LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Nyköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Nyköping.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

67.382. Nyköping. Allhelgonakyrkans klockstapel. fr. OII. stpl Karlshamn 7.4.1908. K7. Pris.80.kr

 

122.563. Nyköping. Allhelgonakyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 122.564. Nyköping. Allhelgonakyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.531. Bagaregatan. Nyköping. T3. K8. Såld

 

104.131. Nyköping. Bembrogatan. fr. stpl Nyköping 23.12.26. K8. Pris.60.kr 67.367. Nyköping. Behmbrogatan. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.553. Blommenhof. Konsthantverkshuset. Nyköping. T6. K8. Pris.30.kr 122.557. Nyköping. Borgarberget. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.508. Bryggeriet. Nyköping. T6. K8. Pris.30.kr 122.556. Nyköpings Bryggeri-Aktiebolag. fr. stpl Nyköping 21.5.1910. K7. Såld

 

104.132. Nyköping. Centralplan. fr. stpl Nyköping 11.5.40. K8. Pris.50.kr

 

67.311. Nyköping. Elementarläroverket. fr. OII. stpl Nyköping 12.8.1904. K7. Pris.60.kr 67.309. Nyköping. Elementarskolan för flickor. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

122.552. Esso Motor Hotel. Gumsbacken. Nyköping. T6. K8. Pris.40.kr 122.513. Träffen. Folkets Park. Nyköping. T6. K8. Pris.40.kr

 

122.547. Nyköping. Nya Folkskolan. fr. OII. stpl Nyköping 22.10.1908. K7. Pris.60.kr 122.537. Nyköping. Folkungabron. T4. K7. Pris.50.kr

 

122.521. (Fors fabriker). Nyköping. ofr. T1. K7. Pris.120.kr 122.503. Nyköping. H.S.B. Gripsholmsjorden. T5. K7. Pris.60.kr

 

122.519. Hamnen. Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 24.12.1901. K7. Pris.80.kr 122.518. Nyköping. Parti av Hamnen. T5. K8. Såld

 

122.505. Nyköping. Hjortensbergsbadet. T6. K8. Pris.40.kr 122.516. Nyköping. Stora Hotellet. V. Storgatan. fr. OII. stpl Nyköping 14.8.1909. K7. Pris.120.kr

 

122.528. Jernvägsgatan. Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 7.10.1902. K7. Pris.50.kr 67.386. Nyköping. Järnvägsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.517. Nyköping. Järnvägsparken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

90.548. Nyköping. Järnvägsstationen. pl. T2. K7. Pris.260.kr 89.260. Nyköping. Jernvägsstationen. fr. OII. stpl Nyköping 8.6.1903. K7. Pris.260.kr

 

48.607. Nyköping. Statens Järnvägarsstation. fr. stpl PKP 4B 22.9.24. K7. Pris.80.kr 90.549. Nyköping. Statens Järnvägsstation. T4. K8. Pris.120.kr

 

104.137. Nyköping. Utsikt från Kråkberget. T5. K8. Pris.50.kr

 

67.396. Nyköping. Lasarettet. fr. OII. stpl PKXP No 3 A 29.1.1904. K7. Pris.60.kr 67.207. Nyköping. Länslasarettet. T3. K8. Såld

 

67.218. Nyköping. Södermanlands Länsmuseum. T4. K8. Pris.40.kr 122.540. Södermanlands Länsmuseum. Stora Salen. T5. K8. Pris.30.kr

 

56.637. Nyköping. Läroverket. T1. K7. Pris.340.kr 67.398. Löfsta. Nyköping. fr. GV. stpl Nyköping 16.1.1917. K7. Pris.80.kr

 

122.566. Nyköping. Metodistkyrkan. T4. K8. Såld 122.515. Nyköping. Aktiebolaget Nordiska Kompaniets verkstäder. T2. K8. Såld

 

122.506. Nyköpingsbro. Nyköping. T6. K8. Pris.30.kr 122.549. Parti af Nyköpingsån. fr. OII. stpl Råby 1.7.1907. K7. Pris.60.kr

 

