LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Djursholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

107.153, Djursholm, Allén. T4, K8, Pris.120.kr 107.154, Allén, Djursholm. fr stpl Stockholm 16.5.27, K7, Pris.80.kr

 

107.156, Aludden, T5, K7, Pris.80.kr 107.157, Djursholm: Alphyddan. fr OII stpl Vesterås 19.2.1905, K8, Pris.160.kr

 

49.770, Alphyddan. Parti från Strandvägen. Djursholm. fr GV stpl Djursholm 17.1.1913, K8, Pris..140.kr

 

107.159, Parti från Djursholm. (Askrikefjärden). T3, K8, Pris.120.kr 107.160, Parti från Djursholm. (Askrikefjärden). fr GVstpl Nyköping 22.5.1912, K8, Pris.140.kr

 

107.161, Askrikefjärden. Djursholm. T1, K8, Pris.140.kr 107.164, Parti från Djursholm. (Auravägen). fr OII stpl Stockholm 28.2.1905, K8, Pris.120.kr

 

107.166, Vinterbild. Djursholm. (Auravägen). fr OII stpl Stockholm 2.1.1902, K7, Såld 135.159, Djursholm. Aurawägen. fr stpl Djursholm 30.7.1923, K8, Pris.160.kr

 

107.173, Beckers villa. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 22.12.1908, K8, Pris.160.kr 107.176, Bilbo. Djursholm. ofr, T3, K8, Pris.160.kr

 

107.177, Hälsning från Birgittahemmet. fr stpl Djursholm 19.9.77, K8, Pris.30.kr 107.178,  Infart till Birgittasystrarnas gäst- och pensionärshem i Djursholm. Burevägen 8 o. 12. fr stpl 15.12.76, K8, Pris.30.kr

 

107.179, Birgittahemmet. Djursholm. T5, K8, Pris.40.kr 107.180, Djursholm. S:ta Birgittas Vilohem. T4-5, K8, Pris.60.kr

 

107.181,  Birgittahemmet. Djursholm. T5, K8, Pris.40.kr 107.183, Krubban i S:ta Birgittas Kapell, Djursholm. T5, K8, Pris.30.kr

 

126.334, Birgittahemmet, Djursholm. T5, K8, Pris.30.kr

 

107.182, Birgittahemmet. Djursholm. T5, K8, Pris.30.kr 107.184, Birgittahemmet. Djursholm. T5, K6, Pris.30.kr 107.185, Birgittahemmet. Djursholm. fr stpl 25.12.41, K6, Pris.30.kr

 

107.186, Djursholm, Björkgården. fr stpl Djursholm 31.12.21, K7, Pris.120.kr 107.190, Bragegården. Djursholm. T5, K7, Pris.60.kr

 

107.192, Djursholm. Bråvallvägen 16. T5, fotografi, K8, Pris.140.kr 107.195, Djursholms båtvarf. Vinterparti. T3, K8, Pris.180.kr

 

49.742, Djursholm. Danavägen- T3, K8, Pris.160.kr 49.664, Djursholm. Ladan vid Danderydsvägen. T4, K7, Pris.80.kr

 

49.624, Danderydsvägen 38. Djursholm. fr stpl 20.12.56, K7, Pris.60.kr

 

49.740, Vilohemmet Villa Deli. Djursholm. fr GV stpl Djursholm 23.12.17, K8, Pris.140.kr 110.993, Villa Deli. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 31.12.1905, K8, Pris.160.kr

 

46.232, Järnvägsolyckan å Djursholmsbanan den 17 April 1906. T2, K6, Pris.340.kr

 

49.717, Djursholm. Benediktska stiftelsen. Ekeby. T5, K8, Pris.60.kr 49.718, Djursholm. Benediktska stiftelsen. Ekeby. pl, T5, K6, Pris.50.kr

 

110.994, Djursholms-Danderyd. Ekebysjön. pl, T5, K8, Pris.60.kr 49.709, Djursholm. Ekebysjön. fr stpl Stockholm 14.8.60, K7, Pris.60.kr

 

126.336, Ekebylinjen. Danderyds station år 1905. (nuvarande Djursholms Ekeby). T6, K8, Pris.40.kr

 

