LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm 

Kastellholmen och Skeppsholmen

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
55.262, Stockholm. ”Blåsut" på Kastellholmen. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 55.261, Stockholm. Blåsut på Kastellholmen. fr OII stpl, T1, K8, Pris.60.kr

 

126.455, Stockholm. "Blås ut". fr OII stpl Stockholm 3.9.07, K7, Pris.60.kr 126.456, Stockholm. "Blåsut", Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm 16.2.07, K8, Såld

 

96.541, Stockholm. Kastellholmen. alm-konst nr.47, K8, Pris.40.kr 126.449, Stockholm. Kastellholmen. alm-konst nr.47, K8, Såld

 

126.457, Crusenstolpes cajuta å Kastellholmen. T1, K8, Pris.50.kr 126.458, Stockholm. Skeppsholmen. T3, K6, Såld

 

57.751, Stockholm. Kastellet. fr OII stpl Stockholm 30.9.1902, K8, Pris.60.kr 126.459, Stockholm. K.S.S. Båthamn. T1, K8, Pris.60.kr

 

57.754, Stockholm. Kongl. S. S. S: s Klubbhus, Kastellholmen. pl, T1, K8, Pris.60.kr 126.460, "Blåsut", Kastellholmens Värdshus. fr OII stpl Stockholm 1904, K8, Pris.120.kr

 

55.253, Stockholm. Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm, T1, K8, Pris.60.kr 126.448, Stockholm. Kastellholmen. fr OII stpl 15.6.03, K7, Pris.60.kr

 

126.450, Stockholm. Kastellholmen. pl, T2, K7, Pris.60.kr 126.451, Stockholm. Kastellholmen från Djurgården. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

57.753, Stockholm. Kastellholmen (från Djurgården). fr OII stpl Stockholm, T1, K8, Pris.60.kr

 

126.452, Stockholm. Kastellet. fr GV stpl Tungelsta. T2-3, K7, Pris.60.kr 51.601, Stockholm. Kastellet. fr GV stpl Stockholm 18.8.1913, K7, Pris.80.kr

 

126.453, Stockholm. Kastellholmen. fr OII stpl Runmarö 4.1.(1908) ankomststpl Liljeholmen 1 7.1.1908. K7, Pris.180.kr 126.454, Stockholm Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm 1903, K8, Pris.60.kr

 

46.944, Stockholm från Kastellholmen. AE Akvarell No.10, T3, K8, Pris.80.kr 57.752, Stockholm. Kastellholmen. T3, K8, Pris.50.kr

 

126.461, Stockholm. Kastellholmen. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 126.462, Stockholm. Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm 26.4.08, K7, Pris.50.kr

 

126.463, Stockholm. Motiv från Kastellholmen. fr OII stpl, T2, K8, Pris.60.kr 126.464, Motiv från Kastellholmen. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 30.9.1904, K7, Pris.50.kr

 

126.465, Stockholm. Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm, T1, K6, Pris.50.kr 57.858, Stockholm. Söder sett från Skansen. fr stpl Stockholm 13.8.37, K8, Pris.50.kr

Skeppsholmen

126.489, Stockholm. Skeppsholmskyrkan och Kongl. Flottans högvakt. fr OII stpl Stockholm 14.4.04, K7, Pris.120.kr 55.380, Stockholm. Skeppsholmen. (Amiralitetshuset). T1, K8, Pris.80.kr

 

57.852, Stockholm. Söder. Utsikt från Skeppsholmen. T1, K8, Pris.80.kr 57.853, Stockholm. Salut från Skeppsholmsbatteriet. T2, K7, Pris.60.kr

 

126.490, Stockholm. Skeppsholmen. (med bl.a. Nya Söderhamn, Gefle och Waxholm II). fr GV stpl Stockholm 10.7.17, K7, Pris.60.kr 126.491, Stockholm. Skeppsholmen. teckning av Olle Hagdahl. T5, K8, Pris.40.kr

 

55.374, Skeppsholmen, Stockholm. T1, K8, Pris.50.kr 126.492, Stockholm. Strandvägen från Skeppsholmsbron. fr stpl 1934, K7, Pris.60.kr

 

126.493, Stockholm. Skeppsholmspromenaden. T3, K8, Pris.60.kr 57.851, Stockholm. Utsikt från Skeppsholmen. fr OII stpl Stockholm 10.9.02, K8, Pris.60.kr

 

57.850, Stockholm. Parti af Skepps- och Kastellholmen. fr OII stpl Stockholm 24.1.04, K7, Pris.60.kr 57.801, Stockholm. Blasieholmen från Skeppsholmen. T1, K8, Pris.60.kr

 

126.494, Stockholm. Skeppsholmen. fr OII stpl Stockholm 3,2.1904, K8, Pris.60.kr 126.495, Stockholm. Örlogsstation. Stationschefens ämbetsbyggnad: Kasern 1. fr stpl Stockholm 6.8.52, K8, Pris.40.kr

 

126.496, (Kasärn 1). ofr, T4, K8, Såld 126.497, Stockholm på 1850-talet. Skeppsholmen. T2, K8, Pris.60.kr

