LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Småland  G - H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

30.203, Gislaved. Gummifabrikens kontor. T5, K8, Pris.40.kr 100.874, Gislaved. Parti av Köpmansgatan. T5, K8, Såld

 

84.252, Nissan. Gislaved. fr OII stpl Gislaved 10.7.1904, K8, Såld 100.873, Gislaved. Storgatan. (senare frankering) T5, K8, Pris.50.kr

 

100.875, Gislaved. Torgparken. fr stpl Gislaved25.6.50, K8, Såld 106.527, Gislaved. Åbron och Gummifabriken. T5, K8, Såld

 

106.528, Gladhammars prästgård. Fårhult. T5, K8, Såld 87.299, Vy av Gladhammar. fr stpl Fårhult 16.5.1928, K8, Pris.40.kr

 

106.529, Flygfoto över Gladhammar. T6, K6, Pris.40.kr 106.530, Parti från Gnosjö. T5, K8,'Såld

 

106.531, Flygfoto över Gnosjö. T6, K8, Såld 106.532, Hälsning från Granbacken. Pensionatet. Salongen. Matsalen. Annexet. fr stpl 1964, T5, K8, Pris.40.kr

 

106.533, Gransbo Herrgård. T4, K8, Pris.50.kr 106.534, Grimslöfs Folkhögskola. fr OII stpl Grimslöf 6.9.1906, K7, Pris.80.kr

 

49.880, Grimslöf. Järnvägsstationen. T4, K7, Pris.180.kr 84.253, Grimstorp. fr OII stpl 9.12.1904, K7, Pris.80.kr

 

106.536, Gripenbergs Herrgård. fr stpl, T5, K6, Såld 106.537, Oberga Gård. Gripenberg. fr (skadat) stpl Gripenberg 29.7.1924, K7, Såld

 

106.538, Tranås. Gripenbergs slott. T5, K8, Såld 106.539, Parti över Gripenberg. pl, T5, K7, Såld

 

81.282, Flygfoto över Gripenberg. fr stpl Tranås, T5, K6, Pris.40.kr 106.540, Flygfoto över Gripenberg. fr stpl Gripenberg 27.8.68, K7, Såld

 

106.541, Grönskåra. Solbacken. T4, K8, Pris.80.kr 21.973, Motiv från  Gullaskruv. T5, (senare frankering) K7, Såld

 

106.542, Bruksdammen Gunnebo. fr stpl Gunnebobruk 14.7.32, K8, Såld 106.543, Disponentvillan. Gunnebobruk. fr stpl, T5, K7, Såld

 

97.775, Gammal stuga i Gunneryd. T4, K8, Pris.40.kr 21.981, Gustavia. T3, K7, Pris.60.kr

 

40.400, Gårdsby Landtbruksskola. fr stpl, T4, K8, Såld 21.978, Gåfvetorps egendom. fr GV stpl Gåfvetorp, T3, K6, Såld

 

106.544, Gåfvetorps Egendom. fr stpl Gåvetorp 15.7.47, K7, Såld 106.545, Gåvetorps Egendom. T5, K8, Såld

 

106.546, Parti över Gällaryd. fr GV stpl Gällaryd 21.5.1914, K8, Pris.50.kr 106.547, Utsikt över Båtsjön. Gärdserum. T5, K8, Såld

 

92.931, Göberg. Herresäte. fr OII stpl Gripenberg 23.12.1906, K8, Såld 106.535, Göberga Herregård. Gripenberg. T4, K8, Såld

 

106.548, Götemars. Badet. fr stpl Oskarshamn, T5, K7, Pris.40.kr 106.866, Hagby. Vy af ån. fr oii stpl Loverslund 11.8.1906, K7, Såld

 

106.631, Parti från Hagbyån. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.632, Hagelsrum. Järnvägsstationen. Parti från Hagelsrum. Silverån. Masugnen. T5, K8, Såld 106.633, Hakarps Prestgård. T2, K8, Pris.60.kr

 

106.634, Hallingebergs kyrka. fr OII stpl Hallingeberg 5.10.1905, K6, Såld 21.996, Hallstenstorp. fr OII stpl 1902, K7, Såld

 

106.635, Flygfoto över Näset. Halltorp. T5, K8, Pris.40.kr 22.004, Landsvägsbron vid Hamralund. ofr, T2, K7, Såld

 

106.636, Motiv från Hannabadsjön. fr stpl Markaryd 25.3.27, K8, Pris.40.kr 106.637, Gård i Hannäs. Nämndemansgården i Bjerkebo. T4, K8, Pris.40.kr

 

106.638, Hägerstad Hannäs (Småland). fr OII stpl Väse-Mo 21.4.1904, K7, Såld 106.639, Prästgården, Hannäs (Småland). ofr, T1, K7, Pris.60.kr

 

106.640, Semesterhemmet Helgerums slott. T5, K8, Pris.40.kr 106.641, Semesterhemmet Helgerums slott. T5, K8, Såld