94.517. Nyköping. Nya Odd Fellowbyggnaden. T3. K8. Pris.60.kr 104.138. Nyköping. Oppeby Folkskola. fr. stpl Nyköping 2 28.1.60. K6. Såld

 

122.512. Nyköping. Perioden. fr. OII. stpl Nyköping 31.12.1903. K8. Såld 122.545. Nyköping. Prometevsstatyn och Stadsbron. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.535. Nyköping. Repslagaregatan. pl. T3. K7. Pris.80.kr 67.317. Nyköping. Residenset. fr. OII. stpl PLK 286 B 14.8.1910. K7. Pris.50.kr

 

122.561. Nyköping. Residenset. ofr. T1. K8. Pris.50.kr 56.654. Hälsning från Nyköping. Nyköping Residenset. Dragspelskort med 10 bilder från Nyköping. T4. K7. Pris.160.kr

 

67.173. Nyköping. Riksbanken. pl. T1. K7. Pris.60.kr 61.077. Nyköping. Riksbanken. fr. OII. stpl PLK 367 25.7.1907. K7. Pris.360.kr

 

122.533. Nyköping. Ringvägen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 122.560. Nyköping. Rådhuset. pl. T3. K8. Pris.50.kr

 

67.313. Nyköping. Rådhustorget med Rådhuset. T1. K8. Pris.60.kr 122.559. Nyköping. Rådhuset och nya Stadshuset. T6. K8. Pris.40.kr

 

67.336. Nyköping. St. Nikolai Kyrka. fr. stpl Nyköping 24.5.36. K8. Pris.30.kr 67.329. Nyköping. Interiör från S:t Nicolai kyrkan. T1. K8. Pris.30.kr

 

122.522. Nyköping. Sjukhemmet. fr. stpl Nyköping 1 16.6.57. K8. Pris.40.kr 95.518. Nyköping. Skandinaviska Glödlampfabriken. fr. OII. stpl Hållsta 30.11.1909. K8. Pris.160.kr

 

122.536. Nyköping. Skjutsaregatan med Nicopia. T2. K7. Pris.80.kr 48.451. Helsning från Nyköping. Slottsruinen. fr. OII. stpl Nyköping 3.12.1899. K7. Pris.160.kr

 

56.649. Slottet - Nyköping. (G. Stoopendaal). fr. stpl Nyköping 24.12.1915. K8. Pris.120.kr 57.700. Hälsning från Nyköping. Portalen till Gamla Slottsruinen. T2. K8. Pris.140.kr

 

122.548. Nyköping. Småskolan. fr. OII. stpl Nyköping 8.3.1910. K6. Pris.60.kr 67.175. Sparbanken. Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 16.6.1902. K7. Pris.50.kr

 

122.510. Sporthallen. Nyköping. T6. K8. Pris.40.kr 122.539. Nyköping. Standard Hotell. T3. K8. Pris.50.kr

 

122.541. Nyköping. Stadsbron. fr. OII. stpl PKXP No 3 A. T1. K7. Pris.60.kr 122.542. Nyköping. Stadsbron med Östra Storgatan. T3. K7. Pris.80.kr

 

122.544. Nyköping. Stadsbron. T5. K8. Pris.40.kr 122.511. Nyköping. Stenkulla. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

122.529. Nyköping. Stockholmsvägen. pl. T5. K7. Pris.50.kr 122.504. Nyköping. H. S. B. hus vid Stockholmsvägen. fr. stpl Nyköping 23.6.36. K7. Pris.50.kr

 

122.530. Nyköping. Parti vid Stockholmsvägen. fr. stpl Nyköping 7.8.54. K8. Pris.40.kr 122.558. Nyköping. Parti av Stora Torget. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

122.526. Nyköping. Parti af Storgartan. fr. OII. stpl Nyköping 21.6.1904. K7. Pris.80.kr 67.391. Nyköping. Parti af Storgatan. fr. OII. stpl Nyköping 6.11.1904. K7. Pris.140.kr

 

122.532. Nyköping. Strömgatan. fr. GV. stpl Nyköping 5.6.1912. K8. Pris.50.kr

 

122.509. Nyköping. A Bol. Sunlight. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 122.520. Nyköping. Parti av Sunlights fabriker och Norrköpingsvägen. fr. stpl. K7. Pris.50.kr

