LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Skurup

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Skurup.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

116.034. Brodda. Skurup. T5. K8. Såld 116.035. Centrumhuset Skurup. fr. stpl Skurup 21.3.74. K7. Pris.40.kr

 

116.036. Skurup. Epidemisjukhuset. T5. K6. Pris.50.kr 116.037. Skurup. Flintebrohemmet. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.038. Folkets Hus. Skurup. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.039. Folkhögskolan. Skurup. fr. OII. stpl Skurup 2.8.1905. K8. Pris.120.kr 116.040. Folkhögskolan. Skurup. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.041. Skurup. Vägparti med Folkskolan. fr. stpl PKP.164. T4. K7. Pris.60.kr 116.042. Järnvägsgatan. Skurup. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.043. Skåne. Skurups Kyrka. T1. K8. Pris.30.kr 116.044. Skurups Prästgård. fr. OII. stpl Skurup. T1. K7. Pris.60.kr

 

37.907. Skurup. Kyrkogatan från norr. T1. K6. Pris.80.kr 116.045. Kyrkogatan Skurup. T5. K8. Pris.60.kr

 

116.046. Köttbesiktningsbyrån och S:t Erics torg. Skurup. T5. K8. Pris.50.kr 116.047. Skurup. Lantbruksskolan. T6. K8. Pris.30.kr

 

116.048. Nya Skolan. Skurup. fr. stpl PKP 164 23.2.28. K8. Pris.50.kr

 

116.049. Perse. Skurup. fr. OII. stpl Skurup 24.12.1904. K7. Pris.80.kr 116.050. Skönabäck. Skurup. T5. K8. Såld

 

78.314. Skurup. Tennisplanen. T5. K8. Pris.60.kr 116.051. Skurup. Torget. T5. K8. Såld

 

116.052. Ängdala pr Skurup. fr. OII. stpl Skurup 10.8.1906. K7. Pris.80.kr 116.053. Skurup Nr. 5. T4. K8. Pris.60.kr

 

116.054. Flygfoto över Skurup. fr. stpl Skurup 6.7.55. K8. Såld 116.055. Flygfoto över Skurup. fr. stpl Skurup 21.3.57. K8. Pris.50.kr

Till vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V