LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Djurgården

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

126.656, Stockholms omgifningar: Djurgården. Allm. Gränd. (hästspårvagn). fr OII stpl Stockholm 30.10.03, K8, Pris.340. kr 126.657, Stockholm: Allmänna Gränd. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 23.11.02, K7, Pris.260.kr

 

55.516, Gamla Stockholm. Allmänna gränd. Djurgården. ofr, T2, K8, Pris.60.kr 126.665, Gamla Stockholm. Mjölnargården på Djurgården efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr

 

89.028, Djurgården vid Alnäs. T4, K7, Pris.40.kr 48.880, Gamla Stockholm. Utsikt vid Beckholmen. T4, K8, Pris.80.kr

Sth.Djurgården

126.652, Stockholm. Stockholm. Beckholmsundet. T5, K8, Pris.60.kr 126.653, Stockholm. Regalskeppet WASA. The warship WASA. Wasa mellan pontonerna utanför dockan. The WASA between the pontoons outside the dry-dock. T6, K7. Pris.50.kr

 

126.708, Bergsgården. Kungl. Djurgården. T3, K8, Såld 89.029, Blockhusudden. T4, K8, Pris.50.kr

 

89.030, Stockholm.Gamla Tullhuset. Blockhusudden. The Old Custom-House. Blockhusudden. fr stpl Stockholm 20.2.63, K8, Pris.40.kr 126.709, Stockholm. Blockhusudden. T4, K8, Pris.40.kr

 

89.069, Prins Carls palats å Djurgården. (Byströms Villa, Hazeliusbacken-Djurgårdsvägen 21). T2, K8, Pris.60.kr 126.701, Prins Carls Palace. fr OII stpl Stockholm 29.7.10, K8, Pris.80.kr

 

89.068, Stockholm. Prins Carls Palats. Djurgården. T2, K8, Pris.50.kr 126.702, Stockholm. Prins Carls villa å Djurgården. fr OII stpl Stockholm 15.5.1907, K8, Pris.50.kr

 

 
89.024, Stockholm. Djurgården. T1, K8, Pris.80.kr 126.694, Stockholm. Cirkus-Djurgården. T3, K8, Pris.60.kr

 

55.432, "Cirkus och Alhambra", Djurgården, Stockholm. fr OII stpl Stockholm 1906, K8, Pris.120.kr 55.431, Cirkus och Alhambra, Djurgården, Stockholm. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

126.695, Stockholm. Parti från Djurgården. T3, K8, Pris.50.kr 89.022, Stockholms omgifningar. Novilla och Cirkus. Djurgården. T1, K8, Pris.60.kr

 

126.696, Stockholm. Nordiska Museet. T5, K8, Pris.40.kr 126.698, Djurgårdsbron. fr OII stpl Stockholm 12.7.01, K8, Pris.50.kr

 

55.444, Stockholm. Djurgårdsbron. ofr, T1, K7, Pris.140.kr 126.697, Stockholm. Djurgårdsbron. fr OII stpl Smedsäng 4.11.1903 och ankstpl Helsingfors 8.XI.03, K7, Pris.180.kr

 

126.699, Stockholm. Djurgårdsbron, Strandvägen och Narvavägen. fr stpl 17.6.29, K8, Pris.40.kr 57.176, Stockholm. Djurgårdsbron och Narvavägen. T2, K8, Pris.50.kr

 

96.542, Stockholm. Djurgårdsbron. alm-konst nr.48, K8, Pris.40.kr 126.700, Stockholm. Djurgårdsbron. alm-konst nr.48, K8, Såld 126.787, Djurgårdspromenaden. Stockholm. T1, K8, Pris.60.kr

 

55.599, Stockholm. Parti från Djurgårdsbrunn. (ångslupen Svalan).  T3, K8, Såld 126.710, Stockholm. Djurgårdsbrunn. Apotekarhuset. T6, K8, Pris120.kr

 