 

106.642,  Helgerums slott. Gula salongen. T5, K8, Pris.30.kr 106.643, Semesterhemmet Helgerums slott. Kapellet. T5, K8, Pris.30.kr

 

106.644, Helgerum Slott. Skaftet, Sweden. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 106.645, Semesterhemmet Helgerums slott. Utsikt från terrassen. T5, K8, Pris.30.kr

 

106.646, Hemmesjö Kyrka. fr GV stpl Åryd 30.4.1913, K8, Såld 106.647, Flygfoto över Herrestad. fr stpl Anderstorp 7.7.44, K7, Såld

 

28.434, Prästgården. Herråkra. fr stpl, T5, K7, Såld 28.433, Motiv från Herråkra. fr stpl Herråkra 18.7.1959, K7, Såld

 

28.088, Hestra. Kroksjön. T5, K8, Pris.30.kr 106.648, Hestra. Slalombacken. T5, K8, Pris.40.kr

 

88.169, Turisthotellet. Hestra. T5, K7, Pris.40.kr 106.649, Flygfoto över Hestra. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.650, Flygfoto över Hestra. fr stpl Hestra 16.8.71, K7, Pris.30.kr 106.651, Hillasgård. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.652, Kyrkan. Hinneryd. T5, K7, Pris.40.kr 106.653, Skolan. Hinneryd. T2, K7, Pris.80.kr

 

88.176, Motiv från Hinneryd. T2, K8, Pris.80.kr 106.654, Diakonihuset. Hjelmserydsstiftelsen. Diakonifören. SKK:s byggnad. Invigning. Stefanssalen. Konferensrum. fr stpl 23.6.75, K8, Pris.40.kr

 

106.655, G:a Hjelmseryds kyrka och prästgård. fr stpl Stockaryd 2.7.59, K6, Pris.40.kr 106.656, Stiftelsen Hjelmseryds Prästgård. fr stpl Stockaryd 8.7.60, K6, Pris.40.kr

 

44.908, Stiftelsen Hjelmseryds prästgård. Retreathuset eller Härberget. T5, K8, Pris.40.kr 106.657, Stiftelsen Hjelmseryds Prästgård. Huvudbyggnaden från 1792. T5, K6, Pris.40.kr

 

106.659, Hjorteds Kyrka från Mjöshultsfjärden. fr stpl Västervik 13.8.43, K8, Pris.30.kr 106.660, Hjorteds Kyrka. fr OII, K8, Såld

 

106.661, (Lybeck). fr OII stpl Hjorted  27.8.1907, K6, Pris.60.kr 106.662, Hjorted.T6, K7, Pris.30.kr

 

106.663, Hjortenbaden. Utsikt över sjön. T5, K8, Pris.40.kr 106.683, Värdshuset Hjorten. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.665, S.M.U:s Ungdomsgård. Hjortsberga. pl, T5, K7, Pris.40.kr 106.666, Hasselbacken. Hohultslätt. T5, K8, Såld

 

106.667, Hasselbacken. Hohultslätt. T5, K8, Såld 106.668, Motiv från Hohultslätt. fr stpl Hohultslätt 9.4.51, K7, Såld

 

106.669, Motiv från Hohultslätt. pl, T5, K6, Såld 106.680, Asplunda. Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn, T5, K8, Såld

 

106.677, Badhusallén. Holsby Brunn. T5, (senare frankering) K7, Pris.40.kr 106.676, Brunnsgården. 570 15  Holsbybrunn. fr stpl 1972, K7, Pris.30.kr

 

21.989, Månskensberget Holsby. T1, K8, Pris.40.kr 21.991, Restaurangen. Holsbybrunn. fr stpl, T4, K8, Såld

 

106.678, Holsbybrunn. Restaurangen. Brunnskyrkan. Varmbadhuset. Järnkällan. Sällskapsstugan. fr stpl Holsbybrunn 20.6.63, K8, Såld 106.686, Restaurangen. Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn 3.8.36, K7, Såld

 

106.671, Restauranten. Holsbybrunn. fr stpl, T5, K8, Såld 106.684, Solhult. Holsbybrunn. T5, K8, Såld

 

106.685, Holsby Brunn och Badanstalt. fr stpl Holsbybrunn 16.8.47, K7, Pris.40.kr 106.681, Motiv från Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn 29.7.52, K7, Såld

 

106.687, Parti av Holsbybrunn. fr stpl Vetlanda 24.7.52, K6, Pris.40.kr 106.675, Parti av Holsbybrunn. T4, K8, Såld

 

28.092, Parti av Holsbybrunn. ofr, T5, K8, Såld 106.688, Parti från Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn 11.8.59, K7, Såld

 

106.670, Parti från Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn 20.7.52, T5, K8, Såld 106.672, Parti från Holsby brunn. T2, K8, Såld

 

106.673, Parti från Holsby brunn. ofr, T4, K8, Såld 106.674, Parti från Holsbybrunn. fr stpl Holsbybrunn, T4, K8, Såld

