LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Malmköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det oftast fler motiv från Malmköping.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

109.371. Malmköping. Bankhuset. ofr. T1. K8. Såld 119.956. Campingplatsen. Malmköping. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

66.503. Malmköping. Grinda Gård. T4. K8. Pris.40.kr 109.375. Gustav Adolfs Torg. Malmköping. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

66.518. Malmköping. Hembygdsgården. fr. stpl Malmköping, T5,  K7. Pris.40.kr 66.521. Malmköping. Hosjöbaden. T3. (senare frankering). K7. Såld

 

66.510. Malmköping. Hosjöbaden. fr. PKP 15C 7.7.50. K7. Pris.40.kr

 

104.129. Malmköping. Parti av Hosjön. T4. K8. Pris.40.kr 66.520. Hosjön. Malmköping. fr. OII. stpl Malmköping 11.9.1908. K7. Såld

 

66.523. Malmköping. Hosjön. fr. OII. stpl Dunker 25.11.1902. K8. Såld 109.377. Malmköping. Hosjön. fr. OII. stpl Dunker 29.3.1902. K8. Såld

 

66.519. Malmköping. Hotellet. fr. stpl Malmköping 2.4.31. T3. K7. Såld 102.690. Hårdetorps gård. Malmköping. fr. stpl Eskilstuna 3.8.64. T5. K7. Pris.50.kr

 

119.958. Järnvägsstationen. Malmköping. T6. K6. Såld 109.381. Malmköping. Kyrkan. T5. K8. Såld

 

67.473. Malmköping. Interiör af kyrkan. T3. K8. Pris.30.kr 67.474. Malmköping. Interiör af kyrkan. fr. stpl 3.4.1922. K7. Såld

 

119.963. Malmköping. Parti vid Källgatan. T5. K8. Pris.50.kr 109.383. Malmköping. Marknadsdag omkring år 1900. T6. K8. Såld

 

119.957. Malmköping. Lundins Pensionat. T5. K8. Såld 119.960. Malmköping. Lägergatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

66.501. Malmköping. Barackerna. fr. stpl Malmköping 27.1.44. K8. Pris.40.kr  66.525. Malmköping. Lägerhyddorna. fr. stpl Malmköping 4.7.33. K7. Pris.50.kr

 

66.502. Lägerbarackerna. Malmköping. fr. stpl Malmköping 8.7.62. K7. Pris.40.kr 109.384. Malmköping. Lägerbarackerna. pl. T5. K7. Såld

 

119.934. Malma hed. Lägerhyddorna. fr. OII. stpl Malmköping. T2. K7. Såld 119.935. Minnesstenen Malma Hed. fr. stpl Malmköping 11.8.28. K8. Pris.40.kr

 

109.386. Malma Hed. fr. OII. stpl Malmköping 12.9.1903. K7. Såld 109.390. Lägerlif. Malma Hed. Malmköping. T2. K8. Såld

 

119.961. Malmköping. Malmagatan. T5. K8. Pris.60.kr 109.394. Officersmessen. Malmköping. fr. OII. stpl Malmköping 4.7.1905. K7. Såld

 

119.968. Malmköping. Parkgatan. T6. K8. Pris.50.kr

 

119.966. Malmköping. Plevnagården. T5. K8. Pris.40.kr 119.967. Plevnagården. (interiör). Malmköping. T6. K8. Pris.30.kr

 

66.516. Malmköping. Plevnahöjden. fr. stpl. T6. K6. Pris.30.kr 66.504. Konvalescenthemmet Plevnahöjden. Malmköping. fr. stpl, T5. K6. Pris.40.kr

 

119.969. Konvalescenthemmet. Plevnahöjden. Malmköping. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

102.695. Konvalescenthemmet Plevnahöjden. Malmköping. fr. stpl Flen 13.7.62. K8. Pris.40.kr 119.970. Malmköping. Konvalescenthemmet Plevnahöjden. T6. K8. Pris.30.kr

 

109.400. Malmköping. Utsikt från Plevnahöjden. fr. stpl Malmköping 10.7.29. K7. Pris.30.kr 109.401. Malmköping. Utsikt från Plevna. T3. K8. Pris.40.kr

 

119.959. Malmköping. Seminariehemmet. fr. stpl Malmköping. T5. K7. Såld

 

81.365. Malmköping. Skolan. pl. T5. K6. Såld 109.403. Malmköping. Skolhuset. T4. K8. Såld

  

66.505. Malmköping. Stadshuset. T5. K8. Såld 66.515. Malmköping. Stadshuset med minnesstenen. fr stpl, T5. K7. Pris.40.kr

 

109.408. Tingshuset. Malmköping. T6. K8. Pris.30.kr 119.964. Malmköping. Torget och Storgatan. T5. K8. Pris.80.kr

 

66.524. Malmköping. Villaparti. fr. stpl Malmköping. T5. K8. Såld 68.927. Malmköping, Villaparti. fr. stpl Stjärnhov 15.11.43. K7. Såld

 

119.962. Flygfoto över Malmköping. T6. K8. Pris.50.kr 119.965. Malmköping. T6. K8. Pris.50.kr

 

109.413. Malmköping. fr. GV. stpl PLK 412 2.6.1913. K8. Såld 109.415. Hälsning från Malmköping. Stadshuset. Konvalescenthemmet. Hosjöbadet. L:a Malma kyrka. fr. stpl Malmköping 20.12.71. K7. Pris.30.kr

Till vykort  M - Q

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V