LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Ulriksdal

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
 
   
95.698, Ulriksdals Slott. fr OII stpl Stockholm 4.6.09, K8, Pris.60.kr 91.717, Ulriksdal. H. M:t Drottning Sophias änkesäte. T2, K6, Såld

 

   
91.719, Ulriksdals Slott. T1, K8, Pris.60.kr 91.720, Från Stockholms Pmgifningar. Ulriksdals Slott. fr OII stpl Stockholm 1.8.1902, K7, Pris.60.kr

 

 
91.721, Stockholm. Ulriksdals slott. ofr, T1, K7, Pris.50.kr 91.723, Ulriksdals Slott. ofr, T1, K7, Pris.50.kr

 

   
91.725, Från Stockholms Omgifningar. Ulriksdals Slott. ofr, T1, K7, Pris.50.kr 91.726, Ulriksdals Slott. fr OII stpl Karlberg 1.4.1909, K7, Pris.50.kr

 

 
91.727, Ulriksdals Slott. T5, K8, Pris.40.kr 91.729, Stockholm. Ulriksdal. T2, K7, Pris.50.kr

 

   
91.730, Stockholm. Ulriksdal. T2, K8, Pris.80.kr 113.641, Från Stockholms Omgifningar. Ulriksdal. fr OII stpl  27.11.09, K8, Pris.50.kr

 

   
91.732, Ulriksdal slott. Stockholm. Trycksakskort, T1, K8, Pris.60.kr 113.642, Ulriksdals Slott. fr OII stpl Stockholm 8.6.09, K6, Pris.50.kr

 

   
91.733, Stockholm. Ulriksdal. fr OII stpl, T1, K7, Pris.50.kr 91.734, Stockholm. Ulriksdal. fr OII stpl Stockholm 13.2.1902, K8, Pris.50.kr

 

 
91.736, Ulriksdal. T1, K8, Pris.50.kr 91.737, Ulriksdals slott. sign. P. Möller. T3, K8, Pris.60.kr

 

   
91.738, Stockholms Omgifningar. Ulriksdals slott. T1, K8, Pris.40.kr 91.739, Ulriksdal, T1, K8, Pris.40.kr

 

   
91.740, Ulriksdal. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr 91.742, Ulriksdals slott. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr

 

 

   
57.465, Stockholm. Ulriksdals slott vid Edsviken. fr stpl Stockholm 7.2.27, K7, Pris.30.kr 91.744, Ulriksdals slott. T5, K8, Pris.30.kr

 

   
95.697, Ulriksdals Värdshus. fr GV stpl Stockholm 9.8.15, K7, Såld 91.746, Ulriksdals slott. T5, K7, Pris.30.kr

 

   
91.747, Ulriksdals slott. T5, K8, Pris.30.kr 57.422, Stockholm. Ulriksdals slott. T5, K8, Pris.30.kr

 

   
91.748, Ulriksdals slott. T5, K8, Pris.30.kr 91.749, Ulriksdals Slott. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V