LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Nacka

Danviken, Ektorp, Finntorp, Nackanäs, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjö-Järla, Saltsjö-Storängen, Sickla, Svindersvik, Älta

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

131.338, Stockholm. Saltsjöbanan. Tunneln vid Alphyddan. fr OII stpl Dalarö 7.8.1902, K8, Pris.60.kr 131.339, Saltsjöbanan. Tunneln vid Alphyddan. fr OII stpl Stockholm  3.1.03, K7, Såld

 

91.768, Stockholm. Danvikshem. T5, K8, Pris.60.kr 83.560, Danviks Hem, Stockholm. T3, K8, Pris.60.kr

 

95.737, Danviks hem. fr GV stpl Stockholm 15.6.14, K8, Pris.60.kr 108.079, Flygfoto över Danviks Hem. Stockholm.fr stpl Stockholm 114.9.37, K6, Pris.50.kr

 

108.080, Danviks-Hem. fr stpl 1929, K8, Pris.60.kr 95.740, Stockholm. Danvikshemmet. fr stpl Stockholm, T5, K6, Pris.40.kr

 

95.736, Danviks Hem, Stockholm. T3, K8, Pris.80.kr 104.829, Stockholm. Danviksklippan. T5, K8, Pris.120.kr

 

95.738, Stockholm. Danviksklippan. T5, K8, Pris.120.kr 131.323, Stockholm. Danviksklippan. T5, K8, Pris.120.kr

 

131.324, Stockholm. Plaskdammen. Danviksklippan.T5, K5 (klippt), Pris.40.kr 131.325, Stockholm. Höghusen på Danviksklippan. T5, K8, Pris.80.kr

 

131.326, Stockholm. Danviksklippan. T6, K5  Pris.80.kr 131.337. Stockholm. Utsikt från Finnberget. T5, K7, Pris.80.kr

 

84.421, Stockholm. Hammarbykvarnen. T1, K8, Pris.140.kr 131.335, Kvarnen "Tre Kronor", Ikarus 1947. K7, Pris.60.kr

 

108.082, Stockholm. Saltsjökvarn i fasadbelysning. med reklamtext: Kejsarkronan Det bästa vetemjölet. fr stpl Stockholm 25.9.46, K7, Pris.60.kr 131.336, Stockholm. Saltsjöqvarn. Med reklamtext: Kejsarkronan Det bästa vetemjölet. fr stpl Stockholm 1935, K8, Pris.60.kr

 

50.302, Stiftelsen Visborgs Minne, Anneberg, Ektorp. T5, K7, Pris.40.kr 50.303, Stiftelsen Visborgs Minne, Anneberg, Ektorp. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.408,  Annebergs vilohem. Huvudbyggnad. T6, K8, Pris.40.kr 131.409,  Annebergs vilohem. Huvudbyggnad. fr stpl Nacka 27.4.90, K8, Såld

 

108.085, Annebergs Vilohem. Matsal. ofr, K8, Pris.30.kr 108.086, Annebergs Vilohem. Sällskapsrum. T6, K8. Pris.40.kr

 

131.328, Ektorp. Ugglevägen. fr stpl Stockholm 19.6.47, K5-6, Pris.40.kr 131.329, Ektorp. Ugglevägen. fr stpl  Stockholm 25.9.46, K8, SEK.80

 

131.327,  Solsunda Vilohem. Ektorp. T6, K8, Såld 131.415, Nacka. Ekudden och Kyrkan. fr stpl Stockholm 18.7.71, K7, Pris.40.kr

 

91.775, Finntorp. Finntorpsvägen. T6, K8, Pris.120.kr 95.747, Motiv från Finntorp. T6, K8, Pris.120.kr

 

95.748, Parti av Finntorp. fr stpl Stockholm 7.8.57, K7, Pris.120.kr 108.083, Nacka. Finntorp. ofr, T6, K7, Pris.40.kr

 

131.330, Nacka. Talliden och Finntorp. T5, K8, Pris.80.kr 131.331, Nacka. Alphyddan och Finntorp. T5, K8/, Pris.80.kr

 

131.332, Finntorp. Nacka. ofr, T6, K6, Såld 38.663, Nacka. Erstagården. fr stpl Ektorp 1950, K7, Pris.40.kr

 

131.340, Nacka. Församlingshemmet. ofr, T5, K8, Pris.80.kr 45.796, Järnvägsstationen, Nacka. fr OII stpl Ättersta 28.1.1905, K6, Pris.340.kr

 

83.406, Nacka Kyrka. fr OII stpl Stockholm 27.5.1906, K8, Pris.40.kr 50.296, Nacka Kyrka. fr OII stpl PKXP 23.3.31905, K8, Pris.40.kr

 

108.088, Nacka kyrka. pl, T2, K7, Såld 50.293, Stockholms omgifningar. Nacka Kyrka. ofr, T1, K8, Pris.40.kr 83.404, Nacka Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

131.406, Nacka. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 131.407, Nacka. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 50.295,  Interiör av Nacka gamla kyrka, Efter akvarell av J. Kronberg 1872. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.341, Nacka Lasarettet. ofr, T6, K7, Pris.40.kr 91.794, Nacka. Nämndhuset. T5, K8, Pris.80.kr

