LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Haga

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

78.381, Från Stockholms Omgifningar. Annero i Haga. fr OII stpl Stockholm 1906, K8, Pris.120.kr

 

78.404, Stockholm. Haga. Brunnsviken. fr OII stpl Stockholm 9.104, K8, Pris.40.kr 78.407, Stockholm. Haga. Brunnsviken, T2, K8, Pris.40.kr

 

115.527, Parti från Brunnsviken. fr OII stpl, T1, K8, Pris.40.kr 115.528, Parti af Brunnsviken vid Haga. pl, T1, K6, Pris.40.kr

 

115.529, Haga. Brunnsviken. T2, K8, Pris.40.kr 115.534, Stockholm. Finnstugan i Haga. fr OII stpl Stockholm 1911, K8, Pris.120.kr 

 

54.033, Finnstugan. fr OII stpl Piteå 13.8.1905, K7, Pris.120.kr 91.755, Finnstugan. Haga. fr OII stpl, T1, K8, Pris.140.kr

 

78.378, Ekotemplet. Haga. fr OII stpl Stockholm 23.2.06, T1, K6, Pris.40.kr

 

 

 
78.364, Haga Slott. Ekotemplet. T1, K8, Pris.60.kr 57.419, Ekotemplet i Haga. fr stpl Stockholm 7.11.28, K7, Pris.40.kr 78.409, Haga. Ekotemplet. T4, K8, Pris.40.kr

 

   
78.368, Haga Ekotempel. T3, K8, Pris.50.kr 78.410, Ekotemplet. T5, K7, Pris.40.kr

 

   
101.051, Haga. Ekotemplet. T1, K8, Pris.60.kr 78.365, Ekotemplet. Haga. fr OII stpl Stockholm 20.9.1903, K8, Pris.60.kr

 

   
78.379, Haga. Ekotemplet. T5, K8, Pris.40.kr 78.366, Ekotemplet vid Haga slott. fr OII stpl, T2, K8, Pris.50.kr

 

 
23.410, Haga grindar. fr OII stpl Stockholm 29.2.1905, K7, Pris.140.kr 91.757, Haga grindar. fr OII stpl Stockholm 12.10.1903, K7, Pris.160.kr

 

   
71.688, Stockholm. Haga grindar. (spårvagn nr 10). T1, K8, Pris.260.kr 101.076, Haga grindar. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

78.349, Haga grindar. fr OII stpl Stockholm 25.7.01, K7, Pris.60.kr

 

   
78.380, Kungl. Begrafningsplatsen vid Haga. Kronprinsessan Margaretas graf. T4, K8, Pris.40.kr 101.072, Kronprinsessan Margaretas grav vid Haga. T4, K8, Pris.40.kr

 

 
101.069,  Kungl. Begravningsplatsen vid Haga. Kronprinsessan Margaretas graf. T4, K8, Pris.40.kr 115.530, (Kungl. Begravningsplatsen vid Haga. Kronprinsessan Margaretas graf), T4, K8, Pris.40.kr

 

115.531, (Kungl. Begravningsplatsen vid Haga. Kronprinsessan Margaretas graf), T4, K8, Pris.40.kr 78.403,  Stockholm. Haga holme. Kronprinsessan Margaretas gravplats. T4, K8, Pris.40.kr

 

 
115.532, Vy över den Kungliga gravplatsen i Haga. T4, K8, Pris.40.kr 54.707,  Haga från flygplan. T4, K6, Pris.40.kr

 

 
   
78.387, Från Stockholms Omgifningar. Koppartälten i Haga. senare frankering. T2, K8, Pris.60.kr 91.752, Stockholm. Koppartälten. Haga. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
78.413, Stockholm. Koppartälten i Haga. T5, K8, Pris.40.kr

 

   
78.412, Haga. Koppartälten. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 78.361, Stockholm. Koppartälten vid Haga Slott. T1, K8, Pris.50.kr

 

   
78.375, Haga Koppartälten. Koppartälten i Haga med N.K:s friluftsservering. pl, stpl Stockholm 11.7.31, K6, Pris.50.kr 115.525, Stockholm. Koppartälten. Haga. fr OII stpl Stockholm 6.2.11, K8, Pris.60.kr

 

     
78.384, Haga källa. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 91.758, Haga grotta. ofr, T1, K7, Pris.80.kr 101.086, Alfred Hedenstiernas (Sigurd) Minnesvård å Norra Kyrkogården. T3, K8, Pris.60.kr

