LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Simrishamn

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Simrishamn.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

116.004. Simrishamns Centrum. (Harry Lange). fr. stpl Malmö 28.11.78. K8. Pris.40.kr 116.005. Simrishamn. Ehrnbergsläders kontorsbyggnad. T5. K8. Såld

 

116.006. Esplanaden i Cimbrishamn. fr. OII. stpl Cimbrishamn 6.8.1903. K7. Såld 116.007. Cimbrishamn. Parti af hamnen. fr. OII. stpl PLK198 1.8.1905. K7. Såld

 

116.008. Cimbrishamn. Parti af hamnen, fr. OII. stpl Cimbrishamn 6.8.1903. K7. Såld 116.009. Simrishamn. Hamnparti. T5. K8. Såld

 

116.010. Simrishamn. Yttre hamnen. T6. K8. Såld 116.011. Simrishamn. Fiskhamnen. T6. K8. Pris.40.kr

 

16.885. Simrishamn. Hotell Svea. T5. K8. Pris.40.kr 116.012. Simrishamn. Hotel Svea med café. T5. K8. Såld

 

116.013. Hotell Svea. T6. K8. Pris.40.kr 116.014. Simrishamn. Hotell Österlen. ofr, T6, K8. Pris.30.kr

 

16.876. Simrishamn. Kockska gården. T5. K8. Såld 116.015. Hotell Kocksa Gården. fr. stpl Ystad 22.9.82. K8. Pris.30.kr

 

116.016. Simris kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 16.912. Simrishamn. Interiör av Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.017. Simrishamn. "Systrarna" av Carl Milles. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.018. Simrishamn. Lilla torg. ofr. T5. K8. Såld 16.883. Simrishamn. Lillevångshemmet. T5. K8. Såld

 

16.872. Simrishamn. Länslasarettet. T5. K8. Såld 116.019. Möllebacken. Simrishamn. T5. K8. Såld

 

116.020. Simrishamn. Posten. T5. K8. Pris.60.kr 78.310. Cimbrishamn. Nordvestra hörnet af torget. T1. K8. Såld

 

116.021. Simrishamn. Stadshotellet och Rådhuset. T5. K8. Såld 78.311. Simrishamn. Storgatan med Posten. T5. K8. Pris.60.kr

 

116.022. Simrishamn. Raketen. fr. stpl Bjuv 15.3.74. K7. Pris.30.kr

 

116.023. Simrishamn. Skepparehemmet. T6. K8. Pris.30.kr 116.024. Skolgatan. Simrishamn. T4. K8. Pris.50.kr

 

116.025. Skärningen vid Cimbrishamn. fr. OII. stpl Cimbrishamn 7.8.1903. K8. Såld

 

116.026. Simrishamn. Stadshuset. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 116.027. Simrishamn. Stadshusgården. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.028. Bröderna Stenberg Möbl.affär. Simrishamn. T5. K8. Såld

 

116.029. Simrishamn. Stora Norregatan. T5. K8. Såld 116.030. Parti af Stora Norregatan. Simrishamn. fr. stpl. T1. K7. Såld

 

102.435. Simrishamn. Stora Rådmansgatan. fr stpl 16.7.30. K8. Pris.50.kr 116.031. Simrishamn. Stora Rådmansgatan. fr stpl Simrishamn 25.8.52. K8. Pris.40.kr

 

116.032. Parti af Södergatan med torget i fonden. Cimbrishamn. fr. OII. stpl PLK168 20.6.1911. K8. Såld 103.885. Simrishamn. Södra kvarn. T5. K8. Pris.50.kr

 

16.933. Tobisborg vid Simrishamn. fr. stpl. T4. K8. Såld 116.033. Simrishamn. Tobiksviksbadet och campingen. T6. K8. Såld

 

16.891. Simrishamn. Torget med Bergengrenska gården. T5. K8. Pris.50.kr 30.652. Simrishamn. Vårhallarna. T5. K8. Pris.30.kr

 

16.932. Simrishamn. Augusta Östbergs minne. fr. stpl 24.7.30. K8. Såld

Till vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V