89.073, Stockholm. Djurgårdsbrunnskanalen. fr GV (skadat) stpl Stockholm 7.9.12, K7, Pris.60.kr 126.819, Från Stockholms omgifningar. Djurgårdsbrunnskanalen. (ångslupen Ragnar). fr GV stpl Stockholm, T3, K8, Pris.60.kr

 

126.818, Stockholm. Djurgårdsbrunnskanalen. fr OII stpl Stockholm 9.5.1902, K8, Pris.60.kr 89.146, Stockholm. Djurgårdsbrunnskanalen. (ångslupen Tärnan). fr OII stpl Stockholm 27.1.09, K7, Pris.60.kr

 

126.815, Från Stockholms Omgifningar. Djurgårdsbrunnsviken. (ångslupen Svalan). fr GV stpl Stockholm 15.6.15, K8, Pris.60.kr 89.114, Stockholms Omgifningar: Parti från Djurgårdsbrunnsviken. (ångslupen Svalan). T1, K8, Pris.60.kr

 

126.812, Stockholm. Djurgårdsbrunnsviken. fr stpl Stockholm 4.8.31, K8,  Pris.50.kr 126.811, Stockholm. Motiv från Djurgårdsbrunnsviken. Båt Klubben). T5, K8, Pris.50.kr

 

126.816, Stockholm. Skansen och Djurgårdsbrunnsviken. (Roddtävling). fr OII stpl Stockholm 22.12.02, K7, Pris.80.kr 126.711, Djurgårdspromenaden. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 22.6.08, K8, Pris,140.kr

 

126.713, Stockholm. Parti från Djurgårdsslätten. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

48.637, Gamla Djurgårdsstaden. Djurgårdskyrkan och gamla Hovjägmästarebostället. T4, K8, Pris.80.kr 126.655, Stockholm. Djurgårdsteatern och Entréen till Skansen. pl, T3, K6, Pris.60.kr

 

126.654, Stockholm. Djurgårdsteatern. fr OII stpl Stockholm 27.7.03, K8, Pris.120.kr 55.435, Stockholm. Djurgårdsteatern. fr OII stpl Stockholm 21.11.04, K8, Pris.80.kr
 
126.715, Stockholms omgifningar. Djurgården. Folkskolan. fr OII stpl Stockholm 10.6.04, K7, Såld 126.716, Stockholm. Strandvägen från Djurgården. T2, K8, Pris.50.kr

 

126.717, Stockholm. Framnäs. fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Pris.50.kr 126.718, Stockholm. Kongl. Djurgården. Framnäs. fr OII stpl Stockholm 1904, K8, Pris.60.kr

 

55.454, Stockholm. Utsikt från Friesens park. T2, K8, Såld 89.111, Djurgården. Friesens Park. fr OII stpl Stockholm 13.8.18, K7, Pris.40.kr

 

55.474, Stockholm. Nordiska Muséet och Galérvarfvet. (bl.a. Skeppsholmen 2). T1, K8, Pris.50.kr

 

108.127, Stockholm. Gröna Lunds tivoli, Djurgården. T6, K8, Pris.30.kr 126.668, Stockholm. Gröna Lund. Djurgården. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.669, Stockholm. Gröna Lunds Tivoli. T5, K8, Såld 126.714, Stockholm. Gröna Lunds Tivoli Restaurang Tyrol. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.670, Stockholm. Tivoli i kvällsbelysning. T5, K8, Pris.40.kr 126.671, Stockholm. Tivoli. T4, K8, Pris.40.kr

 

126.672, Stockholm. Motiv från Djurgården. T5, K8, Såld 126.673, Gröna Lunds Tivoli. Utsiktstornet. T6, K7, Såld

 

126.719, Gustaf Frödings villa Gröndal å Djurgården. Stockholm. fr OII stpl Stockholm, T2, K8, Såld 98.675, Gröndal. Gustaf Frödings bostad. T4, K8, Pris.50.kr

 

