LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Gustavsberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

115.557, Gustafsberg. Bråvalla.  fr OII stpl Ångbåts PXP 143  12.9.1908, K7, Såld 108.374, AB Gustavsbergs Fabriker. Keramiskt Centrum. T6, K8, Pris.30.kr

 

115.558, Gustafsberg. Fabriken. Ångbåtskajen och Posthuset. fr OII stpl Stockholm 9.9.1902, K8, Såld 115.559, Gustavsberg. Höjdhagen. T5, K8, Såld

 

108.377, "Keramiskt Centrum" i Gustavsberg. T6, K8, Pris.30.kr 108.378, Farsta. Gustafsberg. fr OII stpl Ångbåts PXP 143 12.9.1903, K7, (skadad adressida).Pris.140.kr

 

 
108.379, Farsta. Gustafsberg. T3, K8, Pris.140.kr 91.872, Gustafsberg. Farstavik. T4, K8, Pris.120.kr

 

108.380, Farstavik. Gustavsberg. T4, K8, Pris.120.kr 108.381, Gustafsberg. Hamnen. T6, K8, Såld

 

108.382, Gustafsberg. Från Folkfesten i Klubbparken. fr OII stpl Köping 18.3.1905, K7, Pris.240.kr 95.767, Gustavsberg. Kommunalhuset.T6, K8, Pris.40.kr

 

115.560, Gustavsberg. Utsikt från Kvarnberget. ofr, T6, K8, Såld 63.925, Kyrkan. Gustavsberg.  T4, K8, Pris.40.kr

 

91.878, Gustavsberg. Kyrkan. T6, K7, Pris.40.kr 108.388, Gustavsberg. Kyrkan och Bleket. fr stpl Stockholm 9.7.63, K7, Såld

 

91.879, Gustafsberg. Ingång till Kyrkogården. T4, K7, Såld 108.389, Gustafsbergs Sjukstuga. fr OII stpl Ångbåts PXP 77  24.3.1910, K8, Såld

 

 
95.769, Friluftsgården Skevik. Gustavsberg. T6, K8, Pris.40.kr 91.882, Skeviksgården. Gustavsberg. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.391, Skid- och Friluftsfrämjandet. Skevik. fr stpl Klinten, T5, K6, Pris.40.kr 98.694, Skeviks Friluftsgård på Värmdö. Västra flygeln.T5, K8, Pris.50.kr

 

108.393, Gustafsberg. Tallåsen. fr GV stpl, T3, K7, Såld 108.395, Hälsning från Wärdshuset Gustavsberg. T6, K8, Pris.30.kr

 

108.369, Gustafsberg. Ångbåtskajen. T2, K8, K8, Pris.140.kr 115.561, Gustafsberg. Ångbåtskajen. fr OII stpl Stockholm 10.7.03, K7, Pris.140.kr

 

108.375, S/S Gustafsberg VII. T6, K8, Pris.40.kr 108.399, Inloppet till Gustafsberg. Stockholm. fr OII stpl Mackmyra 22.7.190?. K6, Pris.80.kr

 

108.400, Gustafsberg. fr OII stpl Stockholm 21.4.1903, K7, Pris.120.kr 108.370, Gustafsberg. fr OII stpl Ångbåts PXP 1  29.11, K8, Pris.140.kr

 

108.401, Gustafsberg. fr OII stpl Ångbåts PXP 39  12.9.1905, K7, (skadad adressida). Pris.140.kr 108.402, Gustafsberg. fr OII stpl Ockelbo 8.12.1904, K8, Pris.180.kr

 

108.403, Parti af Gustafsberg. T3, K8, Såld 108.368, Gustafsberg. fr OII stpl Ångbåts PXP, T1, K6, Pris.80.kr

 

108.371, Gustafsberg. T5, K8, Pris.80.kr 91.886, Gustafsberg. T5, K7, Pris.40.kr

 

115.562, Gustafsberg. T4, K8, Pris.120.kr 108.405, Gustavsberg. T6, K8, Såld

 

108.406, Gustavsberg. T6, K8, Pris.20.kr 108.407, Gustavsberg. fr stpl Gustavsberg 28.7.66, K8, Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V