LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Stockholm - Hälsningskort typ "Gruss aus"

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
 75.775, Helsning från Stockholm. T1, K7, Pris.380.kr 69.080, Helsning från Stockholm. Kongl. Slottet. Kongl. Operan. Håll kortet mot ljuset. ofr, T1, K8, Pris.360.kr

 

 59.825, Konung Oscars IIs 25 års jubileum. Brödra Folkens Väl. fr OII stpl Stockholm 1.7.03, K7, Pris.360.kr 46.788, Stockholm. Kongl Operan. Nordstjernan. Kongl. Slottet. Riddarholmskyrkan. Gruss aus Antons Bierstube Jakobsgatan 19. fr OII stpl Stockholm 2.3.99, K6, Såld

 

 98.313, Stockholm. Stora Bryggeriets paviljong å utställningen 1897. Kongl. Slottet. Saltsjöbaden med Hotellet och Restauranten. På adressidan Stora Bryggeriet i Stockholm. landsidan. fr OII stpl Stockholm 19.2.00, K5-6, Pris.280.kr 99.480, Helsning från Stockholm. Riddarholmskyrkan. Belfrage's Pensionat & Hôtel. Kongl. Slottet. pl stpl Jan 00, K7, Såld

 

 46.781, Stockholm. Kungsträdgården. Kongl. Operan. fr OII stpl Stockholm 5.8.00, K7, Pris.280.kr 60.279, Stockholm. Kongl. Slottet. fr OII stpl (Stockholm 6.3.04), K7, Såld

 

 60.254, Stora Bryggeriet. Stockholm. Från Landsidan. ofr, T1, K7, Pris.340.kr 46.359, Stora Bryggeriet. Stockholm. T1, K8, Pris.340.kr

 

46.778a, Stockholm. "Godthem" Stora Bryggeriets paviljong å utställningen1897. Nationalmuseum. Kongl. Operan med Operakällaren och Operaterassen.  På adressidan Stora Bryggeriet i Stockholm. från sjösidan. ofr, T1, K8, Pris.340.kr  46.778c, Stockholm. "Godthem" Stora Bryggeriets paviljong å utställningen1897. Nationalmuseum. Kongl. Operan med Operakällaren och Operaterassen.  På adressidan Stora Bryggeriet i Stockholm. från sjösidan. ofr, K8, Pris.340.kr 

 

 46.780, Stockholm. Telefontornet. Nationalmuseum. Kongl. Operan med Operakällaren och Operaterassen. fr OII stpl Stockholm 20.5.05, K8, Pris.340.kr 47.347, Stockholms Slott.A. Bruck 99. fr OII stpl Stockholm 23.10.99, K8, Pris.260.kr

 

 60.457a, Hälsning från Stockholm  Slottet. Kungsträdgården. Oscar II.  Riddarholmskyrkan. T1, K8, Såld  60.457b, Hälsning från Stockholm  Slottet. Kungsträdgården. Oscar II.  Riddarholmskyrkan. fr OII stpl PKXP 17C 30.12.1898, K6, Såld

 

 113.084, Souvenir de Stockholm. Kongl. Operan. Hotell Rydberg. Karl XIIs staty. fr OII stpl PKXP 17A 10.10.1897, K8, Såld 113.083, Stockholm. Kongl. Slottet. National-Museum. Skeppsholmen. Allm. Telefonbolaget. fr OII stpl Stockholm 15.1.1899, K8, Pris.340.kr 

 

 46.797, Hälsning från Stockholm. fr OII stpl Stockholm 24.7.02, K7, Pris.220.kr 50.096, Stockholm. Skeppsholmen. Kungsträdgården. Operan. fr OII stpl Stockholm 27.2.00, K6, Pris.180.kr

 

 51.580, Stockholm. Norrström. Slottet. Drottningholms Slott. fr OII stpl Stockholm 30.10.00, K7, Pris.180.kr 46.773, Stockholm. Renberget. Delsbostugan. Skansen. ofr, T1, K7, Pris.240.kr

 

 46.772,  Stockholm. Gustaf Adolfs Torg med Hôtel Rydberg. fr OII stpl Trelleborg 31.12.1900, K7, Pris.240.kr 131.519, Stockholm. Humlegården med Linnés staty. Riddarhuset. fr OII stpl Stockholm 29.3.1902, K7, Pris.240.kr

 

 46.768, Stockholm. Kungl.-Slottet. fr OII stpl Stockholm 23.4.03, K7, Pris.240.kr 46.769, Stockholm. Drottningholm. fr OII stpl PKXP 24B 21.4.1905, K7, Såld

 

 46.775, Stockholm. Skeppsholms Kyrka och Kanonier Kasernen. Carl XIV Johans staty. fr OII stpl Ångbåts PXP  29  30.6.1908, K7, Såld 46.770, Stockholm. Molins Fontän. Kungsträdgården. fr OII stpl Trelleborg 8.8.1902, K7, Såld

 

 113.081, Stockholm. Strandvägen. T1, K8, Pris.240.kr 113.082, Stockholm. Kungsträdgården. T1, K8, Pris.240.kr

 

 75.789a, Stockholm. Kongl. Slottet. T1, K8, Pris.240.kr 75.789b, Stockholm. Kongl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 27.2.1903 + Sidostpl Fosterländska Festen Februari 1903, K7, Pris.240.kr

 

 46.786a, Stockholm. Grand Hôtel. Kongl. Operan. T1, K8, Pris.240.kr  46.786b, Stockholm. Grand Hôtel. Kongl. Operan. fr OII stpl Stockholm 23.7.01, K7 Pris.240.kr

 

 49.003, Stockholm. Kongl. Slottet. T1, K8, Såld 113.080, Stockholm. Kongl. Operan. fr OII stpl PKXP 17B 25.5.1899, K7, Pris.240.kr

 

 50.036, Stockholm. Riddarholmen. ofr, T1, K8, Pris.180.kr 131.318, Kungsträdgården. T1, K8, Pris.180.kr

 

131.319, Norrström. T1, K7, Pris.180.kr 131.320, Strandvägen. T1, K8, Pris.180.kr

 

131.322, Saltsjöbaden. T1, K8, Pris.180.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order