126.720, Inloppet till Stockholm. Der Einlauf nach Stockholm. From the Entrance to Stockholm. Efter akvarell af A. Hallgren. T3-4, K8, Pris.50.kr 126.721, Stockholm. Utsikt från Skansen. Stockholm. Nordisches Museum und Strandvägen von Skansen aus gesehen. The Nothern Museum and Strandvägen from Skansen. Efter akvarell af A. Hallgren. T3-4, K8, Såld

 

126.722, Johannisberg. Kungl. Djurgården. (ej adressida). T4, K8, Såld

 

126.723, Stockholm. Kristallsalongens Park å Djurgården. fr OII stpl Hemse 25.3.1904, K8, Pris.240.kr 115.839, Kristallsalongen. Planket. Sommarrevyen 1908. T2, K8, Såld

 

126.724, Gammal Bellmanskrog vid Källhagen. T4, K8, Pris.40.kr

 

 
126.730, Villa Lido. Djurgården. fr OII stpl Borås 10.5.1902, K8, Pris.120.kr 126.731, Djurgårdsbrunnskanalen. Lidovägen 18. Stockholm. 4-sidigt kort ej vykort, T6, K7, Pris.40.kr

 

126.658, Stockholm. Kungl. Djurgården. Långa gatan. T1, K8, Såld 126.661, Bellmanshuset (Gröna Lund) å Djurgården. Stockholm. T1, K8, Pris.60.kr

 

89.144, Stockholm. "Gröna Lund". T4, K8, Pris.50.kr 126.659, Stockholm. Djurgården. Bellmanshuset vid Långa gatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

89.142, Bellmanskrogen. Gröna Lund. T4, K8, Pris.50.kr 126.666, Gröna Lund i Djurgårdsstaden. T4, K8, Pris.40.kr 126.667, Stockholm. Gamla Djurgårdsstaden. fr stpl 1948, K8, Pris.40.kr

 

126.681, Stockholm. Liljevalchs Konsthall. fr stpl Stockholm 24.4.23, K8, Pris.40.kr 126.682, Stockholm. Liljevalch's Konsthall. T3, K8, Pris.40.kr

 

89.025, Stockholm. Liljevalchs Konsthall med Bågspännaren. T4-5, K8, Pris.40.kr 126.683, Stockholm. Liljevalchs Konsthall. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.684, Stockholm. Liljevalchs Konsthall. T5, K8, Pris.40.kr 126.685, Liljevalchs Konsthall. ofr, T4, K8, Pris.50.kr

 

126.686, Stockholm. Manilla. ofr, T2,  K8, Såld 126.767, Stockholm. Manilla. fr OII stpl Stockholm 10.12.02, K8, Såld

 

22.166, Kruthuset. Manilla. Djurgården. T3, K8, Pris.80.kr 22.167, Kruthuset. Manilla. Djurgården. T3, K8, Pris.80.kr

 

55.476, Stockholm. Novilla å Djurgården. fr OII stpl Stockholm 14.IX.06, K7, Pris.80.kr 126.687, Stockholm. Djurgårdsslätten med Novilla. fr stpl OII Stockholm 12.7.08, K6, Pris.60.kr

 

126.688, Stockholm. Novilla å Djurgården. fr GV stpl 28.2.16, K7, Pris.80.kr 126.689, Novilla på Kongl. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 8.9.1904, K7, Pris.60.kr

 

126.693, Garden Partyt på Parkudden. fr OII + sidostpl Parkudden 4.6.1902. K7, Pris.160.kr 126.693, Garden Partyt på Parkudden. adressida Ingeborg.

