LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Danderyd

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

113.410, Danderyd. Centrallasarettet. "Födelsen" av Christian Berg. Edsviken. Centrallasarettet. fr stpl, T6, K7, Såld 113.409, Danarö med Brandstation. Danderyd. fr stpl Djursholm 15.6.49, K6, Pris.120

 

113.411, Mörby. Danderyds Sjukhus. T6, K8, Såld 113.412, Danderyds sjukhus. T6, K8, Såld

 

113.413, Flygvy Danderyds Sjukhus. fr stpl Täby 12.7.79, K8, Såld 113.414, Danderyd. Edsviken och Ulriksdals slott. (Kevinge golfbana). fr stpl Furusund 17.7.74, K7, Pris.30.kr

 

100.711, Mörby. Parti av Edsviken. T5, K8, Pris.40.kr 100.712, Mörby. Parti av Edsviken. T6, K8, Såld

 

100.731, Ekebyvägen. Danderyd. ofr, T3, K6, Pris.140.kr 55.865, Enebybergs Skola. fr stpl PKP 326E 13.7.33, K8, Pris.180.kr

 

60.309, Herrgårdsvägen. Danderyd. fr stpl Danderyd 28.7.49, K7, Såld 113.415, Utbildningsavdelningen. Kevinge gård. fr stpl Stockholm-Tomteboda 21.5.95, K8, Pris.30.kr

 

100.729, Danderyd. Klockaregården. T5, K8, Pris.60.kr 21.799, Danderyd. Klockaregården. T6, K8, Pris.50.kr

 

100.714, Danderyd. Kvarnparken. T5, K8, Såld 113.416, Danderyd. Kyrkan. T6, K8, Pris.30.kr

 

113.417, Danderyds kyrka. fr OII stpl Danderyd 11.8.1905, K7, Pris.60.kr 59.532, Danderyds Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.418, Danderyds Kyrka. fr stpl, T4, K8, Pris.40.kr 113.419, Danderyds Kyrka. fr GV stpl 28.7.17, K8, Pris.40.kr

 

113.420, Danderyd. Kyrkan. T5, K8, Såld 113.421, Danderyds Kyrka. fr stpl 24.5.52, T5, K7, Pris.40.kr

 

56.737, Danderyds Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr 113.422, Danderyds kyrka. Interiör. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

113.423, Danderyds Kyrka. pl, T4, K6, Pris.40.kr 113.424, Danderyds Kyrkport. fr GV stpl Djursholm 14.9.(17). K8, Pris.40.kr

 

113.425, Danderyd. Kyrkoherdebostället. fr stpl Katrineholm 10.1.51, K7, Såld 113.426, Mörby centrum. T6, K8, Såld

 

21.811, Daqnderyd. Mörby Centrum. T6, K8, Såld 113.427, Mörby Centrum. (Kevinge Golfbana i bakgrunden). T6, K8, Såld

 

113.428, Danderyd. Nora. Utsikt över Borgensvägen. fr stpl Djursholm 29.8.49, K7, Såld 100.717, Danderyd. Nora. Parti av Edsviken. T5, K6, Pris.40.kr

 

100.715, Danderyd. Nora. Parti av Edsviken från Borgen. T5, K8, Pris.40.kr 113.429, Danderyd. Nora Herrgård. fr stpl Danderyd 28.10.53, K6, Såld

 

100.735, Fria Bibelinstitutet. Nora Herrgård. Danderyd. fr stpl 1937, K7, Såld 100.736, Fria Bibelinstitutet. Nora Herrgård. Danderyd. fr stpl Jönköping 26,.11.38, K7, Såld

 

113.430, Nora Träsk. Danderyd. T6, K8, Pris.60.kr 100.716, Danderyd. Nora. Parti från Borgen.T5, K8, Såld

 

100.734, Danderyds Prästgård. T4, K7, Såld 113.431, Danderyds Prästgård. fr GV stpl 22.7.17, K7, Pris.80.kr

 

113.432, Rönnstugan. Danderyd. fr stpl 1958, K7, Pris.80.kr 91.785, Danderyd. Solgården. ofr, T6, K7, Såld

 

100.730, Parti från Danderyds villastad. T3, K8, Pris.160.kr 100.733, Danderyd. T3, K7, Pris.140.kr

 

100.739, (Danderyd). ofr, T6, K6, Pris.40.kr 113.433, fr stpl Danderyd 8.12.72, K7, Pris.40.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V