 

122.546. Nyköping. Teatern. fr. OII. stpl Nyköping 19.10.1904. K7. Pris.60.kr 122.538. Nyköping. Nya Tingshuset. T3. K8. Pris.50.kr

 

122.507. Nyköping. Vallarvägen. fr. stpl Nyköping 10.8.59. K7. Pris.40.kr 122.534. Nyköping. Villagatan. T4. K8. Såld

 

67.217. Nyköping. V. Klockstapeln. T3. K8. Pris.40.kr 48.446. Nyköping. Wester Kyrka. fr. OII. stpl Nyköping 23.12.1902. K8. Pris.120.kr

 

122.565. Nyköping. Vestra kyrkan. T3. K8. Pris.40.kr 67.328. Nyköping. Västra kyrkan. T1. K8. Pris.30.kr

 

89.262. Nyköping. Vestra Storgatan. fr. OII. stpl Nyköping 15.6.1908. K8. Såld 122.524. Nyköping. Vestra Storgatan. fr. OII. stpl Nyköping 18.1.1910. K8. Pris.120.kr

 

122.523. Nyköping. V. Storgatan. T3. K8. Pris.60.kr 122.525. Nyköping. Va Storgatan. fr. stpl Nyköping 26.2.66. K7. Såld

 

57.702. Hälsning från Nyköping. Parti af ån. T2. K8. Pris.140.kr 122.550. Nyköping. Parti af ån. ofr. T1. K7. Pris.50.kr

 

122.551. Nyköping. Vy över åpromenaden och Södermanlands Nyheter. T6. K8. Pris.40.kr 122.543. Nyköping. Östra bron. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.514. Vy öfver Nyköping från östra klockstapeln. fr. OII (skadat). stpl Nyköping 15.4.1909. K7. Pris.120.kr

 

67.340. Nyköping. Östra kyrkan. ofr. T1. K8. Pris.30.kr 122.562. Nyköping. Östra kyrkan. T1. K7. Pris.30.kr

 

67.357. Nyköping. Östra Kyrkogatan. T5. K8. Pris.50.kr 104.140. Nyköping. Ö. Stationsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.527. Östra Storgatan. Nyköping. pl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.554. Nyköping från flygplan. T4. K8. Pris.60.kr

122.555. gg. T6. K8. Pris.40.kr

 

84.447. Godt nytt år. Nyköping 1 Januari. fr. OII. stpl PLK 367 31.12.1905. K7. Såld 56.656. Nyköping. Dragspelkort med 10 vyer från Nyköping. T2. K8. Pris.160.kr

 

48.447. Nyköping. Parti af staden. fr. OII. stpl Nyköping 18.1.1903. K7. Pris.160.kr 48.445. Hälsning från Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 20.5.1900. K7. Pris.260.kr

 

18.626. Helsning från Nyköping. Sparbanken. Slottsruin. Läroverket. fr. OII. stpl Nyköping 23.9.1899. K7. Pris.260.kr 56.653. Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 5.5.1898. K7. Såld

 

48.450. Hälsning från Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 16.3.1905. K8. Pris.160.kr 95.513. Nyköping. fr. OII. stpl Nyköping 30.1.1906. K6. Pris.160.kr

 

56.645. Nyköping i vinterskrud. Vestra kyrkan. Slottsruinen. Stadsbron. Lasarettet. Riks- och Sparbanken. Parti av ån. Parti av ån. Parti av ån. T2. K8. Pris.200.kr 56.643. Nyköping. Södra Järnvägsgatan. Teatern. Östra Kyrkan. Rådhuset. Stadsbron Spar o Riksbanken. Läroverket. Sjukhuset. Slottsruinen. fr. OII. stpl Nyköping 24.7.1907. K8. Pris.200.kr

 

56.045. Nyköping. T2. K8. Pris.200.kr 56.642. Nyköping. fr. GV. stpl Nyköping 14.12.13. K7. Pris.200.kr

 

56.644. Nyköping. Slottsruinen. Parti af Torget. Hargsvägen. Promenaden till Häller. Parti af ån. Parti af ån. T2. K7. Pris.200.kr

 

Till vykort 

M - Q  

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V