 

126.692, Parkudden. fr OII stpl PKXP 21 19.7.1903, K8, Pris.60.kr 58.136, Stockholms omgifningar. Parkudden å Djurgården. T1, K8, Pris.50.kr

 

126.690, Stockholm. Parkudden. fr OII stpl Stockholm 31.10.02. K8, Såld 58.143, Stockholm. Parkudden. fr OII stpl Stockholm 31.8.02, K8, Pris.50.kr

 

58.131, Parkudden. ofr, T1, K8, Pris.60.kr 58.144, Stockholm. Parkudden. Djurgården. T1, K6, Pris.50.kr

 

55.601, Från Stockholms Omgifningar, Rosendals Slott. fr OII stpl Stockholm 28.2.1905, K7, Pris.60.kr 82.380, Stockholm. Rosendals slott. T1, K8, Pris.50.kr

 

82.371, Stockholm. Rosendals slott. T2, K8, Pris.50.kr 82.364, Stockholm. Rosendals Slott. T2, K8, Pris.80.kr

 

40.823, Konung Oscar på Rosendal. fr OII stpl, T1, K8, Pris.60.kr 55.486, Stockholm. Rosendals Slott. ofr, T1, K8, Pris.50.kr

 

82.379, Stockholm. Rosendals slott. ofr, T4, K8, Pris.40.kr

 

82.369, Parti från Rosendal. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 126.705, Stockholm. Rosendals slott. trycksakskort. T3, K8, Pris.120.kr

 

126.768, Från Rosenhill. fr stpl Stockholm 20.12.39, K8, Pris.40.kr 126.769, Stockholm på 80-talet. Villa Rosenvik. Djurgården. T4, K8, Pris.60.kr

 

55.490, Stockholm. Räntmästarehuset på Djurgården. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 126.770, Stockholm. Sirishof. fr OII stpl Stockholm 31.12.02, K7, Pris.60.kr

 

89.104, Stockholm. Lilla Sjötullen. T3, K7, Pris.80.kr 89.107, Stockholms omgifningar. Lilla Sjötullen. T1, K8, Pris.50.kr
 
55.482, Utsigt från Parkudden. Stockholm. (Lilla Sjötullen). fr OII stpl Stockholm 6.3.1903, K7, Pris.50.kr 89.105, Stockholm. Djurgårdsbrunnskanalen. (Lilla Sjötullen).  fr OII stpl Stockholm 1903, K8, Pris.50.kr

 

126.771, Stockholm. Stora sjötullen. fr OII stpl Stockholm 9.5.1903, K8, Pris.80.kr 89.093, Stockholm. Stora sjötullen. ofr, T1, K8, Pris.60.kr

 

82.488, Stockholm. Valdemarsudde. T2, K8, Pris.50.kr 82.507, Waldemarsudden, Prins Eugens villa. fr OII stpl Stockholm 13.9.05, K8, Pris.40.kr

 

82.481, Stockholm. Waldemarsudde med ateljén. fr stpl Stockholm 22.8.58, K8, Pris.40.kr 82.511, Stockholm. Valdemarsudde. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr

 

82.475, Stockholm. Valdemarsudde. T4, K8, Pris.40.kr 55.499, Djurgården, Valdemars udde. T3, K8, Pris.40.kr

 

55.501, Kvarnen vid Valdemarsudde å Djurgården. Stockholm. T1, K8, Pris.50.kr 82.493, Kvarnen Valdemarsudde i Vinterskrud. T5, K8, Pris.30.kr 82.497, Valdemarsudde. T4, K7, Pris.40.kr

 

126.773, Djurgården. Wicanderska Villan & Nordiska Muséet. fr OII stpl Stockholm 11.5.03, K8, Pris.80.kr 126.774, Wicanderska villan. Djurgården. T1, K8, Pris.60.kr

 

126.703, Från Stockholms omgivningar. Prins Wilhelms palats. (Oakhill). T3, K8, Pris.60.kr 89.045, Stockholm. Prins Wilhelms palats. fr GV stpl Västervik 17.2.14, K7, Pris.80.kr

 

55.603, Prins Vilhelms palats å Kungl. Djurgården. T3, K7, Pris.60.kr 55.496, Stockholm. Prins Vilhelms Palats. T2, K8, Pris.50.kr

 

126.775, Djurgårdsfärjan vid Wasavarvet. Till vänster syns Kastellet. T6, K8, Såld 55.542, Gamla Stockholm. Östra Warfsgatan. Djurgården. T3, K8, Pris.120.kr