 

98.701, Nacka. Parti från Långsjön. fr stpl Stockholm 16.5.42, K7, Pris.40.kr 50.888, På andjagt. fr OII stpl Kramfors 9.8.1903, K8, Pris.60.kr

 

38.662, Nacka. Nyckelviken. T5, K8, Pris.50.kr 95.752, Nacka. Skolan. fr stpl Stockholm 17.10.56, K7, Pris.50.kr

 

108.089, Stora Nyckelviken, Nacka, Huvudbyggnaden. ofr, T6, K7, Pris.30.kr 131.412, Stora Nyckelviken. Nacka. Huvudbyggnaden. T6, K7, Pris.30.kr

 

131.413, Interiör från biljardflygeln. Stora Nyckelviken Nacka. T6, K8, Pris.30.kr 131.414, Stora Nyckelviken. Nacka  fr 1986. K8, Pris.30.kr

 

108.222, Söderbysjön från Hammarbystugan. T5, K7, Pris.50.kr 131.343, View from the archiepelago east of Nacka. (Rotary Club). T5, K8, Pris.60.kr

 

83.582, Motiv från Nacka. fr OII stpl Stockholm 24.8.1908, K8, Pris.60.kr 95.751, Motiv från Nacka. T1, K8, Pris.50.kr

 

91.795, Parti från Nacka. (Fisksätra holme Nackanäs). fr OII stpl, T2, K8, Såld 95.750, Stockholm. Parti från Nacka. fr OII stpl Stockholm 6.10.1902, K8, Pris.80.kr

 

108.092, Stockholm. Parti från Nacka. fr OII stpl, T1, K6, Pris.60.kr 91.780, Parti från Nacka. fr OII stpl Stockholm 7.11.08, K7, Pris.120.kr

 

83.441, Från Stockholms Omgifningar. Nacka. fr OII stpl, T2, K8, Pris.80.kr 90.166, Nacka. T3, K8, Pris.160.kr

 

131.411, Nacka. Nyckelviken, Tallbacken, Finntorp, Duvnäsviken. T6, K8, Pris.40.kr 108.094, Hälsning från Nacka. Lasarettet. Tallbacken. Kyrkan. Finntorp. Utsikt mot Alphyddan. pl, T6, K7, Pris.30.kr

 

131.410, Hälsningar från Nacka. Tallbacken, Alphyddan, Finntorp, Ekudden. T6, K7, Pris.40.kr 108.096, Nacka. Ekudden. Brandstation. Nämndehuset. Skurubron. T6, K8, Pris.40.kr

 

 

131.423, Parti från Nacka. fr GV stpl Stockholm 9.12.12, K7, Pri.60.kr 131.424, Parti från Stockholms omgivningar. T4, K8, Prisa.40.kr

 

108.097, Hälsning från Nacka. T6, K8, Pris.40.kr 108.098, Hälsning från Nacka. fr stpl Stockholm 22.7.60, K8, Pris.40.kr

 

83.581, Stockholm. Parti från Nacka. T1, K8, Pris.60.kr

 

50.883, Partie från Nackanäs. pl, T2, K6,  Pris.80.kr 83.487,  Från Stockholms omgifningar. Nacka. fr GV stpl Stockholm 19.9.1912, K7, Pris.80.kr

 

131.426, Parti från Nackanäs värdshuspark. Nacka. T6, K7, Pris.40.kr 50.886, Från Stockholms Omgifningar. Nackanäs. fr OII stpl Stockholm 6.6.08, K7, Pris.80.kr

 

50.292, Nackanäs Restaurant. fr OII stpl Stockholm, T1, K7, Pris.60.kr 83.442, Nackanäs Restaurant. fr OII stpl Stockholm 22.9.0?, T1, K8, Pris.80.kr

 

83.437, Stockholm. Nacka Värdshus. T2, K8, Pris.60.kr 83.445,  Nackanäs Restaurant.  ofr, T1,  K8, Pris.60.kr

 

108.099, Nackanäs Restaurant. T1, K8, Pris.60.kr 108.100, Nackanäs Restaurant. T1, K8, Pris.60.kr

 

131.427, Stockholm. Parti från Nackanäs. fr OII stpl Stockholm 8.2.11, K7, Pris.60.kr 50.290, Månskensnatt vid Nackanäs. T3, K7, Pris.40.kr

 

131.428, Nackanäs. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 6.7.10, K7, Pris.60.kr 131.429, Nackanäs Värdshus. fr OII stpl Stockholm 13.2.02, K8, Pris.60.kr

 

131.430, Stockholm. Nackanäs. fr OII stpl Stockholm 23.2.03, K7, Pris.50.kr 131.431, Stockholm. Nackanäs. fr OII stpl Stockholm 16.9.02, K7, Pris.50.kr

 

131.342, Parti från Nackanäs. fr GV stpl 29.3.1920, K7, Pris.140.kr 108.164, Berglunda, fr OII stpl Saltsjö-Dufnäs 8.9.1903, K6, Pris.120.kr

 

