LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Det Stockholm som gått.  sign. Arvid Asplund -03

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

   
46.340, Löjtnantsgatan. T1, K8, Pris.50.kr 46.341, Stortorget, efter teckning i K. biblioteket. T1, K8, Pris.50.kr

 

   
46.343, Vestmannagatan. T1, K8, Pris.50.kr 46.344, Lambyskaverken. T1, K8, Pris.50.kr

 

   
46.346 Saltnätaregatan. T1, K8, Pris.50.kr 48.625, Helgeandsholmen. T1, K8, Pris.50.kr

 

   
46.348, Hörnet mellan Jacobstorg och Arsenalsgatan. T1, K8, Pris.50.kr 46.349, S:t Maria Kyrkoport. T1, K8, Pris.50.kr 46.350, Alkärret. T1, K8, Pris.50.kr

 

 
48.626, Rådmansgatan. T1, K8, Pris.50.kr 115.465, Vindragareherberget. Stora Hoparegränd. T1, K8, Pris.40.kr 115.466, Sista Styfverns Trappa. Stadsgården. T1, K8, Pris.40.kr

 

115.458, Kronkvarnsgränd. T1, K7, Pris.50.kr 115.459, Kronkvarnsgränd. T1, K8, Pris.40.kr

 

82.716, Fjellgatan. T1, K8, Pris.40.kr 115.460, Tullgårdsgränd. T1, K8, Pris.40.kr

 

115.461, Helgeandsholmen. T1, K8, Pris.40.kr 115.462, Norra Brunn. Surbrunnsgatan. T1, K8, Pris.40.kr

 

115.463, Crusenstolpes kajuta å Kastellholmen. T1, K8, Pris.40.kr 115.464, Nuvarande platsen för Karl XIV Johans staty 1830. T1, K8, Pris.40.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V