 

55.433, Stockholm. Parti från Kongl. Djurgården. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 126.776, Djurgården. Stockholm. T1, K8, Pris.50.kr

 

89.062, Stockholm. Entréen till Djurgården. fr OII stpl 1903, K7, Pris.50.kr 89.112, Stockholm. Djurgårdsbrunnsviken. T2, K8, Pris.50.kr

 

51.606, Stockholm. Lejonslätten å Kungl. Djurgården. T1, K8, Pris.60.kr 126.777, Stockholm. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 1901, K7, Pris.60.kr

 

49.997, Stockholm. Motiv från Djurgården. Nordiska Museet. fr OII stpl Stockholm 19.2.06, K7, Pris.160.kr 56.098, Stockholm. Motiv från Djurgården. fr OII stpl Vimmerby 30.1.1909, K7, Pris.140.kr

 

126.778, Motiv från Djurgården. Stockholm. fr OII stpl PLK 354 27.2.1905, K8, Pris.50.kr 126.779, Kungl. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 19.1.09, K6, Pris.40.kr

 

 
126.780, Vinterbild från Djurgården. Stockholm. pl, T1, K7, Pris.40.kr 126.781, Djurgården i vinterskrud. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 23.10.05, K8, Pris.50.kr

 

126.782, Stockholm. Kungl. Djurgården. T2, K8, Pris.50.kr 89.041, Från Stockholms Omgifningar. Parti från Kongl. Djurgården. T1, K8, Pris.40.kr

 

126.783, Motiv från Djurgården. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 16.1.1904, K8, Pris.50.kr 126.784, Stockholm. Djurgårdsallé. fr OII stpl Stockholm 15.5.1903, K7, Pris.40.kr

 

89.042, Stockholm. Parti från Kongl. Djurgården. T1, K8, Pris.60.kr 126.785, Stockholm. Parti från Djurgården. fr OII stpl Ångbåts (PXP) 108 9.9.1903, K8, Pris.50.kr

 

126.786, Djurgårdsekar i vinterskrud. T1, K8, Pris.40.kr 89.035, Djurgårdsek. T4, K8, Pris.30.kr 55.438, Parti från Djurgården. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 30.12.04, K8, Pris.50.kr

 

49.995, Stockholm. Motiv från Djurgården. T2, K7, Pris.60.kr 126.788, Promenaden på Kongl. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 23.9.1904, K7, Pris.40.kr

 

126.789, (Thure-Gabriel Bielke, Ninnie Wachtmeister och Arvid Wachtmeister 1916). ofr, K8, Pris.60.kr 126.790, (Djurgårdsbrunn 1916 Rolf och Gustav), ofr, K8, Pris.40.kr

 

55.439, Stockholm. Djurgården från Kastellholmen. T1, K8, Pris.80.kr 126.791, Stockholm. Utsikt över Djurgården. T5, K8. Såld

 

126.792, Parti av Djurgården. pl, stpl 1919, K7, Pris.80.kr 126.793, Stockholm vintertid. Aftonstämning från Djurgården. fr stpl Stockholm 27.2.30, K7, Pris.40.kr

 

89.040, Stockholm. Kungl. Djurgården. T2, K8, Pris.60.kr 89.043, Royal Deergarden. Stockholm. Sweden. T1, K8, Pris.60.kr

 

Muséer

 

78.934, Biologiskt Muséum. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 13.6.1902, K7, Pris.60.kr 78.933, Stockholm. Biologiska Muséet. fr OII stpl Rimbo 15.2.1903, K8, Pris.60.kr

 

126.929, Stockholm. Djutgården. Carl XV:s staty. (Biologiska Muséet). T5, K8, Pris.40.kr

 

126.827, Biologiska Museumet. Djurgården. Stockholm.T2, K8, Pris.60.kr 126.828, Stockholm. Djurgården. fr OII stpl, T2, K7, Pris.50.kr

 