 

   
78.386, "Mor på höjden".ofr, T1, K8, Pris.60.kr 78.347, "Mor på höjden" i Hagaparken. fr OII stpl Stockholm 28.1.1904, K7, Pris.60.kr

 

 
78.362, "Mor på Höjden" i Haga. fr GV stpl Stockholm 29.2.1912, K8, Pris.50.kr 78.348, "Mor på höjden" i Haga. Stockholms omgifningar. T1, K7, Pris.60.kr

 

 
83.483,  Stockholm. Mor på höjden i Haga. T3, K7, Pris.60.kr 101.036, Haga. Mor på höjden, fr GV stpl Stockholm 1915, K8, Pris.50.kr

 

 
101.037, Mor på höjden "Haga". ofr, T1, K7, Pris.60.kr 101.038, Mor på höjden i Haga. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 26.7.03, K7, Pris.80.kr

 

   
78.377, Haga ruiner. T1, K8, Pris.50.kr 78.363, Parti af ruinerna vid Haga. fr OII stpl Stockholm 27.4.04, K8, Pris.60.kr

 

   
78.391, Haga Slott. T2, K8, Pris.60.kr 78.393, Haga Slott. fr OII stpl Stockholm 5.7.05, K7, Pris.60.kr

 

78.392, Haga. Slottet. fr GV stpl Stockholm 8.7.12, K8, Pris.60.kr 115.523, Stockholm. Haga slott. pl, T1, K7, Pris.60.kr

 

78.427, Stockholm. Haga Slott. T5, K8, Pris.40.kr 115.524, Haga Slott. sign. P. Möller. T4, K8, Pris.60.kr

 

78.395, Haga Slott. fr OII stpl Stockholm 17.VII.06, K7, Pris.50.kr 78.420, Stockholm. Haga slott. fr stpl Stockholm 26.11.32, K88, Pris.40.kr

 

 
91.753, Haga Slott och Paviljongen. fr, T2, K7, Pris.60.kr 78.396, Haga Slott och Paviljongen. fr OII, T2, K7, Pris.50.kr

 

78.354, Stockholm. Haga Slott. fr OII, T3, K7, Pris.80.kr 101.091, Haga Slott. fr OII stpl PKXP 17C 17.10.1899. K7, Pris.150.kr

 

126.061, Stockholm Haga Slott. T4, K8, Pris.40.kr 113.608, Guatav III:s Paviljong, Haga. T4, K8, Pris.40.kr

 

78.400, Stockholm. Haga slott. T1, K8, Pris.50.kr 126.089, Stockholm. Haga slott. fr OII stpl Stockholm 14.5.07, K8, Pris.60.kr

 

 
78.416, Haga, Gustav III:s paviljong på Haga. T6, K8, Pris.30.kr 126.090, Gustav III:s paviljong på Haga. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.091, Gustav III:s paviljong på Haga. Biblioteket med Creutz' mealjong över italiensk marmorcheminée. Inredning efter Louis Masreliez' ritningar. T6, K8, Pris.30.kr 126.092, Gustav III:s paviljong på Haga.. Matsalen med dekor av Louis Masreliez. T6, K8, Pris.30.kr

 

   
115.533, Vinterbild från Haga. T4, K7, Pris.50.kr 78.408, Vy från Hagaparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

78.383, Stockholm. Haga. fr OII stpl Stockholm 24.7.1903, K7, Pris.80.kr 115.535, Stockholm. Parti af Hagaparken. T3, K8, Pris.120.kr

 

115.536, Parti af Haga Park. fr OII stpl Stockholm 23.3.1905, K7, Pris.50.kr 78.373, Parti af Haga Park. T2, K8, Pris.50.kr

 

 
115.538, Hagaparken. Ekotemplet. Koppartälten. Konungens paviljong. Drottningens paviljong. T6, K8, Pris.30.kr 101.094, Terminalen. Haga. fr stpl Vällingby 23.9.64, K7, Pris.40.kr

 

   
115.537, Stockholms omgifningar. Prins Gustafs byst i Haga. fr OII stpl Tungelsta 10.5.1904, K6, Pris.60.kr 101.093, Haga. Prins Gustafs monument. ofr, T1, K8, Pris.60.kr

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V