 

106.679, Parti från Holsbybrunn. fr stpl, T4, K8, Såld 106.682, Parti från Holsbybrunn. T5, K8, Såld

 

12.186, Hooks Herrgård. fr stpl Hok 5.7.48, K8, Pris.40.kr 106.689, Hooks Herrgård. T5, K8, Pris.40.kr

 

12.175, Hooks Herrgård. Huvudbyggnad och östra flyglarna. T5, K8, Pris.40.kr 12.182, Hooks Herrgård. T5, K8, Pris.40.kr

 

55.699, Från Sveriges Bygder. Hook, Småland. fr OII stpl PLK 213 11.8.1905, K8, Pris.60.kr 96.479, Från Sveriges Bygder. Hook, Småland. pl, T2, K6, Pris.60.kr

 

106.690, Hook, Småland. T5, K8, Pris.30.kr 106.691, Militärtältet. Horda. T5, K7, Såld

 

22.025, Hornsberg. T2, K8, Såld 106.692, Hornsberg. fr GV stpl 1913, K8, Såld

 

54.012, (Hovslätt. Järnvägsstationen). T5, K8, Såld 106.695, Engströmsspelen, Hult. "Fattigstugan". Hultamatörerna. Albert Engström.  Hembygdsgården. Albert Engströms föräldrahem. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.696, G:la fattigstugan. Hult. T5, K8, Pris.40.kr 106.694, Kolmilor. Hult. T4, K8, Pris.40.kr

 

106.697, Hults kyrka. Albert Engströms grav. Albert Engströms föräldrars grav. Albert Engströms föräldrahem. T5, K8, Pris.40.kr 106.698, Hälsning från Hult. Kyrkan. Engströmsgården. Albert Engström. Minnesstenen Skuruhatt. Gravvården. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.699, Hultaby slottsruin. T5, K8, Prsi.30.kr 106.700, (Hultrum). fr OII stpl Jönköping 16.10.1907, K8, Såld

 

106.701, Hultsjö. Prästgården. fr stpl Säfsjö 19.7.1922, K7, Pris.50.kr 106.702, Husaby. fr stpl Grimslöf 20.7.1932, K8, Pris.50.kr

 

106.703, Flygfoto över Hylletofta kyrka. T5, K8, Pris.40.kr 106.704, Hyltebruk. Idrottshallen. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.705, Kontoret. Hyltebruk. T4, K8, Pris.50.kr 106.706, Hyltebruk. Sjukstugan. fr stpl Fröslida 17.7.1951, K6, Pris.40.kr

 

106.707, Sjukstugan. Hyltebruk. T5, K8, Pris.40.kr 106.708, Torgparken. Hyltebruk. T5, K8, Pris. Såld

 

106.709, Flygfoto över Hyltebruk. T5, K8, Pris.40.kr 106.710, Flygfoto över Hyltebruk. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.711, Flygfoto över Hyltebruk. T5, K8, Såld 106.712, Utsikt över Hyltebruk. fr stpl 1931, K7, Pris.50.kr

 

106.713, Hyltebruk. T5, K8, Pris. Såld  92.934, Hägerstads Lärarinnehem. Gula salongen. T3, K8, Pris.60.kr

 

22.008, Hägerum. fr OII stpl, T1, K7, Såld 106.714, Hällinge gård, T5, K8, Pris.40.kr

 

106.715, Hällinge. T4, K8, Pris.40.kr 44.912, Flygfoto över Hässleby Sanatorium. fr stpl Håssleby-Sanatorium 20.1.49, K6, Pris.40.kr

 

28.255, Hessleby Sanatorium. fr GV stpl Hässleby Sanatorium, T3, K7, Pris.60.kr 106.716, Hessleby Sanatorium. ofr T2, K8, Pris.60.kr

 

106.717, Hässleby Sanatorium. T4, K8, Såld 106.718, Hessleby Sanatorium. Marianelund. fr OII stpl Tranås 3.1.1906, K8, Pris.60.kr

 

106.719, Kamrerarens villa. Hessleby Sanatorium. T2, K7, Pris.60.kr 106.720, Hessleby Sanatorium, Utsiktspaviljongen. T2, K7, Pris.50.kr

 

21.998, Höreda Skyddshem. pl, stpl 1917, K6, Pris.60.kr 22.001, Höreda Skyddshem. fr GV stpl Eksjö 28.5.1919, K8, Pris.60.kr

 

106.721, Flygfoto över Höreda. fr stpl Eksjö 9.12.57, K8, Såld 106.722, Karlsfors, Hörle. fr OII stpl 1905, K6, Såld

 

Till vykort Småland övrigt  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14

Till vykort Alvesta, Eksjö, Gamleby, Hultsfred, Huskvarna,  Högsby, Jönköping,  Kalmar, Ljungby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Smålands Taberg, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Värnamo, Västervik, Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V