.8.1912. K7. Pris.60.kr

 

116.439. Malmö Museum. T2. K8. Pris.50.kr 66.017. Malmö. Museum. fr. OII. stpl PLK 152 23.5.1902. K7. Pris.360.kr

 

86.414. Malmö Museum. 1700-talskonst. T5. K8. Pris.40.kr

 

106.976. Brödrene Cloetta. Malmö. Kalmar Slott. Reklamtrycksak. T1. K8. Pris.500.kr 90.923. Malmö. Malmöhus Slott. fr. OII. stpl PKXP No 83A 8.11.1899. K7. Pris.140.kr

 

116.440. Malmö. Malmöhus fästning. T5. K8. Pris.30.kr 47.051. Malmö. Slottsparken. fr. GV. stpl Malmö 3.9.1915. K7. Pris.60.kr

 

116.441. Malmö. Observatoriet i Slottsparken. fr. GV. stpl Malmö 13.7.15. K7. Såld 53.844. Malmö. Qvarnen vid Malmöhus. fr. OII. stpl Malmö 25.2.02. K8. Pris.260.kr

 

45.972. Malmö. Qvarnen vid Malmöhus. fr. OII. stpl PKXP No 83A 10.7.1901. K7. Pris.60.kr 116.442. Qvarnen vid Malmöhus och Museet. fr. OII. stpl Södervärn 15.6.1902. K7. Såld

 

116.443. Parti af Slottsparken. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 2.7.05 K7. Pris.80.kr 116.444. Malmö. Parkbron. fr. GV. stpl Malmö 29.7.19. K8. Pris.50.kr

 

116.445. Malmö. Café Slottsparken. fr. GV. stpl. 27.3.1912. K8. Såld

 

Statyer

86.907. Malmö. Carl X Gustafs staty. fr. stpl Hälsingborg 28.4.48. K7. Pris.40.kr 116.446. Byst av Axel Danielsson i Folkets Park. Malmö. T5. K8. Pris.40.kr 116.447. Malmö. Duschen å Gustaf Adolfs Torg. fr. GV. stpl Malmö 26.7.19. K7. Pris.40.kr

 

116.448. Malmö. Axel Ebbes monument "Arbetets Ära". T5. K7. Pris.40.kr 86.919. G. Hennings "Öresund". Malmö. Gustaf Adolfs torg. fr. stpl Malmö 2.7.34. K8. Pris.40.kr

 

116.449. Malmö. Anders Casper Holm. T4. K8. Pris.40.kr 86.903. Malmö. "Göta" av Olle Holmsten i Södra Promenaden. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.450. Malmö. "Naken kvinna" av Olle Holmsten. fr. stpl Malmö 22.7.52. K7. Pris.40.kr 86.915. Tidens Genius av Ivar Johnsson i Pildammsparken. Malmö. fr. stpl Malmö. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.451. Malmö. Carl Milles staty Pegasus. T5. K8. Pris.40.kr 116.452. Malmö. "Skridskoåkande änglar" av Carl Milles. fr. stpl Malmö 22.7.52. K8. Pris.40.kr

 

116.453. Galatea av Nils Möllerberg i Pildammsparken. Malmö. T5. K8. Pris.40.kr 116.454. Per Albin Hanssons byst av Emil Näsvall i Folkets Park. Malmö. T5. K8. Pris.40.kr 116.455. Malmö. Anna-Lisa av Anders Olsson. T5. K7. Pris.40.kr

 

86.911. Malmö. Sjöfartsmonumentet. fr stpl Malmö 13.8.47. K8. Pris.40.kr 116.456. Teaterbrunnen "Tragos" av professor Nils Sjögren. fr. stpl Malmö 27.7.54. K8. Pris.40.kr

 

116.457. Solrosen. Kungsparken Malmö. T4. K8. Pris.50.kr 116.458. Malmö. Frans Suell. fr. stpl Malmö 23.7.37. K7. Pris.40.kr 86.927. Konstkritik av Otto Strandman i Slottsparken. Malmö. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.913. Malmö. Baltiska Parken med "Tidens Genius". T5. K8. Pris.40.kr 116.459. "På vakt" av E. Trulsson. fr. stpl Malmö 13.7.37. K8. Såld

 

116.460. Sancta Maria kyrka. Malmö. Den helige Christopher med Kristusbarnet. Skulptur av Axel Wallenberg. T6. K8. Pris.40.kr 86.909. Malmö. "Till möte" (Axel Wallenberg) T5. K8. Pris.40.kr

 

Kyrkor

116.461. Malmö. Caroli Kyrka. fr. OII. stpl Malmö 28.4.1907. K7. Såld 116.462. Malmö. Caroli Kyrka. interiör. fr. stpl Malmö 23.7.27. K8. Pris.30.kr

 

86.746. Kirsebergskyrkan. Malmö. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 116.463. Malmö. S:t Andreaskyrkan. fr. stpl Malmö 10.8.64. K8. Pris.30.kr

 

116.464. St. Johannes kyrka. Malmö. fr OII stpl Malmö 2.4.08, K8. Pris.40.kr 87.513. Malmö. Interiör av S:t Johannes kyrkan. fr. GV. stpl Malmö. T3. K8. Pris.30.kr