29.193, Djursholm-Ekeby skolhus. fr stpl GV Djursholm Dand(eryd) 1.2.16, K7, Pris.120.kr 46.569, Djursholms-Ekeby. Skolan. T5, K8, Pris.80.kr

 

126.338, Djursholms-Danderyd. Ekeby Skola. T5, K8, Pris.80.kr

 

110.995, Djursholm. Ekeliden, (F.D. Viktor Rydbergs Villa). fr OII stpl Karlskrona 10.5.1903, K7, Pris.120.kr 110.996, Djursholm. Ekeliden, (F.D. Viktor Rydbergs Villa). fr OII stpl Stockholm 1904, K7, Pris.140.kr

 

29.223, Viktor Rydbergs villa "Ekeliden". Djursholm. fr OII stpl PLK 271 7.6.1903, K8, Pris.140.kr 29.207, Djursholm. Ekeliden (Rydbergs bostad).. fr OII stpl Djursholm 17.7.1902, K8, Pris.160.kr

 

110.997, Djursholm. Quis och Ekeliden. fr OII stpl Djursholm 4.8.1902, K8, Pris.160.kr 110.999, Villa Ekstomta. Djursholm. T3, K8, Pris.160.kr

 

49.700, Djursholm. Utsikt från Ekudden. T5, K8, Pris.40.kr

 

49.744, Elfskogen. Djursholm-Ösby. T3, K8, Pris.160.kr 49.743, Elfskogen. Djursholm. T3, K8, Pris.160.kr

 

111.001, (Ellinge. Djursholms Ösby). fr stpl 1929, K8, Pris.120.kr 111.002, Emblavägen 7. Djursholm. fr stpl Stockholm 28.12.45, K7, Pris.120.kr

 

111.004, Fahlströms Pensionat. Djursholm. fr GV stpl Djursholm 11.3.12, K8, Pris.160.kr 126.340, Folkskolans lärarebostad. Djursholm.  pl, T3, K6, Pris.140.kr

 

49.682, Djursholm. Folkskolan. T5, K8, Pris.80.kr 49.686, Djursholm. Utsikt från folkskolan. T5, K8, Pris.120.kr

 

111.005, Stockholm. Framnäs med kyrkbåt från Dalarne. fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Pris.120.kr 49.729, Djursholm. Framnäsviken. T6, K8, Pris.50.kr

 

49.746, Djursholm. Framnäsviken. T3, senare frankering, K7, Pris.120.kr 49.680, Djursholm. Framnäsviken. fr stpl Djursholm 25.8.30, K7, Pris.80.kr

 

111.011, Framnäsviken. Djursholm. T3, K7, Pris.140.kr 29.175, Djursholm. Framnäsviken. pl, stpl 1914, K7, Pris.140.kr

 

49.747, Djursholm. Framnäsviken. fr GV stpl Djursholm 16.7.1913, K7, Pris.140.kr 111.012, Djursholm. Framnäsviken. T3, K8, Pris.160.kr

 

46.237, Djursholm. Parti från Framnäsviken. fr OII stpl Djursholm 2.5.1905, K6, Pris.120.kr 111.013, Frejavägen 6, Djursholm. fr stpl 1933, K8, Pris.140.kr

 

111.014, Föreningshuset. Djursholm. T3, K6, Pris.160.kr 126.343, Germaniavägen 6. Djursholm. fr stpl 18.2.40, K7, Pris.80.kr

 

126.344, Djursholm. Byggmästare N. Gustafssons villa. ofr, T2, K8, Pris.160.kr 126.345, Parti från Djursholm. (Götavägen). ofr, T2, K7, Pris.160.kr

 

49.752, Djursholm. Ing. Havermans Villa. fr stpl Djursholms Ösby 21.2.21, K6, Pris.140.kr 126.346, Djursholm. Werner von Heidenstams villa. fr OII (skadat) stpl Stockholm 28.4.09, K8, Pris.80.kr

 

126.347, Djursholm. Strandparti. (Verner von Heidenstams villa). fr OII stpl PLK 25? B NED 6.3.1909, K7, Pris.80.kr 126.348, Parti från Djursholm. T3, K8, Pris.80.kr

 

