LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Duvbo

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
51.864, Från Dufbo Villastad. Parti från Bergstigen.T1, K8, Pris.140.kr 42.376, Entrén till Dufbo. Villan Dufslaget. fr OII stpl PLK 272 c UPP 26.6.1903, K6, Pris.140.kr

 

57.322, Dufbo villastad. Egna hems koloniens badhus. pl, stpl 1904, K7, Pris.120.kr 57.321, Eriksvägen. Dufbo. pl, T1, K6, Pris.180.kr

 

57.325, Dufbo. Eriksvägen Norr. pl, T2, K6, Pris.180.kr 93.717, Folkskolan. Duvbo. T3, K8, Såld

 

111.106, Duvbo. Handelsföreningen. T4, K8, Pris.160.kr 111.107, Duvbo. Karlastigen. T4, K8, Pris.140.kr

 

 
98.624, Dufbo villastad. Karlavägen. fr OII stpl Sundbyberg 9.12.1909, K7, Pris.180.kr 82.971, Dufbo Kapell. fr OII stpl, T14, K8, Pris.50.kr

 

93.719, Kyrkan. Duvbo. T3, K8, Pris.50.kr 93.720, Kyrka. Duvbo. Interiör. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
126.591, Duvbo kyrka. T4, K7, Pris.40.kr 126.592, Duvbo kyrka (byggd 1904) i Sundbyberg. T6, K8, Pris.30.kr

 

93.722, Dufbo. Sveavägen. fr OII stpl Sundbyberg 9.12.1910, K7, Pris.160.kr 57.324, Dufbo villastad. Parti från Örnstigen. pl, T1, K6, Pris.180.kr

 

 
50.262, Från Dufbo Villastad. Vestra delen. T1, K8, Pris.140.kr 38.310, Från Dufbo Villlastad. Östra delen. T1, K8, Pris.140.kr

 

 
93.725, Parti av Duvbo Villastad. T3, K8, Pris.220.kr 57.323, Parti från Dufbo. pl, T1, K6, Pris.90.kr

 

93.723, Dufbo. T2, K7, Pris.160.kr

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V