LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Strängnäs

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det oftast fler motiv från Strängnäs.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

122.671. Alzéns Gård. Storgatan. Strängnäs. pl. T1. K7. Såld 122.672. Benninge lanthushållsskola. Strängnäs. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.673. Strängnäs. Biskopshuset. T4. K8. Pris.50.kr 122.674. Strängnäs. Bondegatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.675. Strängnäs. Bron. T5. K8. Pris.40.kr 122.676. Flygvy Nya Strängnäsbron. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.677. Strängnäs. Busstation. Cafeteria. Kiosk och Bensin. T6. K8. Såld 122.678. Marita Nordins staty Djäknen. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.679. Strängnäs. Domkyrkan. T2. K8. Pris.40.kr 48.433. Strengnäs. Domkyrkan. fr. OII. stpl Strengnäs 30.12.1901. K7. Såld

 

48.432. Strängnäs. Utställning af äldre kyrklig konst från Strängnäs stift sommaren 1910. T2. K8. Pris.80.kr

 

67.854. Strängnäs Domkyrka. Orgeln samt minnesvårdar över Karl IX. Maria af Pfalz samt Prinsessan Isabella. T3. K8. Pris.30.kr 80.039. Strängnäs. Domkyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

104.142. Strängnäs. Domkyrkobiblioteket i Biskop Matthie kor. fr GV stpl, T3. K8. Pris.50.kr 67.848. Västra Kyrkogårdsporten. Norra Kyrkogårdsporten. Strängnäs. T4. K8. Pris.40.kr

 

122.680. Strängnäs. Finninge Hus. T5. K8. Såld

 

122.681. Strängnäs. Flickskolan. fr. stpl. T5, K8. Såld 122.682. Strängnäs. Nya Folkskolan. T5. K8. Såld

 

122.683. (Nya folkskolan). T5. K8. Pris.50.kr 122.684. Strängnäs. Folkskoleseminariet. T3. K8. Pris.50.kr

 

122.685. Strängnäs - Fredhemsvägen. T3. K8. Pris.40.kr 122.686. Strängnäs. Grassagården från 1500-talet. T3. K8. Pris.40.kr

 

122.687. Guldsaxarna från Strängnäs. T6. K8. Pris.40.kr

 

67.746. Strängnäs. Gyllenhjelmsgatan. fr. GV. stpl Nyköping 2.10.12. K8. Pris.40.kr 122.688. Strängnäs. Gyllenhjelmsgatan med Hotell Rogge. T6. K8. Såld

 

86.990. Haga pensionat. Strängnäs. T5. K7. Pris.40.kr 122.689. Strängnäs. Parti av Hamnen. (Aros). ofr. T4. K8. Pris.120.kr

 

122.690. Hospitalsgatan. Strängnäs. T3. K8. Såld 122.691. Strängnäs Järnvägsstationen. fr. stpl Strängnäs 19.8.23. K7. Såld

 

67.781. Strengnäs. Klostergatan. T1. K8. Pris.60.kr 67.803. Strängnäs. Kungsgatan. fr. stpl Strängnäs. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.692. Strängnäs. Kvarnbacken. T5. K8. Pris.30.kr 122.693. Strängnäs. Kvarnen. T6. K8. Pris.30.kr

 

60.378. Strengnäs. Högre Allm. Läroverket. fr. OII. stpl Strengnäs 1.1.1904. K7. Såld

 

122.694. Strengnäs. Högre Allm. Läroverket. T3. K8. Pris.50.kr 67.766. Strängnäs Högre Allmänna Läroverk. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.695. Strängnäs. Läroverkets elevhem för flickor. T5. K8. Pris.40.kr 122.696. Strängnäs. Parti vid Läroverkets elevhem för pojkar. fr + julmärke. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

122.697. Strängnäs. Lurblåsaren. Skulptör Erik Sand. T6. K8. Pris.30.kr 122.698. Strängnäs. Från Långberget. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr

 

122.699. Strängnäs. Löt Sanatorium. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 122.700. Löts sjukhem. Strängnäs. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.701. Malmby Handelslägenhet. Strängnäs. T3. K8. Såld