126.350, Motiv från Hildingavägen. T3, K7, Pris.60.kr 126.352, Högklint. Djursholm. fr stpl 29.7.1922, K8, Såld

 

39.600, Utsikt från Högklint. fr OII stpl Stockholm 25.2.1905 och Tuberkulosmärke ankomststpl Skultuna 25.2.1905, K8, Pris.140.kr 126.353, Djursholm. Idrottsparken. fr OII stpl Stockholm 14.11.1902, K6, Pris.140.kr

 

126.354, Djursholm. Slottet och Idrottshuset. T2, K7, Pris.160.kr 126.355, Djursholm. Slottet och Idrottshuset. fr OII stpl Djursholm 25.10.1904, K7, Pris.140.kr

 

126.356, Djursholm. Idrottsparken. T1, K8, Pris.140.kr 126.357, Djursholm. Idrottsparken. fr OII stpl Djursholm 14.12.(1902). K7, Pris.140.kr

 

126.358, Djursholm. Villan "Iduna". fr GV stpl Stockholm 19.11.15, K8, Pris.180.kr 126.359, Isjaktsegling å Stora Värtan vid Djursholm. T1, K8, Pris.140.kr

 

126.360, Isjaktsegling vid Djursholm. fr OII stpl 24.12.1902, K7, Pris.140.kr 126.361, Isjaktsegling. Djursholm. pl, T2, K6, Pris.140.kr

 

126.363, (Djursholms kapell). kartongkort. ej adressida. T1, K8, Pris.60.kr 126.364, Djursholm. Kapellet. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.365, Djursholms Kapell. T1. K8, Pris.120.kr 126.366, Djursholms Kapell. fr OII stpl Stockholm 30.9.07, K7, Pris.60.kr 126.367, Djursholms Kyrka. T3, K8, Pris.50.kr

 

126.368, Djursholm. Kapellet. T5, K8, Pris.40.kr 126.369, Djursholms Kapell. Djursholm. T3, K8, Pris.30.kr 126.370, Djursholms Kapell. T1, K8, Pris.30.kr

 

126.376, Djursholms kapell. T2, K8, Pris.60.kr 49.627, Djursholm. Kyrkan. fr OII stpl Stockholm 26.2.03, K8, Pria.50.kr

 

126.378, K. Karlssons villa, Djursholm. T2, K8, Pris.160.kr 126.379, Djursholm. Knutsbo. pl stpl Djursholm 1909, K7, Pris.160.kr

 

126.380, (Personalen vid Djursholms Konsumtionsförening 1920). K7, Pris.80.kr 126.381, Djursholm. Kyrkan. fr GV stpl, T3, K8, Pris.60.kr

 

126.382. Larsbo. Djursholm.T2, K8, Pris.180.kr 126.384, Larsbo. Djursholm. fr stpl 23.12.(37). K7, Pris.140.kr

 

126.385, Linderås. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 24.12.1910, K8, Pris.160.kr 126.386, Djursholm. Luthagen. fr OII stpl 1909, K8, Pris.180.kr

 

126.388, Villa Lyckåsen. Djursholm. fr OII stpl Stockholm 25.9.03, K7, Pris.180.kr 49.723, Djursholm. Läroverket. fr stpl 1931, K7, Pris.40.kr

 

29.204, Djursholm. Majbacken. fr OII stpl Djursholm 31.(12).1904. K8, Pris.160.kr 29.226, Villa Majgården. Djursholm. T2, K8, Pris.160.kr

 

49.638, Djursholm. Willa Manheim. (Henrik Ericsons Specerier & Viktualier och B.E. Forsberg Konditori & Café). T3, K8, Pris.280.kr

 

49.720, Djursholm. Mysingsvägen. Djh.-Ösby. fr stpl Stockholm 9.8.45, K7, Pris.120.kr 126.529, Ingeniör Nobels Villa. Djursholm. T3, K7, Pris.160.kr

 

29.186, Djursholm. Parti vid Norevägen. T3, K8, Pris.160.kr 126.530, Norevägen 8, Djursholm. T5, K8, Pris.140.kr

 

126.531, Nådhammar. Djursholm. fr GV stpl Djursholm 3.12.1911, K8, Pris.160.kr 126.532, Nådhammar. Djursholm. fr GV stpl Djursholm 17.3.1912, K8, Pris.160.kr