126.814, Kongl. Djurgården. Nordiska Museet. fr OII stpl Stockholm 15.5.1908, K6, Pris.50.kr 89.044,  Stockholm. Djurgården med Nordiska Museet. fr GV stpl Stockholm 13.11.19, K8, Pris.50.kr

 

126.855, (Nordiska Museet) Foto: A. Malmström, Stockholm. T2, K8, Pris.80.kr 126.856, Stockholm. Nordiska Muséet. fr OII stpl Stockholm 2.8.1910, K7, Pris.80.kr

 

126.858, Stockholm. Nordiska Museet. fr GV stpl Stockholm 11.4.16, K8, Pris.50.kr 126.854, Stockholm. Nordiska Museet. sign. Welin. T4, K8, Pris.50.kr

 

78.989, Stockholm. Nordiska Muséet. T3, K8, Pris.60.kr 78.965, Stockholm. Djurgårdsbron och Nordiska Muséet. fr GV stpl Lundby 7.12.1918, K8, Pris.0.kr

 

78.963, Stockholm. Nordiska Museet. (ångslupen Nornan). fr GV stpl Stockholm, T3, K8, Pris.60.kr 126.853, Stockholm. Nordiska Muséet. (ångslupen Hildur). T4, K8, Pris.60.kr

 

89.039, Stockholm. Djurgården med Nordiska Museet. fr GV stpl, T3, K7, Pris.60.kr 78.988, Stockholm. Nordiska Museet. ofr, T2, K7, Pris.60.kr

 

126.857, Nordiska Museet. Stockholm. Kulturella brevkort. pl, T4, K7, Pris.60.kr 126.859, Stockholm. Nordiska Museet. (spårvagn nr 7). T4, K8, Pris.40.kr

 

 
78.892, Stockholm. Sjöfartsmuseet. pl, T5, K8, Pris.40.kr 126.830, Statens Sjöhistoriska Museum. Stockholm. Linjeskeppet Försiktighetens ankare. 1799 . T5, K8, Såld
 
126.831, Stockholm. Sjöhistoriska Museet. T5, K8, Pris.40.kr 126.832, Stockholm. Sjöfartsmuseet. The Navigation Museum. T5, K8, Pris.40.kr
 
82.198, Statens Sjöhistoriska Museum. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 78.895, Sjöhistoriska Museet. Stockholm. Kungl. Skonerten,  Amphions kajuta. 1778. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.833, Tekniska Museet. Stockholm. fr stpl 1945, K7, Pris.40.kr 126.834, Parti av avdelningen äldre bilar i Tekniska Museets maskinhall. T5, K8, Såld

 

89.032, Thielska Galleriet. T5, K8, Pris.40.kr 126.772, Stockholm. Djurgården. Thielska Galleriet. T5, K8, Pris.40.kr

Restauranter

126.794, Stockholm. Djurgårdsslätten med Alhambra. pl, T1, K5-6, Pris.60.kr 126.795, Alhambra. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 24.10.1902, K8, Pris.80.kr

 

55.418, Alhambra. Stockholm. ofr, T1, K8, Pris.60.kr 126.796, Alhambra. Restaurang. Grill. Cafeteria. Djurgårdsslätten. Stockholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.800, Stockholm. Bellmansro å Djurgården. fr OII stpl Stockholm 28.1.1908, K8, Pris.120.kr 47.001, Bellmansro. ofr, T1, K7, Pris.180.kr

 

55.427, Stockholm. Bellmansro å Djurgården. ofr, T1, K8, Pris.60.kr 126.799, Restaurant Bellmansro. Kungl. Djurgården. Sthlm. T4, K7, Pris.50.kr

 

126.801, Stockholm. Bellmansro. ofr, T2, K8, Pris.60.kr 126.802, Bellmansro. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 2.1.1902, K7, Pris.60.kr

 

88.555, Cafe Cirkus. Djurgårdsslätten 20, T2, K8, Pris.140.kr

 

