LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Katrineholm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Katrineholm.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

119.829. Katrineholm. Civilförsvarsskolan. T6. K8. Pris.30.kr 66.359. Katrineholm. Djulöbaden. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.830. Katrineholm. Djulögatan. T6. K8. Pris.40.kr 15.189. Katrineholm. Djulö Värdshus. T5. K8. Pris.50.kr

 

15.165. Tel. A.B. L. M. Ericsson. Verkstaden. Katrineholm. T5. K8. Pris.60.kr 119.831. Forssa Gård. Katrineholm. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.832. Fältbageriet. Katrineholm. fr. OII. stpl Katrineholm 28.8.1903. K7. Pris.180.kr 119.833. Katrineholm. Gröna Kulle. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

24.216. Katrineholm. Hantverkaregatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

15.214. Katrineholm - Jernvägshotellet. pl. T1. K7. Pris.260.kr 97.324. Katrineholm. fr. OII. stpl Tarsta 8.12.1902. K7. Pris.220.kr

 

119.834. Katrineholms Jernvägshotel. fr. OII. stpl Katrineholm 23.4.1901. K7. Pris.260.kr 94.532. Katrineholms Jernvägshotel. fr. OII. stpl Katrineholm 4.1.1904. K7. Pris.260.kr

 

119.835. Järnvägsstationen. Katrineholm. pl. T1. K6. Pris.180.kr 119.836. Katrineholm. Järnvägsstationen och Järnvägshotellet. fr. GV. stpl 29.9.1916. K7. Pris.220.kr

 

119.837. Katrineholm. Kullbergska Sjukhuset. T6. K8. Såld

 

119.838. Katrineholm. Kyrkan. T6. K8. Pris.30.kr 119.839. Katrineholm. Kyrkan. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.840. Katrineholm. Köpmangatan. pl. T5. K7. Såld 119.841. Katrineholm. Läroverket. Aulan. fr. stpl Katrineholm 3.10.51. K8. Pris.50.kr

 

102.494. Katrineholm. Samrealskolan. fr. stpl Katrineholm 14.3.44. K8. Pris.50.kr 119.842. Katrineholm. Stadsbiblioteket. fr. stpl Katrineholm 16.6.68. K8. Pris.30.kr

 

119.843. Katrineholm. Stadshotellet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 48.555. Katrineholm. Stadshuset. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.844. Katrineholm. Stadshuset och Postkontoret. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.60.kr 119.845. Katrineholm. Stadsparken. fr. stpl Katrineholm. K7. Pris.40.kr

 

41.712. Katrineholm. Wallenbergs "Morgon". T5. K8. Pris.40.kr 119.846. Katrineholm. Kungsgatan. Tekniska Skolan. pl. T6. K7. Pris.30.kr

 

119.847. Flygbild över Katrineholm. I förgrunden Tekniska skolan. T6. K8. Såld

 

15.187. Katrineholm. Tingshuset. T5. K8. Pris.40.kr 119.848. Katrineholm. Torget. T6. K8. Pris.40.kr

 

119.849. Katrineholm. Gott Nytt År. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr

 

97.325. Katrineholm. Utsikt från Vattentornet. pl. T5. K7. Såld 119.850. Gamla och Nya Katrineholm. pl. T3. K7. Såld

 

119.851. Katrineholm. T3. K8. Såld

 

Till vykort 

I - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V