 

29.181, Villa Oakhill. Djursholm. fr OII stpl Stockholm 24.12.10, K7, Pris.160.kr 126.533, Djursholm. Från kv. Odenslund. T1, K8, Pris.180.kr

 

49.697, Parti från Djursholm. (Parkvägen). fr stpl Stockholm 8.4.33, K8, Pris.140.kr 39.592, Djursholms Ösby. Parkvägen. T5, K8, Pris.140.kr

 

126.535, Djursholm. . T2, K8, Såld 49.689, Djursholm. (D:r Paulis villa). fr stpl Djursholm 19.2.30, K8, Pris.140.kr

 

126.536, Djursholm. D:r Paulis villa. fr OII stpl 1908, K8, Pris.140.kr 49.659, Doktor A. Paulis Villa. Djursholm. T3, K8, Såld

 

126.537, Djursholm. Pitkäranta. T2, K8, Pris.160.kr 126.538, Djursholm. Villa Pitkäranta. T1, K8, Pris.160.kr

 

126.539, Villa Pitkäranta. Djursholm. T2, K8, Pris.160.kr 126.540,  Villa Pitkäranta. Djursholm. Utsikten. T2, K8, Pris.120.kr

 

130.116, Djursholm. Ransäter. pl, T2, K8, Pris.160.kt

 

130.117, Villa Rehbinder. Djursholm. T2, K8, Pris.160.kr 130.118,  Villa Rehbinder. Djursholm. T2, K8, Pris.160.kr

 

130.119, Djursholm. Restauranten. Victor Rydberg. Kapellet. T1, K8, Pris.180.kr 91.761, Djursholm. Victor Rydbergs byst. T1, K8, Pris.120.kr

 

95.675, Stockholm. Djursholm. Restaurangen. ofr, T1, K7, Pris.360.kr 130.120, Djursholms Restaurant. T2, K8, Pris.60.kr

 

130.121, Djursholm. Restauranten. fr OII stpl 1909, K7, Pris.60.kr 130.122, Djursholms Restaurant. fr OII stpl Djursholm 22.12.1903, K8, Pris.60.kr

 

130.123, Djursholms Restaurant. Stockholms Omgifningar. pl, T1, K7, Pris.80.kr 130.124, Djursholms Restaurant. T4, K8, Pris.60.kr

 

39.597,  Djursholms Restaurant. fr OII stpl Djursholm 14.5.1904, K7,  Pris.80.kr 130.127, Djursholms Restaurant. fr OII stpl Djursholm 25.2.1906, K6, Pris.50.kr

 

130.131, Utsigt från Djursholms restaurant. ofr, T1, K6, Pris.50.kr 49.684, Djursholm. Restauranten. T4, K8, Pris.60.kr

 

49.691, Djursholm. Restauranten. fr stpl Djursholm 14.8.44, K7, Pris.60.kr 49.756, Djursholm. Restauranten. T4, K8, Pris.60.kr

 

49.619, Djursholm. Restaurangen. T4, K8, Pris.80.kr 49.603, Djursholm. Restaurangen. Utsikt från terrassen. T5, K8, Pris.50.kr

 

130.132, Villa Reuterwall. Djursholm. T3, K8, Pris.160.kr 130.133, Rindavägen 5. Djursholm. T4-5, K8, Pris.160.kr

 

130.134, Bankdirektör Rubens Villa. Djursholm. pl, T3, K8, Såld 135.138, Djursholm. Saluhallen. fr OII stpl Stockholm 24.9.1902, K8, Pris.180.kr

 

 
49.759, Djursholms Samskola. fr GV stpl 7.8.17, K7, Pris.60.kr 49.763, Djursholms Samskola. T4, K8, Pris.60.kr

 

49.630, Djursholm. Samskolan. fr stpl Djursholm 30.7.23, K7, Pris.60.kr 135.139, Samskolan. Djursholm. fr 15 öre stpl Djursholm 3.12.1922 + lösenstpl 1½ p. + 2 st lösenmärken 1d och ½d. K7, Pris.120.kr

 

39.593, Djursholms Samskola. T3, K8, Pris.60.kr 49.761, Djursholms Samskola. med schema och reklamtryck för Djursholms Bokhandel. T3, K8, Pris.80.kr