 

86.935. Malmö. Pauli Kyrka. T1. K7. Pris.60.kr 116.465. Malmö. Interiör av S:t Pauli kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.466. Malmö. S:t Petri kyrka. T5. K8. Såld

 

86.940. Malmö. S:t Petri kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.467. Malmö. S:t Petri kyrka. Predikstolen fr. 1599. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.468. Malmö. Tyska kyrkan. fr. stpl Malmö 7.4.50. K7. Pris.30.kr 116.469. Malmö. Vår Frälsares katolska kyrka. T6. K8. Pris.30.kr

 

Övrigt

116.519. Amiralen. Malmö. fr. stpl Malmö 16.12.41. K7. Såld 86.553. Arkaden. Malmö. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.520. Hotel Arkaden. T6. K8. Pris.50.kr 116.521. Malmö. Brandstationen. fr. OII. stpl Malmö 27.8.04. K8. Såld

 

112.685. Malmö. Dahlgrenska stiftelsen. fr. OII. stpl Malmö 18.7.04. K8. Pris.60.kr 110.940. Malmö. Davidshalls Torg med Polishuset. pl, T5. K7. Pris.50.kr

 

116.522. Elektricitetsverket och Gasverksgatan. Malmö. fr. OII. stpl 9.5.1906. K7. Såld 113.058. Malmö. Folkets Park. T1. K8. Pris.60.kr

 

116.523. Malmö. Villastaden Fridhem. T2. K8. Pris.140.kr 116.524. Malmö. Villastaden Fridhem. T2. K8. Pris.140.kr

 

113.059. Villastaden Fridhem. Malmö. T2. K8. Pris.140.kr 116.525. Malmö. Friluftsstaden. fr. stpl Malmö 30.4.48. K8. Pris.50.kr

 

86.558. Malmö. Motiv från Friluftsstaden. fr. stpl Malmö 8.7.54. K8. Pris.50.kr 116.526. Gustaf Adolfs torg. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 30.7.01. K7. Pris.120.kr

 

116.527. Malmö. Parti af Gustaf Adolfs torg. T2. K8. Såld 116.528. Malmö. Gustaf Adolfs Torg. fr. GV. stpl Malmö 10.9.19. K7. Såld

 

25.657. Helsning från Malmö. Hippedromen. pl. T1. K7. Pris.260.kr 51.426. Hotel Horn. Malmö. (relief). ofr. T1. K7. Pris.160.kr

 

116.529. Malmö. Hovrättsbyggnaden. T5. K8. Pris.40.kr 53.843. Malmö. Kungsparkens restaurant. fr. OII. stpl Malmö 11.3.02. K7. Pris.260.kr

 

38.494. Malmö. Kung Oscars Park. fr. OII. stpl Malmö 19.7.02. K7. Pris.160.kr 90.904. Kungsparken. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 3.11.00. K7. Pris.160.kr

 

47.050. Malmö. Kungsparken. fr. GV. stpl Landskrona. T1. K7. Pris.240.kr 116.530. Skånska Aftonbladet. Kungsparken. Malmö. fr. OII. stpl Malmö 24.4.02. K7. Pris.360.kr

 

53.870. Malmö. Kungsparken. fr. stpl Malmö 31.12.01. K7. Pris.340.kr 60.097. Malmö. Kungsparken. fr. OII. stpl Malmö 16.2.02. K7. Pris.340.kr

 

90.931. Malmö. Apoteket Lejonet. fr. OII. stpl Malmö 10.11.99. K7. Pris.160.kr 116.532. Malmö. Möllevångstorget. fr. stpl Malmö 29.2.68. K8. Pris.40.kr

 

116.533. Malmö. Posthuset. (relief). T3. K8. Pris.60.kr 110.949. Malmö. Ribershus. fr. stpl Malmö 24.9.42. K8. Pris.50.kr

 

116.534. "Rundan". 1958. (5 juli). K7. Pris.50.kr 116.535. Malmö. Simhallsbadet. T5, K7. Pris.40.kr

 

43.096. Malmö. Sjöfartshotellet. T5. K8. Pris.40.kr 86.834. Svenska Sockerfabriks A/B:s Huvudkontor. Malmö. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.832. Malmö. Stadsbiblioteket. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.536. Malmö. Teatern. T5. K8. Pris.40.kr 112.690. Malmö. Stadsteater. Salongen. fr. stpl Malmö 28.4.48. K7. Pris.40.kr

 

116.537. Malmö. Tullkammaren. fr. OII. stpl Malmö 27.2.01. K7. Pris.60.kr 116.538. Malmö. Hotell Tunneln. fr. stpl Malmö 7.7.45. K8. Såld

 

100.792. Malmö. Vattentornet. fr. stpl Trelleborg 10.8.43. K7. Pris.40.kr 33.773. Malmö yllefabrik. Malmö. T1. K8. Pris.80.kr

 

86.501. Östra Promenaden. Malmö. T1. K8. Såld 113.070. (Malmö). fr. OII. stpl Malmö 23.12.10. K7. Såld

 

116.539. Hälsning från Malmö. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort Malmö Baltiska Utställningen 1914

Till vykort  L - N

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V