 

122.702. Strängnäs. Kungl Södermanlands Regemente. (Kanslihuset.)  T4. K6. (skadad adressida). Pris.50.kr 122.703. Strängnäs. Kungl Södermanlands Regemente. (Underofficersbostäder.) T4. K8. Såld

 

122.704. Strängnäs. Kungl. Södermanlands Regementes Kaserner från flygplan. fr stpl Strängnäs 11.6.36, K8. Pris.50.kr

 

122.705. (Strängnäs). T5. K8. Pris.60.kr 122.706. (Strängnäs). T5. K8. Pris.60.kr

 

122.707. (Strängnäs). T5. K8. Pris.50.kr 122.708. (Strängnäs). T5. K8. Pris.50.kr

 

122.709. (Strängnäs). T5. K8. Pris.50.kr 122.710. (Strängnäs). T5. K8. Pris.50.kr

 

80.065. "Nabben". Strengnäs. fr. OII. stpl Strengnäs 20.7.1906. K8. Pris.50.kr 122.711. Strängnäs. Regementsgatan. fr. GV. stpl PLK 266 31.12.1915. K8. Pris.120.kr

 

122.712. Strängnäs Reumatikersjukhus. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 122.713. Strängnäs Reumatikersjukhus. Läkarbostaden. Tjänstebostäder. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

122.714. Strengnäs. Rådhuset. T1. K8. Pris.60.kr

 

122.715. Strängnäs. Stora Torget. ofr. T1. K7. Pris.50.kr 122.716. Strängnäs. Stortorget. fr. stpl Stockholm 1 27.7.31. K8. Pris.50.kr

 

122.717. Strengnäs: Stora Trädgårdsgatan. pl. T1. K7. Pris.80.kr 67.782. Strängnäs. Strandvägen. T3. K8. Pris.30.kr

 

67.796. Strängnäs. Parti från Sundby villasamhälle. T5. K8. Pris.50.kr 75.969. Strängnäs. Lilla Hospitalsgatan med "Syskrinet". Gårdsinteriör från "Syskrinet". T3. K8. Pris.60.kr

 

67.807. Strängnäs. Torgbrunnen. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 122.718. Strängnäs från Tosterön. T4. K8. Pris.50.kr

 

67.764. Strängnäs. Ugglans Park. T3. K8. Pris.50.kr 122.719. Ulvhälls Herrgård. Strängnäs. T6. K8. Pris.30.kr

 

94.513. Strängnäs. Vesterviken och norra farleden. T4. K8. Pris.60.kr 122.720. Strängnäs. Västervikshamnen. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.721. Strängnäs. Västerviken Kvarnen. T6. K8. Såld 122.722. Strängnäs. Västervikshamnen. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.723. Strängnäs. Ångbåtsbron. T5. K8. Pris.160.kr 122.724. Ångbåtsbryggan. Strängnäs. fr. OII. stpl Strengnäs 21.1.1911. K7. Pris.160.kr

 

122.725. Strengnäs. fr. OII. stpl Strengnäs 4.5.1900. K7. Såld 122.726. Strängnäs. fr. OII. stpl PLK 366 9.12.1908. K8. Pris.160.kr

 

94.514. Strängnäs. T4. K8. Pris.60.kr 122.727. Flygvy av Strängnäs. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.728. Flygfoto över Strängnäs. T5. K8. Pris.50.kr 122.729. Flygvy över Strängnäs. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.730. (Strängnäs). T5. K8. Såld 97.393. Strängnäs. Glad Påsk! fr. stpl. T5. K8. Pris.80.kr

 

122.731. Parti från Strengnäs. T1. K8. Pris.60.kr

 

122.732. Strengnäs. T1. K8. Pris.60.kr 67.780. Strengnäs från sjösidan. ofr. T1. K8. Pris.60.kr

 

122.733. Strängnäs. T3. K8. Pris.50.kr 104.152. Vy från Strängnäs. T3. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort 

R - S  

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V