 

135.140, Djursholms Nya samskola. fr OII stpl 16.7.1911, K8, Pris.60.kr 49.719, Dexipposgruppen. Djursholms Samskola. T5, K8, Pris.50.kr

 

49.620, Djursholm. Samskolan. T5, K8, Pris.50.kr 49.683, Djursholm. Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr

 

49.609, Parti av Djursholm med Samskolan. Flygfoto. fr stpl Djursholm 18.1.37. K7. Pris.60.kr 135.141, Djursholms Samskola. ofr, T5, K8, Pris.60.kr

 

135.142, Djursholms samskola kort efter det att skolan byggdes 1910. T6, K8, Pris.40.kr 49.737, Djursholm. Samskolan. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.143, Djursholms samskola. T6, K7, Pris.40.kr 21.819, Djursholm. Samskolan. T6, K8, Pris.40.kr

 

29.238, Djursholm. Samsö. fr OII stpl Gagnef 29.1.1907, K8, Pris.80.kr 135.160, Djursholm. Samsö. T1, K8, Pris.60.kr 135.161, Djursholm. Samsö. fr OII stpl Stockholm 25.10.04, K8, Pris.60.kr

 

49.653, Samsö. Djursholm. T3, K8, Pris.60.kr 49.685, Djursholm. Samsö. T5, K8, Pris.60.kr

 

135.162, Djursholm. Samsö. ofr stpl RFUs Basar, T2, K8, Pris.60.kr 135.163, Djursholm. Samsö. fr OII stpl Stockholm 27.2.04, K8, Pris.60.kr

 

135.164, Djursholm. Samsö och Strandvägen. fr OII stpl Djursholm 29.12.1907, K8, Pris.60.kr 49.711, Parti av Djursholm. fr stpl Stockholm 14.7.48, K8, Pris.40.kr

 

49.681, Djursholm. Samsöviken. fr stpl Djursholm 22.6.32, K8. Pris.60.kr 49.676, Djursholm. Samsö. fr stpl Djursholm 4.4.33, K7, Pris.40.kr

 

49.607, Parti av Djursholm vid Samsöviken. Flygfoto. T5, K8, Pris.60.kr 49.727, Parti av Djursholm vid Samsöviken. Flygfoto. T5, K8, Pris.60.kr

 

49.732, Djursholm. Samsö. T6, K8, Pris.40.kr 21.821, Stockholm. Samsöviken. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.144, Villa Sanna. Djursholm. fr GV stpl, T3, K7,  Pris.160.kr 135.145, Skandiavägen. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 30.10.1907, K8. Pris.160.kr

 

49.688, Djursholm från Skidbacken. fr stpl, T5, K8, Pris.80.kr 135.146, Djursholm. Villa Skogshem. T1, K8, Pris.240.kr

 

135.147, Skärvik. Djursholm. ofr, T3, K8, Pris.140.kr 135.148, Parti från Skärvik. Djursholm. fr GV stpl Fritsla 17.10.1916, K8. Pris.80.kr

 

46.718, Djursholm. (Slottet). Svenska Vyer. Edition Bianchini. ofr, T3, K8, Pris.60.kr 49.652, Djursholms Slott. Djursholm. fr GV stpl Djurshs Ösby 15.5.1915, K8, Pris.60.kr

 

135.165, Djursholms slott. fr OII stpl Vingåker 30.3.190? K8, Pris.50.kr 49.774, Djursholms Slott. Strålstpl Svenska Pressbyrån. T2, K8, Pris.60.kr

 

49.628, Djursholm. Slottet och Victor Rydbergs byst. T1, K8, Pris.50.kr 135.166, Djursholms Slott. T3, K8, Pris.50.kr

 

49.613, Djursholm. Slottet. fr stpl Stockholm 18.6.32, K8, Pris.40.kr 135.167, Djursholms Slott. fr OII skadat, T1, K7, Pris.120.kr

 

39.599, Djursholms slott. sign. Eva Bagge. fr stpl Djursholm 30.12.31, K8, Pris.60.kr 135.168, Postflygeln Djursholms slott. sign. Eva Bagge. fr stpl 23.12.33, K8, Pris.60.kr