56.047, Djurgårdsbrunn. fr OII stpl Södertelje 23.9.1901, K8, Pris.250.kr 126.803, Djurgårdsbrunns Värdshus. Godt nytt år önskas af Carl Lindqvist. (ej adressida). T1, K8, Såld

 

55.447, Stockholms omgifningar: Djurgårdsbrunns värdshus. fr OII stpl Stockholm 22.10.02, K7, Pris.80.kr 126.804, Stockholm. Djurgårdsbrunns Wärdshus. T5, K8, Pris.60.kr

 

89.092, Stockholms omgifningar: Parti från Djurgårdsbrunn. fr OII stpl Stockholm, T1, K8, Pris.50.kr 89.108, Djurgårdsbrunns värdshus. ofr, T1, K8, Pris.50.kr

 

89.134, Stockholm. Parti av Djurgårdsbrunn. T5, K8, Pris.40.kr 126.805, Del av Festvåningen. Djurgårdsbrunns Wärdshus. T5, K6, Pris.40.kr

 

126.806, Stockholm. Djugårdsbrunns Wärdshus och Apotekshuset. T6, K8, Pris.40.kr 126.807, Stockholm. Djugårdsbrunns Wärdshus. T6, K8, Såld

 

126.712, Parti af Djurgårdsslätten. Stockholm. (Café fin de Siécle). fr OII stpl Stockholm 8.3.02, K7, Pris.180.kr 126.798, Restaurant Godthem. Djurgården. Stockholm. fr Stpl Stockholm 10.8.50, K6, Pris.50.kr

 

 55.455, "Godthem". Djurgården. Stockholm. ofr, T2, K8, Pris.60.kr 96.066, Restaurant Godthem på Kungl. Djurgården. fr stpl Stockholm 31.3.27,  K7, Pris.60.kr

 

96.067, Hälsning från Godthem. T1, K8, Pris.80.kr 126.797, "Godthem". Stockholm. (skylt: Stora Bryggeriets Öl). fr OII stpl Stockholm 18.9.190?, K8,  Pris.80.kr

 

126.808, Stockholm. Lilla Hasselbacken å Djurgården. T2, K8, Såld 46.795, Stockholm. Hasselbacken. fr OII stpl Stockholm 20.11.1901, K6, Pris.160.kr

 

55.460, Stockholm. Hasselbacken. fr OII stpl Stockholm 17.12.03, K8, Pris.60.kr 89.130, Stockholm. Hasselbacken. fr OII stpl Roma Kloster 2.1.1911, K7, Pris.120.kr

 

126.809, Hasselbacken. T1, K8, Pris.80.kr 126.810, Det Stockholm som gått. Hasselbacken. T4, K8, Pris.60.kr

 

105.412, Stockholm. Hasselbacken. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 105.411, Stockholm. Hasselbacken. T4, K8, Prfis.40.kr

 

59.030, Jägarhyddan. Stockholm. T1, K8, Pris.160.kr 126.675, Jägarhyddans restaurant å Kungl. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 7.6.1901, K7, Pris.80.kr

 

126.676, Biologiska Museet och Jägarhyddan. Stockholm. T1, K8, Pris.60.kr 126.677, Stockholm. Jägarhyddan. fr OII stpl Stockholm 14.3.1902, K8, Pris.60.kr

 

126.678, Stockholm. Parti från Djurgården. T3, K8, Pris.80.kr 126.679, Stockholm. Jägarhyddan. trycksakskort. T3, K8, Pris.120.kr 126.680, Stockholm. Jägarhyddan å Djurgården. fr OII stpl Stockholm 13.7.1904, K7, Pris.60.kr

 

95.638, Lidingöbro Värdshus. fr OII stpl Stockholm 24.9.03, K7, Pris.140.kr 53.424, Lidingöbro Värdshus. fr OII stpl Stugsund 18.11.1902, K8, Pris.120.kr

 

126.728, Lidingöbro värdshus. (Esaias Tegnér). fr OII stpl Stockholm 20.3.1902, K8, Pris.240.kr 126.729, Lidingöbro Wärdshus. Kaknäs. Djurgården. Stockholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

