LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Militärt i Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 78.524, Stockholm. Dragonkasern. pl stpl 1933, K7, Pris.50.kr 96.118, Göta Gardes Kasern. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 21.6.02, K7, Pris.60.kr

 

78.529, Stockholm. Kungl. Göta Lifgardes kasärn. fr OII stpl Stockholm 23.4.1909, K7, Såld 78.533, Stockholm. Göta garde kasern. fr OII stpl Stockholm 5.11.03, K6, Pris.60.kr

 

54.643, Hästgardets nya kasern. T1, K8, Såld 96.120, Stockholm. Kungl. Lifgarde till häst kasärn. ofr, T3, K7, Såld

 

55.551, Lifgardet till häst  kasern. T1, K7, Pris.140.kr 105.396, Stockholm. Lifgardets till häst parad för Konungen. fr OII stpl Stockholm 29.1.1908, K7, Såld

 

105.397, Kungl. Livregementet till Häst. liv.-2:dra- och 3:dje skvadronens stallar. T4, K8, Såld 105.398, Kungl. Livregementet till Häst. Ridhuset. T4, K8, Såld

 

105.399, Kungl. Livregementet till Häst. Marketenteriet. T4, K8, Såld 105.400, Kungl. Livregementet till Häst. Marketenteriet. T4, K8, Såld

 

105.401, Kungl. Livregementet till Häst. Matsalen T4, K8, Såld 105.402, Kungl. Livregementet till Häst. Köket. T4, K8, Såld

 

105.403, Kungl. Livregementet till Häst. ridhuset, interiör. T4, K8, Såld 77.679, Stockholm. Positionsartilleriet. pl, T3, K7, Pris.60.kr

 

58.304, Stockholm. Kungl. 1:sta Svea Artillerireg. kasärn  vid Valhallavägen. fr OII stpl Stockholm 11.9.08, K8, Pris.60.kr 78.531, Svea Artillerikasern. Stockholm. fr OII stpl Stockholm, T2, K6, Såld

 

105.404, Stockholm. Kongl. Svea Ingeniörsbataljonens Kasern. fr OII stpl Märsta 20.7.1904, K8, Såld 55.070, Kungl. Svea lifgardes kasern. Stockholm. fr stpl Stockholm 15.10.22, K8, Pris.60.kr

 

78.532, Stockholm. Kungl. Svea Lifgardes kasern. T1, K8, Såld 96.123, Stockholm. Kungl. Svea och Göta Lifgardes Kaserner. fr GV stpl Stockholm 23.11.19, K6, Pris.50.kr

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V