 

 
135.169, Apoteksflygeln Djursholms slott. sign. Eva Bagge. fr stpl 23.12.31, K8, Pris.60.kr 135.170, Djursholms slott. T4, K8, Pris.40.kr

 

56.727, Djursholms Slott. fr GV stpl Stockholm 24.8.14. K7, Pris.40.kr 135.171, Djursholm. Victor Rydbergs byst. T1, K8, Pris.60.kr 49.645, Parti från Slottsvägen. Djursholm. T3, K8, Pris.40.kr

 

135.149. Solgården. Djursholm. fr stpl Stockholm 19.7.37, K7, Pris.140.kr 135.150, Djursholm. Solhäll. fr OII stpl Stockholm 29.12.10, K6, Pris.140.kr

 

135.151, Spångbergs villa. Odinvägen. ofr, T3, K7, Pris.240.kr 135.152, Djursholm. Eken vid Stenbocksvägen. T4, K7, Pris.80.kr

 

135.172, Djursholm. Stockholmsvägen. fr OII stpl Stockholm 22.4.1907, K7, Pris.50.kr 135.173, Djursholm. Stockholmsvägen. fr OII (skadat) stpl Ångbåts PXP 29 27.7.1908, K7, Pris.50.kr

 

135.174, Djursholm. Stockholmsvägen. fr OII stpl Stockholm 23.1.1903, K7, Pris.50.kr 49.647, Parti från Stockholmsvägen. Djursholm. T3, K8, Pris.60.kr

 

135.175, Djursholm. Stockholmsvägen. fr OII stpl Näsby 19.2.1904, K8, Såld 135.176, Djursholm. Stockholmsvägen. fr OII stpl Djursholm 8.4.1910, K8, Pris.160.kr

 

29.234, Djursholm. Parti från Stora Värtan. fr OII stpl PKXP 43B 1.6.1904, K8, Pris.60.kr 49.731, Djursholm. Stora Värtan. T6, K8, Pris.60.kr

 

135.177, Djursholm. Parti vid Strandvägen. fr GV stpl 1913, K8, Såld 135.178, Utsikt från gamla Djursholm. T3, K8, Såld

 

135.179, Parti från Djursholm. (Strandvägen). fr OII stpl Djursholm 22.12.1908, K8, Pris.60.kr 135.180, Djursholm - Strandparti. T4, K8, Pris.60.kr

 

49.765, Djursholm. Strandvägen. ofr, T3. K8, Pris.120.kr 135.181, Djursholm. Parti från Strandvägen. fr OII stpl Stockholm 1.10.1902, K8, Pris.140.kr

 

135.182, Djursholm. Strandvägen. T1, K8, Pris.120.kr 49.766, Djursholm. Strandvägen. fr OII stpl Djursholm 23.9.1910, K8, Pris.140.kr

 

135.183, Djursholm. Partie från Strandvägen. T4, K8, Pris.40.kr 49.768, Djursholm. Parti från Strandvägen. fr GV stpl Djursholm 24.11.15, K7, Pris.60.kr

 

135.184, Parti från Strandvägen. pl, T1, K8, Pris.120.kr 49.769, Strandvägen. Djursholm. ofr, T3, K8, Pris.120.kr

 

135.185, Parti från Strandvägen. Djursholm. T3, K8,  Pris.40.kr 135.186, Parti av Djursholm. T3, K8, Pris.120.kr

 

135.187, Strandvägen 15. Djursholm. T4, K8, Pris.80.kr 135.201, Strandvägen 31. Djursholm. fr stpl Stockholm 19.7.56, K8, Pris.120.kr

 

135.188, Strandvägen 37. Djursholm. fr stpl, T5, K8, Pris.120.kr 45.956, Villa Collijn. Strandvägen. Djursholm. T2, K8, Pris.260.kr

 

135.189, Svalnäs. fr OII stpl Eksjö 8.6.1905, K7, Såld 49.776, Svalnäs. fr OII stpl Djursholm 1907, K7, Pris.60.kr

 

135.190, Svalnäs. T1, K8, Pris.120.kr 135.191, Svalnäsvägen. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 19.7.1910, K8, Pris.160.kr

 

