LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Stockholms omgivningar - Norrort övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Bergianska Trädgården och Brunnsviken

91.543, Parti från Bergianska Trädgården. Stockholms omgifningar. fr OII stpl (Sol)lentuna 7.2.0908 och ankomststpl Experimentalfältet 7.2.1908, k8, Pris.60.kr 59.751,  fr OII stpl 1902, K7, Pris.50.kr

 

113.373, Bergianska Trädgården vid Stockholm. fr OII stpl Stockholm, T2, K8, Pris.50.kr 113.372, Stockholms omgifningar: Parti från Bergianska Trädgården. fr OII stpl Målilla 6.7.1904, K5-6 (veck). Pris.40.kr

 

113.374, Stockholm Motiv från Bergianska Trädgården. T4, K8, Pris.50.kr 113.375, Ångbåtsbryggan vid Bergianska trädgården. T2, K8, Såld

 

59.752, Stockholm. Utsikt från Bergianska Trädgården med Brunnsviken. T4, K8, Pris.50.kr 113.376, Stockholm. Riksmuseet från Bergianska Trädgården. T5, K8, Pris.60.kr

 

59.750, Victoria Regia i Bergianska Trädgården. T1, K8, Pris.60.kr

 

113.377, Parti af Brunnsviken. fr OII stpl, T1, K8, Pris.140.kr 113.378, Stockholm. Brunnsviken. ofr, T1, K5-6, Pris.40.kr

Ekhagen

126.614, Stockholm. Ekhagen. Bergiusvägen. T5, K8, Såld 126.615, Stockholm. Ekhagen. Ekhagsvägen. T5, K8, Såld

Fjäderholmarna

80.154, Parti af Fjäderholmarne. fr OII stpl 27.5.1907, K8, Såld 80.155, Motiv från Fjäderholmarne. fr OII stpl Stockholm 28.1.04, K7, Såld

 

98.612, Stockholm. Fjäderholmens Restaurant.fr GV stpl Stockholm 19.3.13, K6, Såld 100.778, Stockholm. Fjäderholmarne. fr OII stpl Stockholm 15.5.09, K6, Såld

 

Hagalund

126.541, Hagalund. Kyrkan. fr stpl, T4, K8, Pris.50.kr 113.195, Hagalund. Kyrkan och Prästgården. T5, K8, Pris.120.kr

 

126.542, Hagalund. Nya Folkskolan. T5, K8, Pris.120.kr 113.197, Hagalund. Torget och Järvagatan. T4, K8, Pris.180.kr

 

40.263, Hagalunds Villastad. fr OII stpl Stockholm 14.5.05, K7, Pris.260.kr 126.543, Solna. Hagalund. fr stpl 1979, K6, Pris.30.kr

Hjorthagen

101.711, Hjorthagen. 2:dra Gatan. T4, K8, Pris.160.kr 101.712, Hjorthagen. 3:dje Gatan. T4, K8, Pris.160.kr

 

101.713, Hjorthagen. 7:de Gatan. T4, K8, Pris.160.kr 101.714, Hjorthagen. 7:de Gatan. T4, K8, Pris.160.kr

 

101.716, Hjorthagen och Ropsten från flygplan. T4, K8, Pris.120.kr 101.717, Ropsten och Hjorthagen från flygplan. T4, K8, Pris.120.kr

 

126.606, Stockholm. Hjorthagen från flygplan. T4, K8, Pris.120.kr 126.607, Parti från Hjorthagen. T5, K8, Såld

 

126.608, Stockholm. Hjorthagen. T6, K8, Såld 126.609, Hjorthagskyrkan, invigd 1909. Arkitekt: Carl Bergsten. T6, K8, Pris.30.kr

 

126.610, Hjorthagskyrkan. Stockholm. T6, K8, Pris.30.kr

 