96.074, Rest. Lindgården. Kungl. Djurgården. Direktion S.A.R.A. fr stpl Stockholm 30.6.40, K7, Pris.50.kr 96.075, Rest. Lindgården. Kungl. Djurgården. Direktion S.A.R.A. fr stpl Johanneshov, T5, K7, Pris.50.kr

 

126.706, Rosendals Terass och Konditori. Kungl. Djurgården. T5, K8, Pris.40.kr

Statyer

126.848, Carl Eldh. Ansgar. Gips. Från utställningen "Skulptur i natur" anordnad av Sveriges Allmänna Konstförening på Skansen. T5, K8, Pris.40.kr 78.761, Stockholm. Bellmans staty å Hasselbacken. T2, K8, Pris.50.kr

 

126.838, Stockholm. Bellmansbysten på Kungl. Djurgården. (Bellmansro). T1, K8, Pris.40.kr 78.762, C.M. Bellmans Monument å Kongl. Djurgården. Aftäckt den 26 July 1829. T3, K8, Pris.50.kr

 

96.511, Stockholm. Djurgården. Gustaf Frödings Staty. T4, K8, Pris.50.kr 96.559, Nordiska Muséet, Stockholm. Gustav Vasa av Carl Milles. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.850, Stockholm. Djurgården. T. Lundberg. “Harpospelaren”. T4, K8, Pris.50.kr 96.514, Stockholm.Artur Hazelius byst. Djurgården. T5, K7, Såld 126.846, Th. Lundberg ”Orfevs”. T4, K8, Pris.50.kr

 

126.725, Stockholm. Parti från Kärleksudden å Djurgården. T3, K8, Pris.60.kr

 

126.726, Stockholm. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 4.2.10, K6, Pris.80.kr 126.727, Stockholm. Kärleksudden. T3, K8, Pris.50.kr

 

 

78.566, Stockholm. Utsikt från Kärleksudden å Djurgården. T2, K8, Pris.50.kr 78.563, Stockholm. Diplomatstaden från Kärleksudden. T4, K8, Pris.40.kr

 

126.851, Stockholm Nordiska Museets Entré. (Karl X Gustafs staty). fr stpl Stockholm 6.9.24, K8, Pris.40.kr 126.847, Stockholm. Karl X Gustafs staty. T4, K8, Såld

 

96.522, Stockholm. Motiv från Djurgården. (Pojken med fisken av Theodor Lundberg 1908. T4, K8, Pris.50.kr

 

88.613, Från aftäckningen af Karl XV:s staty. Truppernas defilering. fr OII stpl Stockholm 29.5.1909, K8, Pris.60.kr 78.608, Carl XVs staty å Kungl. Djurgården. fr OII stpl Stockholm 1.10.1909, K8, Pris.60.kr

 

126.841, Stockholm. Carl XV:s staty. fr GV stpl 22.4.1912, K8, Pris.60.kr 78.606, Stockholm. Nordiska Muséet. ofr, T2, K7, Pris.80.kr

 

126.836, Stockholm. Jenny Linds Staty. (Framnäs udde).  fr stpl Stockholm 24.2.26, K8, Pris.40.kr 126.837, Jenny Linds statyn. fr stpl Stockholm, T4, K7, Pris.40.kr 126.835, Stockholm. Jenny Lind-statyn å Djurgården. T4, K8, Pris.40.kr

 

78.583, Gunnar Wennerbergs staty. Djurgården. Stockholm. fr GV stpl Stockholm 20.6.16, K8, Pris.40.kr 126.842, Gunnar Wennerbergs staty å Kungl. Djurgården. T3, K8, Pris.40.kr 78.579, Stockholm. Gunnar Wennerbergs staty. T4, K8, Pris.40.kr

 

126.844, Stockholm. Kungl. Djurgården. Statyn Fången viking. T3, K8, Pris.50.kr 126.845, Börjesson. "Fången Viking". T3, K8, Pris.60.kr

 

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V