29.208, Djursholm. Svalnäsvägen. fr OII stpl Djursholm, T1, K8, Pris.50.kr 45.962, Djursholm. Svalnäsvägen. T4, K8, Pris.50.kr

 

135.192, Vilohemmet Svalnäs. Djursholm. T5, K8, Pris.50.kr 135.193, Svalnäs Gästhem. T5, K8, Pris.50.kr

 

135.194, Svalnäs Gästhem. fr stpl Djursholm 27.4.57, K7, Pris.50.kr 91.763, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

91.764, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr 135.195, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

91.765, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr 135.196, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.197, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr 135.198, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.199, Svalnäs Gästhem. Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr 135.200, Svalnäs Gästhem. Salongen. fr stpl Djursholm 13.6.58, K7, Pris.40.kr

 

39.595, Svea- o. Vasaskolan. Djursholm. T5, K8, Pris.80.kr

 

135.153, Sveavägen 24. Djursholm. T3, K6, Pris.180.kr 135.154, Djursholm. Parti från Sveavägen. fr OII stpl Stockholm 20.V.06, K8, Pris.160.kr

 

135.155, Djursholm. Sveavägen. T3, K8, Pris.180.kr 135.156, Djursholm. Sveavägen. T1, K8, Pris.160.kr

 

135.157, Djursholm. Svärdströms villa Manheim. fr OII stpl Djursholm, T2, K8, Pris.240.kr 135.158, Djursholm. Söderbergs. T3, K8, Såld

 

135.202, Talliden. Djursholm. fr OII stpl Stockholm 14.10.07, K8, Pris.240.kr 135.203, Djursholm. (Talliden). fr OII stpl Djursholm 17.8.1907, K8, Pris.180.kr

 

135.204, Tegnabo. Djursholm. T3, K8, Pris.220.kr 135.205, Djursholms torg. T6, K8, Såld

 

135.206, Djursholm. Kvarteret Tyn. ofr, T4, K8, Pris.160.kr 135.207, Valevägen 1. Djursholm. fr stpl Stockholm 11.10.61, K6, Pris.60.kr

 

135.208, Vattentornet. Djursholm. T4, K8, Såld 49.632, Djursholm. Vattentornet. fr stpl Djursholm 15.5.23, K7, Pris.140.kr

 

49.707, Djursholm. Utsikt från Vattentornet. T5, K8, Ptis.40.kr 49.706 Djursholm. Utsikt från Vattentornet. T5, K8, Ptis.40.kr

 

135.209, Djursholm. Utsikt från Vattentornet. fr + brevmärke Svenska Flaggans Dag 1943 stpl Stockholm 14.7.43, K8, Ptis.50.kr 39.605, Djursholm från Vattentornet. fr stpl Djursholm 22.4.31, K8, Pris.60.kr

 

135.210, Utsikt från Djursholms vattentorn mot centrum på 10-talet. T6, K8, Pris.40.kr 135.211, Vegabo. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 2.1.1911, K8, Pris.260.kr

 

135.212, Parti från Vikingavägen. Djursholm. fr OII stpl Djursholm 1906, K8, Pris.180.kr 49.679, Djursholm. Vågaskär. fr stpl Djursholm 18.11.2?, K8, Pris.80.kr

 

135.213, Djursholm. Vågaskär och Samsö. fr OII stpl Stockholm 31.1.1908, K8, Pris.160.kr 49.600, Djursholm. Vågaskär från Samsö. T4, K8, Pris.80.kr

 

135.214, Vårgård. Djursholm. fr stpl Stockholm 23.12.32, K7, Såld 135.215, Vårgård. Djursholm. fr OII stpl Stockholm 31.12.08, K7, Pris.120.kr

 

21.814, Djursholms Värdshus. T6, K8, Pris.30.kr 135.216, Djursholms Värdshus. med reklamtext på baksidan, ej vykort. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.217, Djursholm. Wäringavägen. T4, K8, Pris.80.kr 135.218, Djursholm. Parti från Värtan. fr OII stpl Ångbåts PXP 1904, K8, Pris.120.kr

 

49.654, Parti från Ymervägen. Djursholm. fr GV stpl Danderyd 12.5.1914, K8, Pris.180.kr 135.219, Djursholm. Ynglingavägen. T3, K8, Pris.160.kr

