LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Flen

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Flen.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

119.710. Betels Ungdomsorkester. Flen. fr. Norskt frimärke och stämpel. T5. K8. Pris.120.kr 119.711. Flen. Centralplan. fr. stpl Flen 4.8.75. K7. Såld

 

119.712. Epidemisjukhuset. Flen. ofr. T5. K6. Såld 119.713. Flen. Floragatan-Vasagatan. T6. K6. Såld

 

119.714. Flen. Församlingshemmet. fr. stpl Flen 5.3.57. K8. Såld 119.715. Hedenlunda kursgård. Flen. Saab-Scania AB. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.716. Flen. Inga Hellman : Tonåring 1964. Överlämnad som gåva till Flens stad av HKH Prins Wilhelm den 17.6.1964. T6. K8. Pris.30.kr 119.717. Flen. Idrottsgården. T6. K8. Såld

 

119.718. Flen. Norra Järnvägsgatan. fr. stpl Flen. T5. K7. Såld 119.719. Flen. S. Järnvägsgatan. ofr, T5. K7. Såld

 

119.720. Flen. Hotellet & Jernvägsstationen. ofr. K7. Såld 94.527. Flen: Jernvägsstationen & hotellet. T1. K8. Såld

 

48.589. Järnvägshotellet. Flen. T3. K8. Pris.120.kr 119.721. Flen. Järnvägsstationen. T5. K8. Såld

 

119.722. Flen. Komm. Mellanskolan. T5. K8. Såld 119.723. Flen. Parti av Kungsgatan. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

119.724. Flen. Parti från Södra Kungsgatan. T5. K8. Pris.50.kr 119.725. Flen. Södra Kungsgatan. (Saga biografen). T5. K8. Såld

 

67.510. Flens Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr 67.516. Flen. Interiör av kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.726. Lasarettet. Flen. fr. OII. stpl Flen 2.4.1905. K7. Pris.80.kr 119.727. Kvarteret Lästen. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.728. Flen. Nybbleområdet. T5. K8. Såld 119.729. Flen. Hotell Nygård. T5. K8. Såld

 

119.730. Flen. Prästgården. T5. K8. Pris.40.kr 119.731. Flen. Stadshuset. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.732. Flen. Storgatan. pl, T5. K7. Såld 119.733. Flen. Talgastugan i Thuleparken. fr stpl Flen 31.7.53. K8. Pris.40.kr

 

119.734. Svenska Arbetsgivareföreningens kursinternat Yxtaholm. Flen. T6. K8. Pris.30.kr 119.735. Flen från flygplan. T5. K8. Såld

 

119.736. Motiv från Flen. T4. K8. Såld 119.737. Parti av Flen. fr. GV. stpl PLK 158 9.5.1918. K7. Pris.160.kr

Till vykort 

E - H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V