LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Stockholms omgivningar - Norrort - Rotebro

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

100.658, Antuna Gård. Rotebro. fr stpl, T5, K7, Pris.80.kr 111.732, Antuna Gård. Rotebro. fr stpl, T4, K8, Såld

 

111.730, Antuna Gård. ofr, 1923, K8, Såld 111.731, Antuna. Rotebro. fr OII stpl Rotebro 9.12.1905, K7, Såld

 

111.733, Elfsunda. Rotebro. fr stpl Sollentuna 30.7.72, K6, Såld 111.734, Elfsundastugan. Rotebro. fr stpl Stockholm 25.9.59, K8, Såld

 

111.735, Elfsunda. Rotebro. T4, senare fr stpl, K7, Såld 111.736, Gillboområdet. Rotebro. fr stpl Stockholm 18.5.64, T5, K8, Pris.80.kr

 

93.729, Gillbo villastad. Rotebro. fr stpl Rotebro 14.3.28, K8, Pris.160.kr 111.737, Gillbo villastad. Rotebro. T4, K7, Pris.160.kr

 

111.738, Gillbo Villastad. T2, K7, Pris.160.kr 115.518, Gillbo Villastad. Rotebro. fr stpl 1926, K6, Pris.140.kr

 

111.739, Gästgivaregården i Rotebro. fr minnespoststpl Sollentuna SFK 25 år Solex 82 7.11.82, K8, Pris.30.kr

 

111.740, Rotebro. Gästgifvaregården. T1, K8, Såld 111.741, Rotebro. Gästgifvaregård. med tågtider från Sthlms Central till Rotebro och från Rotebro till Sthlms Central. fr OII stpl Rotebro 17.7.190?, T2, K6, Pris.140.kr

 

111.742, Rotebro Järnvägsstation. fr stpl, T5, K7, Såld 111.743, Rotebro. Järnvägsstationen. fr stpl, T5, K6, Såld

 

111.744, Rotebro Järnvägsstation. fr stpl GV stpl Rotebro 29.4.1916,  K8, Pris.340.kr 115.517, Rotebro. Järnvägsstationen. fr stpl Stockholm 27.6.45, K7, Såld

 

111.746, Jästfabriken. Rotebro. T3, K8, Såld 111.747, Rotebro Kyrka. fr GV stpl Rotebro 15.5.1918, K7, Såld

 

111.748, Metodistkyrkan i Rotebro. fr OII stpl 25.4.1909, K7, Pris.120.kr 111.749, Rotebro. Parti av sjön Norrviken. T4, K8, Pris.60.kr

 

22.877, Rotebro. Utsikt över Norrviken. T5, K8, Pris.80.kr 93.731, Rotebro. Sjön Norrviken. fr stpl Sollentuna 6.11.67, K7, Pris.50.kr

 

100.654, Norrviken. Sjön Rövan. T6, K7, Pris.50.kr 100.667, Norrviken. Ravalen. fr stpl Rotebro 14.10.54, K7, Pris.60.kr

 

111.750, Rotebro. Utsikt över Norrviken. T5, K8, Pris.40.kr 115.508, Norrviken. Sollentunaholm. fr stpl N(orrvik)en 7.9.49, K7, Såld

 

111.752, Rotebro. Utsigt från Alf. Wesströms Verktygsfabrik. fr OII stpl Rotebro 14.3.1904, K7, Pris.160.kr 111.753, Vy av Rotebro. T3, K8, Såld

 

100.659, Motiv från Rotebro. fr stpl Stockholm 4.3.23, K8, Pris.140.kr 100.656, Parti av Rotebro. fr stpl Rotebro 4.11.48, K8, Pris.120.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V