47.708, Saltsjö-Dufnäs. Björkvik. (D. Gustafsons Speceri - Matvaruhandel) fr GV stpl Saltsjö Dufnäs 6.6.1914, K8, Pris.240.kr 131.417, Panorama över Saltsjö-Dufnäs. fr stpl Stockholm 21.7.47, K7, Pris.40.kr

 

83.400, Dufnäs viken. pl, stpl Stockholm 28.VI.06, K7 Pris.80.kr 131.418, Motiv från Saltsjö-Dufnäs. T4, K7, Pris.40.kr

 

108.167, Saltsjö-Duvnäs. Duvnäsviken. fr stpl Saltsjö-Duvnäs 7.2.44, K7, Pris.80.kr 83.398, Dufnäs Gård. T2, K8, Pris.120.kr

 

47.707, Saltsjö-Dufnäs. Villa Hällvik. fr GV stpl Saltsjö-Dufnäs 5.6.191?  T2, K8, Pris.160.kr 83.401, Stockholms Omgifningar. Parti vid Dufnäs. (Saltsjöbanan). fr 2 öre stpl Kallinge 9.1.1902, K8, Pris.120.kr

 

48.477, Saltsjö Dufnäs järnvägsstation. fr OII stpl Stockholm 14.7.08, T1, K6, Pris.240.kr 108.175, Parti af Dufnäs. fr OII stpl Stockholm ?.1.03, K7, Pris.140.kr

 

108.174, Ringparken. Saltsjö Duvnäs. fr stpl Nacka 12.6.79, K8, Pris.30.kr 131.416, Ringparken. Saltsjö-Duvnäs. fr stpl, T6, K7. Pris.40.kr

 

83.397, Strandparti vid Dufnäs. fr OII stpl Saltsjö-Dufnäs 12.7.1905, K8, Pris.140.kr 83.394, Motiv från Dufnäs. Stockholms skärgård. fr OII stpl Örebro 6.8.1906, K7, Pris.120.kr

 

 
131.333, Saltsjö-Dufnäs. Villa Höjden. pl, T2, K7, Pris.140.kr 58.702, Parti vid Dufnäs. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 12.VII.05, K8, Pris.140.kr

 

83.396, Jerlasjön vid Dufnäs. Från Sveriges Bygder. fr lyxstpl Qvista 20.6.1903 + Trelleborg-Sassnitz 142B 22.6.03, K6, Pris.80.kr 91.799, Stockholms omgifningar. Jerla Ångtvätt. fr OII stpl Saltsjö-Jerla 1.4.1904, K7, Pris.240.kr

 

51.189, Stockholms omgifningar. parti från Jerla.  fr OII stpl Stockholm 5.2.1904, K8, Pris.160.kr 108.180, Storängen. Järlasjön med Ålderdomshemmet. fr stpl Henriksdal 8.1.43, K7, Pris.60.kr

 

131.334, Parti från Storängen. fr 2+2 öre stpl Saltsjö-Dufnäs 20.1.1914, K7, Pris.160.kr 108.182, "Soltäppan" Saltsjö-Storängen. fr stpl Storängen 24.12.34, T4, K6, Pris.140.kr

 

108.183, Parti från Storängen. fr stpl Stockholm 15.7.24, T2, K7, Pris.180.kr

 

131.421, Nithammare konstruerad år 1900 av Nya AB Atlas. Atlas Copco 1873-1973, K8, Pris.30.kr 131.422, 5 hk ångturbindynamo från Fil. Dr. Gustaf de Lavals Ångturbinsfabrik. (Ikarus 1943). K8, Pris.40.kr

 

 
108.185, C. A. Kåbergs Tapetfabriks A.B. Stockholm. Fabriken. Maskinhallen. Mönsterlager. Tapetlager. fr OII stpl Stockholm 18.3.10, K8, Pris.260.kr 108.186, Nacka. Sickla-Strand. Tallbacken. fr stpl Ektorp 13.6.68, K7, Pris.30.kr

 

50.301, Svindersvik. Huvudbyggnaden. T5, K8, Pris.40.kr 50.297, Svindersvik. Huvudbyggnaden. T5, K8,. Pris.40.kr

 

 
108.187, Svindersvik. Nacka. Festsalen i paviljongen. 1780-talet. T6, K8, Pris.30.kr 131.419, Svindersvik. Nacka. Förmaket i huvudbyggnaden. ofr, T6, K8, Pris.30.kr

 

50.981, Svindersvik. Förmaket. T5, K8, Pris.40.kr 131.420, Svindersvik. Salongen. T5, K8, Såld

 

50.590, Svindersvik. Förmaket i huvudbyggnaden. T5, K8, Pris.30.kr 50.298, Svindersvik. Paviljongen, stora salongen. T5, K8, Pris.30.kr

 

50.300, Svindersvik. Sängkammaren i huvudbyggnaden. T5, K8, Pris.30.kr 50.299, Svindersvik. Sängkammaren i paviljongen. T5, K8, Pris.30.kr

 

83.405, Nacka. Svindersviken. T5, K8, Pris.40.kr 131.425, (Nacka ?). ofr, T1, K8, Pris.60.kr

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V