 
16.822, Hjorthagens kapell. Stockholm. T3, K8, Pris.80.kr 53.956, Hjorthagen. Kapellet. T3, K8, Pris.80.kr 55.162, Hjorthagens nya kyrka, Värtan. Pris.80.kr

Mariehäll

113.292, Mariehällsbacken. (Specerier & Viktualier). T2, K7, Såld 113.293, Landsvägen. Mariehäll. (bl.a. Speceri Conserv & Viktualie-affär). T2, K8, Såld

 

104.373, Mariehäll. Bällstavägen.(bil A26114.  fr stpl, T5.K7, Såld

Sollentuna

100.671, TCO-skolan Bergendal. Sollentuna. Elevbyggnaden. T5, K8, Pris.40.kr 65.553, TCO-skolan Bergendal, Sollentuna. Elevbyggnaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

100.672, TCO-skolan Bergendal, Sollentuna. Elevbyggnaden. T5, K8, Pris.40.kr 65.554, TCO-skolan Bergendal, Sollentuna. Huvudbyggnaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

23.010, TCO-skolan TBV:s studiehem Bergendal, Sollentuna. T5, K8, Pris.40.kr

 

59.885, TCO-skolan - TBV:s studiehem Bergendal, Sollentuna. Västra flygeln. fr stpl Sollentuna 2.10.56, K8, Pris.40.kr 23.009, TCO-skolan - TBV:s studiehem Bergendal, Sollentuna. Östra flygeln. T5, K8, Pris.40.kr 93.738, TCO-skolan - TBV:s studiehem Bergendal, Sollentuna. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.919, (Edsberg). fr GV stpl Östra ?? 27.5.1917, K7, Pris.60.kr 113.917, Parti från Edsviken. fr stpl Stockholm 2.6.41, K7, Pris.30.kr

 

115.522, Edsberg. Centrum. T6, K8, Såld 115.509, Sollentuna.Rösjöbadet. T6, K8, Såld

 

91.532, Verkstadsskolan i Häggvik. Minne av vårt besök. pl, T4-5, K6, Pris.120.kr

 

23.018, Sollentuna. Kyrkan och Skolhuset. fr OII stpl Rotebro 7.8.1903. K8, Pris.80.kr 100.670, Sollentuna kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

 

93.774, Norrviken. Sollentuna kyrka. ofr, T6, K7, Pris.30.kr 113.918, Sollentuna kyrka. Upland. fr OII stpl, T2, K8, Pris.50.kr

 

23.016, Sollentuna Kyrka. Upland. ofr, T4, K8, Pris.50.kr 23.017, Sollentuna Kyrka. T5, K8, Såld 93.739, Sollentuna Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

Stallmästaregården

91.528, Från Stockholms Omgifningar. Parti af Brunnsviken vid Stallmästaregården. fr OII stpl Stockholm 30.10.1903, K8, Pris.80.kr 91.547, Stockholm. Stallmästaregården. T2, K7, Pris.120.kr

 

54.034, Lilla Stallmästaregården. T1, K8, Pris.180.kr

 

91.531, Stallmästaregården. T1, ofr, K8, Pris.80.kr 56.822, Stockholm. Lilla Stallmästaregården. fr OII stpl Stockholm 1.8.1907, K6, Pris.140.kr

 

55.604, Stockholms omgifningar. Stallmästaregården. fr OII stpl Stockholm 27.2.1903, K6, Pris.80.kr 95.669, Från Stockholms Omgifningar. Stallmästaregården. fr OII stpl Stockholm 9.12.1907, K7, Pris.120.kr

 

 
91.529, Stallmästaregården. T1, K8, Pris.80.kr 91.530, Stallmästaregården. T1, K8, Pris.80.kr

 

105.428, Stallmästaregården. fr OII stpl Stockholm 16.11.03, K8, Pris.120.kr 113.290, Stallmästaregården. Stockholm. The royal stabelmasters inn from early 17th century. T6, K8, Pris.30.kr

