LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Diverse Signaturer D

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

DL 

Förlag: Kuvataide Bildkonst

135.650, Nr.XI/10. K8, SEK.40

A. D.

135.570, Nr.7032, fr OII stpl PKXP 8A 23.12.1907, K8, SEK.40
135.571, Serie.5. No.21. ofr, T2, K8, SEK.40 135.572, Serie.5. No.23. fr OII stpl, T2, K8, SEK.40

Britta D.

Förlag: K C-kort A/B Skandinaviska Kortcentralen. Stockholm  (KCK)

135.641, KCK.65. T5, K8, SEK.30 135.642, KCK.66. fr stpl Sundsvall 4.4.3? K7, SEK.30 135.643, KCK.67. fr stpl Uppsala 3.4.31, K7, SEK.30

E D

Förlag: AMP Co

135.644, relieftryck, fr 2 cents stpl Chicago 10.3.1913, K8, SEK.60 135.645 relieftryck, fr 2 cents stpl Chicago MAR 28.1914, K7, SEK.60

T D

Förlag: HACO

135.639, HACO.5965. fr stpl 4.11.44, K8, SEK.40 135.640, HACO.6293. fr stpl 15.9.42, K8, SEK.40

V. D.

Förlag: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt. Stockholm  (CN)

135.573, fr OII stpl 24.12.1906, K7, SEK.40 135.574, CN.5852. T2, K8, SEK.40

Mary Daester

135.646, Nr.4678/5. fr stpl Stockholm 26.7.51, K7, SEK.40 135.647, Nr.4678/7. fr stpl Örebro, T5, K7, SEK.40
135.648, Nr.4679/8. fr stpl Totebo 4.7.52, K7, SEK.40

N. Dannerfjord

Utan förlag

135.652, NPI.Serie.1225. fr stpl Lysekil 21.12.61, K8, SEK.40

Trygve M. Davidsen (1895 - 1987)

Förlag: Oppi, Eberh. B. Kunstforlag 

135.637, Oppi.664/1. fr stpl Oslo  16.12.52, K7, SEK.40

Jane M. Dealy

Utan förlag

135.638, Serie 435. fr OII stpl Göteborg 23.5.1902, K7, SEK.60

Deela

Förlag: Nordisk Konst. Stockholm  (NK)

135.654, NK.267. ofr, T5, K8, SEK.40 135.655, NK.268. fr stpl 15.11.51, K8, SEK.40 135.656 NK.9725. fr stpl Köping 22.12.63, K8, SEK.40

Alfred James Dewey

Förlag: Reinthal & Newman. Pubs. N.Y.  (R&N)  

135.633, R&N.454. Watching for Daddy. T3, K8, SEK.80 135.634, R&N.460. Love signal - do you love me ?  fr 10 heller stpl 15.IX.17, K8, SEK.80

Diamond

Förlag: Garland, Rudolf & Co. London

135.649, W121. maskinfr 1 I/2 D och stpl Newcastle - on -Tyne 27.IX.47, K8, SEK.60

N.F. Dobrovolsky

Förlag: Ernst G. Svanström i Stockholm  (EGSiS)

135.651, EGSiS.50684. T2, K7, SEK.40

Ingrid Dorph (1904 - 1974)

Förlag: Nordisk Konst. Stockholm  (NK)

135.635, NK.10/12. I alla åldrar idkas skottårsjakt. Därför, o yngling, tag dig väl i akt! fr stpl Stockholm 8.1.32, K7, SEK.40 135.636, NK.8880. fr stpl 3.4.31, K8, Såld

Dotzauer

Förlag: A. S.-M. & S.

135.657, No.143. Renommée - Salon. K6, SEK.50

John Dunge 1890 -

135.575,  Serie 107. No.5. fr OII stpl Göteborg 15.4.(1911), K8, SEK.40 135.576,  Serie 107. No.8. fr GV stpl, T3, K8, SEK.40

Frederick Duncan

Förlag: Reinthal & Newman . Pubs. N.Y.  (R&N)  

135.653, R&N.Series.933. K6, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order