 

126.498, Stockholm. Motiv från Skeppsholmen. T1, K8, Såld 126.499, Stockholm. Skeppsholmen. Högvakten. fr stpl Stockholm 3.8.34, K8, Såld

 

126.505, STF:s vandrarhemmet af Chapman. T5, K8, Pris.40.kr 126.506, Stockholm. Kungl. Slottet med af Chapman. fr stpl Sollentuna 12.7.57, K7, Pris.40.kr

 

126.507, Stockholm. STF:s vandrarhemmet af Chapman. ofr, T6, K8, Pris.40.kr 126.508, STF:s vandrarhemmet af Chapman. Receptionen. T5, K8, Pris.50.kr

 

57.855, Stockholm. Långa raden å Skeppsholmen. fr OII stpl Stockholm 18.7.07, K7, Pris.80.kr 57.856, Stockholm. Långa Raden på Skeppsholmen. T2, K8, Pris.60.kr

 

126.500, Skeppsholmen tillhör flottan och användes bl.a. för utbildningsändamål. Här ägnar man sig åt idrott. Young sailors training at th Navy Station Skeppsholmen. T5, K7, Pris.60.kr 126.501, Skeppsholmen i Stockholm. Flygfoto. T5, K8, Pris.60.kr

 

126.502, Skeppsholmens prästgård. fr + julmärke stpl Stockholm 23.12.29, K8, Såld 126.503, Prästgården. Skeppsholmen, ofr, T5, K7, Såld

 

55.367, Stockholm. Kongl. Sjökrigsskolan. fr OII stpl Stockholm  23.6.1903, K8, Pris.60.kr 126.509, Stockholm. Sjökrigsskolan. T4, K8, Pris.40.kr

 

57.756, Stockholm. Skeppsholmen. (Dafne). fr OII stpl Stockholm 15.7.04, K7, Pris.60.kr 57.755, Stockholm. Skeppsholmen och Skeppsholmsbron. fr OII stpl, T1, K7, Pris.60.kr

 

126.510, Stockholm. Skeppsholmsbron och Skeppsholmskyrkan. (Strömfärjan 4). fr OII stpl Stockholm 27.6.07, K8, Pris.60.kr 126.511, Stockholm. Skeppsholmen och Skeppsholmsbron. fr OII stpl, T1, K8, Pris.50.kr

 

126.512, Stockholm. Skeppsholmsbron. stpl Basarpost. T3, K6, Pris.80.kr 126.513, Stockholm. Skeppsholmen. efter kolteckning av Victor Jernbergh. fr GV stpl 23.12.16, K8, Såld

 

126.514, (Skeppsholmsbron). God Jul ! fr OII stpl Stockholm 24.12.10, K8, Såld

 

96.540, Stockholm. Skeppsholmsbron. alm-konst nr.46, K8, Pris.40.kr 126.515, Stockholm. Skeppsholmsbron. alm-konst nr.46, K8, Pris.40.kr 96.534, Stockholm. Från Skeppsholmen. alm-konst nr.40, K8, Pris.40.kr

 

126.516, Stockholm. Utsikt från Skeppsholmen. fr GV stpl Ångbåts PXP 166 11.6.1915, K7, Pris.60.kr 126.517, Stockholm. Kungl. Slottet. T2, K8, Pris.50.kr

 

46.766, Stockholm. Utsikt från Skeppsholmen. fr OII stpl Stockholm 1.5.08, K8, Pris.140.kr 126.518, Stockholm. Kungl. Slottet. fr GV stpl 22.5.1913, K8, Pris.120.kr

 

51.349, Stockholm. Kgl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 9.4.01, K7, Pris.260.kr 126.519, Stockholm. T2, K7, Pris.140.kr

 

126.520, Stockholm. Utsikt från Skeppsholmen. ofr, T2, K7, Pris.120.kr 126.521, Stockholm. Utsikt från Skeppsholmen. H.W.T. XIV. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

57.844, Stockholm. Skeppsholmen. T1, K8, Pris.60.kr 126.522, Stockholm. Panorama från Skeppsholmsbron. fr OII stpl Stockholm 3.5.10, K7, Pris.60.kr

 

126.523, Skeppsholmsbron. Stockholm. T1, K8, Pris.60.kr 126.524, Stockholm. Kungl. Slottet. Kortbrev. stpl Stockholm 21.9.64, K7, Pris.40.kr

 

126.525, Stockholm. Skeppsholmsbron teckning av Olle Hagdahl. T5, K8, Pris.40.kr 126.526, Skeppsholmsbron. Efter en målning av Prins Eugen. Gott Nytt År ! T5, K8, Pris.80.kr

 

126.504, Stockholm. Skeppsholmen. H.W.T. IV. fr OII stpl Stockholm 19.9.1901, K7, Pris.60.kr 51.607, Stockholm. Strömmen och Skeppsholmen från Operaterrassen. H.W.T.XXIII. T1, K8, Pris.60.kr
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V