LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Diverse Signaturer C

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Signatur:

 

  Utan förlag  

135.506, ofr, 73-4, K7, SEK.40

      EC

Förlag: A-B Jolin & Wilkenson, Göteborg  (J&W)

135.518, J&W. fr stpl, T5, K8, SEK.30

135.519, J&W. fr stpl, T5, K8, SEK.30

L C 

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A.B. Stockholm  (AE)

135.382, AE. ofr, T5, K8, SEK.40 135.383, AE. pl, T5, K8, SEK.40 135.384, AE. fr stpl, T5, K8, SEK.40
135.385, AE. T5, K8, SEK.40 135.386, AE. ofr, T5, K8, SEK.40
Sign.
 
 

135.509, Nr.9648. T5, K8, SEK.30

 

C G S

Utan förlag

135.492, T5, K8, SEK.30

135.493, T5, K8, SEK.30

135.512, fr ostpl, T5, K7, SEK.30
 

Carbane Edouard

Förlag: M. M.

135.390, M.M.Nr.880. K8, SEK.60

Carlo

 

Förlag: ST.Z.F

135.510, STZF.1359. K7, skadad adressida. SEK.80

Caroline

Förlag: Sago-Konst  (SK)

135.303, SK.4327/2. fr stpl Rödupp 22.12.50, K8, SEK.40

135.304, SK.4327/2. fr stpl Stockholm 23.12.43, K7, SEK.40

135.305, SK.4328/4. fr stpl Karlskoga 30.12.45, K8, SEK.40

Chamouin F.

Förlag: "Aux Allies" Paris

135.388, Aux Allis. pl, T3, K7, SEK.140

Chelmow

Greetings from Romeo, Mich.

135.508, Nr.23, No.66019. fr 3 cents stpl 1946, K8, SEK.60

Chiostri Carlo 1863-1939

Förlag: Ballerini & Fratini . Firenze   (B&F)

135.376, B&F. 289. fr stpl, T4, K8, SEK.80

Christy Frederik Earl 1883-1961

Förlag: Reinthal & Newman. Pubs. N.Y.  (R&N)

135.377, R&N.276. The love song. T3-4, K7, SEK.140 135.378, R&N.945. Love, here is my heart. T3-4, K8, SEK.140

Claesson Börje

Utan förlag

135.491, Tomten kommer. Efter originalakvarell. fr stpl Vällingby 22.12.74, K8, SEK.30

Cottaar Piet

Förlag: Stehli

135.379, Stehli.566. T5, K8, SEK40 135.380, Stehli.570. fr stpl Stockholm 13.12.42, K8, SEK40
135.381, Stehli.582. pl, T5, K8, SEK40

Courtois Gustave

Förlag: Geo Pulman & Sons Ltd. London

135.389, Beauty.s Eyes No.204. K8, SEK.80

Cramer Ria

Förlag: AB Ernst G. Svanström. Stockholm  (EGS)

135.387, EGS.18.4021. fr GV stpl Norrköping 23.12.18, K7, Sold

S. Cr.m.

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm  (GKA)

135.507, GKA.2088. fr GV stpl Norrköping 30.12.1?, K7, SEK.40

Croneborg Charlotte

Utan förlag

135.504, fotografi efter original 1952. fr stpl Djursholm, T5, K8, SEK.60

Cöster Ingrid U

Förlag: A/B Almquist & Cöster. Hälsingborg

135.505, T5, K8, SEK.30

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order