Tomteboda

47.425, Stockholm. Tomteboda Blindinstitut. T1, (skadad adressida) K8, Pris.180.kr 100.784, Stockholms omgifningar. Tomteboda med Blindinstitutet. T1, K8, Pris.240.kr

 

113.289, Järnvägens Nya Kontorsbyggnad. Tomteboda. T2, K8, Såld

Tureberg

111.706, Tureberg. Centralpartiet. T5, K8, Pris.120.kr 93.744, Tureberg. Edsberg. fr stpl Helenelund 25.9.36, K7, Såld

 

94.098, Tureberg. Edsberg. T6, K8, Såld 94.100, Tureberg. Edsberg. T6, K8, Pris.80.kr

 

94.096, Tureberg. Edsviken. pl, stpl 1960, K7, Pris.60.kr 115.507, Tureberg.Järnvägsstationen. fr stpl 7.7.52, K7, Pris.240.kr

 

111.707, Tureberg. Torget. T5, K8, Såld 111.708, Tureberg. Utsikt från kyrktornet. fr stpl Stockholm 26.11.46, K7, Pris.80.kr

Vallentuna

126.602, Karlberg. Frösunda. fr OII stpl Lindholmen 16.11.1909, K8, Såld 115.519, Kvarnen i Vallentuna. fr stpl Vallentuna 12.8.83, K7, Pris.30.kr

 

46.149, Vallentuna kyrka. fr stpl Stockholm 3.8.65, K7, Pris.30.kr 95.687, Vallentuna. Kyrkan. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.603, Vallentuna kyrka 1190-talet. T6, K8, Pris.30.kr 115.521, Runestone at Lingsberg. Vallentuna. fr stpl Stockholm 20.12.93, K7, Pris.30.kr

 

126.604, Vallentuna. Vallentunasjön, Kyrkan, Interiör av kyrkan, Prästgården. ofr, T6, K7, Såld 126.605, En hälsning från Vallentuna. Kyrkor i Vallentuna kommun. Markim, Össeby-Garn, Angarn, Orkesta. fr stpl Vallentuna 24.2.86, K7, Såld

 

Värtan

49.449, Stockholm. Värtan. fr OII stpl PKXP 5B 21.7.1907,  K7, Pris.140.kr 126.612, Stockholm. Parti från Flyghamnen. T5, K8, Såld

 

56.615, Stockholm från flygplan. Värtahamnen. T4, K8, Pris.120.kr 101.718, Stockholm från flygplan. Frihamnen. T4, K8, Pris.120.kr

 

 
101.720, Electricitetsverket. Värtan. T4, K8, Pris.160.kr 113.291, Wärtan. Jernvägsbostäderna, fr OII stpl Stockholm 14.10.1902, K8, Såld

 

90.416, Nya Electricitetsverket. Värtan. fr OII stpl Stockholm 7.1.04, K7, Såld 113.294, Stockholm. Tennispaviljongen. (spårvagn). fr stpl Stockholm 26.1.20, K7, Såld

 

 
101.719, Värtagasverket från flygplan. T4, K8, Pris.120.kr 103.202, Ahrenbergsflygs Flygfotoutställningen ILIS 1936. (Lindarängen). K8, Såld

 

   
 54.029, Parti af Stora Värtan. ofr, T1, K8, Pris.90.kr  54.102, Parti af Stora Värtan. T1, K8, Pris.90.kr

 

89.177, Utsikt från Lilla Värtan vid Ålkistan. T3, K8, Pris.60.kr 89.179, Motiv från Ålkistan och Värtan. fr OII stpl Stockholm 6.11.1904, K7, Pris.60.kr

 

51.338, Ålkistekanalen. Stocksund. fr GV stpl Stocksund 14.8.1916, K8, Pris.40.kr 82.970, Värtan. Snäckviken. "Start" S.S.Bs kappsegling. fr OII stpl Stockholm 17.6.1903, K7, Såld

 

113.379, Ålkistan. ofr, T1, K7, Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V