 

49.621, Djursholm. Ålderdomshemmet. T5, K8, Pris.60.kr 135.220, Djursholm. Ålderdomshemmet. T5, K8, Pris.60.kr

 

135.221, Ösby. Folkskola. T5, K8, Pris.50.kr 49.724, Djursholm. Rundeln. Djh. Ösby. fr stpl Djursholm 17.8.53, K7, Pris.60.kr

 

46.238, Djursholm. Ösby Station. fr OII stpl Stockholm 12.8.03, K8, Pris,480,kr 46.239, Djursholms-Ösby järnvägsstation. T4, K8, Pris.280.kr

 

46.240, Djursholm. Järnvägsstationen. Ösby. fr stpl, T5, K8, Pris.240.kr 46.241, Djursholm. Järnvägsstationen. Ösby. fr stpl Danderyd 3.2.59, K7, Pris.180.kr

 

46.242, Djursholms Ösby. fotografi ej vykort. T4, K7, Pris.160.kr 46.243, Djursholms Ösby Station efter original av Leif Holmqvist. 4-sidigt kort ej adressida. T6, K8, Pris.40.kr

 

135.222, Djursholmsbanan 1895. T6, K8, Pris.40.kr 49.640, Djursholm. Parti från Ösbysjön. fr GV stpl 9.9.17, K8, Pris.60.kr

 

49.701, . fr stpl Djursholm 27.7.48, K8, Pris.40.kr 49.734, Ösbysjön. Djursholms-Ösby. T6, K8, Pris.40.kr

 

29.229, Ösbysjön. Djursholms-Ösby. T5, K8, Pris.40.kr 135.223, Parti av Djursholms-Ösby. Ösbyvägen. T4, K8, Pris.120.kr

 

49.705, Djursholm. Österviken. pl, T5, K7, Pris.40.kr 49.631, Djursholms-Ösby. (Färg & Kemikalieaffär). T4, K7, Pris.160.kr

 

49.782, Parti från Ösby. Djursholm. T3, K8. Pris.240.kr 135.224, Djursholms-Ösby. fr stpl Nynäshamn 30.12.27, K8, Pris.180.kr

 

49.693, Vy över Djursholm och Djursholms-Ösby. T4, K8, Pris.80.kr 49.633, Djursholms-Ösby. T3, K8, Pris.80.kr

 

49.636, Djursholm - Ösby. pl, T3, K7, Pris.120.kr 49.699, Parti av Djursholms Ösby. fr stpl, T4, K8, Pris.120.kr

 

49.625, Djursholms Ösby. T5, K8, Pris.120.kr 135.225, Parti från Djursholms-Ösby Villastad. fr OII stpl, T1, K8, Pris.160.kr

 

49.784, Djursholm. Vy från Ösby. fr stpl Djursholm 15.5.1927, K8, Pris.140.kr 49.783, Djursholm. Ösbysjön. fr stpl PKXP 105 5.12.(1928), K6, Pris.80.kr

 

135.226, Helsning från Djursholm. T1, K8, Pris.380.kr 135.227, Parti från Djursholm. T1, K8, Pris.160.kr

 

49.661, Djursholm efter Dahlbergs Suecia Antiqua, fr stpl, T5, K8, Pris.120.kr 49.660, Djursholm efter Dahlbergs Suecia Antiqua,T5, K8, Pris.80.kr

 

135.230, Vårbild från Djursholm. T4, K8, Pris.40.kr 39.598, Stockholm. Djursholm. ofr, T1, K8, Pris.160.kr

 

135.231, Djursholm. T3, K8, Pris.160.kr 135.232, (Djursholm). fr stpl Djursholm 20.9.26, K8, Pris.160.kr

 

135.233, Djursholm 1909. fr OII stpl 12.9.1909, K8, Pris.120.kr 135.229, Djursholm 1909. T2, K8, Pris.120.kr

 

49.726, Hälsning från Djursholm. T6, K8, Pris.40.kr 21.820, Djursholm. T6, K8, Pris.30.kr

 

21.818, Djursholm. T6, K8, Pris.30.kr 21.817, Hälsningar från Djursholm. T6, K8, Pris.30.kr

 

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V