LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Skuru

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

50.261, Stora Björknäs gård, Skurubro. fr OII stpl Stockholm 28.7.10, K7, Pris.80.kr 40.267, Stora Björknäs, Skurusund. fr OII stpl Malmö 19.3.06, K7, Pris.120.kr

 

   
83.379, Skurusund. ofr  T1, K7, Pris.80.kr 83.371, Skurusund. fr OII stpl, T1, K8, Pris.60.kr

 

 
83.380, Skurusund. fr OII stpl, T1, K8, Pris.80.kr 83.369, Stockholm. Skurusund. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
46.949, Från Stockholms omgivningar. Skurusund. pl, stpl 1925, K6, Pris.60.kr 83.370, Skurusund. fr OII stpl Linköping 9.12.1903, K7, Pris.60.kr

 

 
91.808, Skurusund. fr OII stpl Stockholm 7.9.1904, K8, Pris.80.kr 83.381, Skurusund. fr OII stpl Stockholm 22.9.1904, K8, Pris.80.kr

 

83.367, Skurusund. T1, K8, Pris.60.kr 115.496, Skurusund. fr OII stpl Ångbåts PXP 39  8.6.1905. K7, Pris.50.kr

 

115.497, Utsigt vid Skurubro. T1, K8, Pris.80.kr 115.498, Skurusund. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

 
83.364, Parti vid Skurubro. fr OII stpl Ångbåts PXP No 77 9.7.1903, K8, Pris.60.kr 83.361, Stockholm. Parti vid Skurubro. fr OII stpl Stockholm 20.2.190?, K7, Pris.60.kr

 

83.377, Motiv från Skurubro. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 83.375, Stockholms Suburbs. Sweden. fr GV stpl Stockholm 26.6.12, K7, Pris.90.kr

 

   
59.516, Från Skurusundet. Skurubron. T5, K8, Pris.40.kr 53.603, Skurubron. (Ingarö Strand 1). fr stpl Stockholm 14.7.39 K7, Pris.80.kr

 

   
83.354, Skurubron. T5, K7, Pris.40.kr 83.366, Skurubron. T4, K8, Pris.50.kr

 

 
47.710, Skurubro. fr GV stpl Saltsjö-Dufnäs 5.6.1916, K7, Pris.60.kr 83.365, fr GV stpl Stockholm 30.7.18, K7, Pris.60.kr

 

83.350, Skurubron. T5, K8, Pris.40.kr 83.360, Skurubro. T4, K8, Pris.50.kr

 

91.813, Nya Skurubron invigd 25.11.1955, fr stpl Stockholm SPF XXV Kongressen 13.8.1956, K7, Pris.50.kr 115.499, Skurubron. fr stpl Södertälje 17.7.75, K7, Såld

 

 
47.711, Skuru. Öfverdirektör Meys villa. fr GV stpl, T3, K7, Pris.120.kr 115.500, Utsikt från nya Skurubron. T3, K7, Pris.60.kr

 

   
91.815, Skurusund (med porträtt). pl, T1, K6, Pris.120.kr 83.383, Skurusund. (Stora Björknäs). fr OII stpl Gefle 10.13.1906, K7, Pris.80.kr

 

 
91.818, Skurusund. T1, K8, Pris.60.kr 50.286, Från Stockholms Omgifningar. Parti vid Skurusund. pl, T1, K6, Pris.80.kr

 

 
115.501, Skurusund. T1, K8, Pris.80.kr 83.384, Parti från Skurubro. ofr, K7, Pris.60.kr

 

 
53.499, Utsigt vid Skurusund. fr OII stpl Stockholm 11.9.1905, K8, Pris.80.kr 115.502, Stockholm. Skurusund. fr OII stpl Stockholm 9.9.1903, K8, Pris.80.kr

 

115.503, Skurusund. fr GV stpl Ångbåts PXP 9  13.5.1912. K7, Pris.120.kr 115.504, Stockholm. Skurusund. fr GV stpl Stockholm 29.12.13, K7, Såld

 

115.505, Stockholm. Inloppet till Skurusund. fr OII stpl Stockholm 17.8.02, K7, Pris.60.kr 83.362, Parti af Skurusund. fr OII stpl Stockholm 12.6.04, K7, Pris.60.kr

 

 
115.506, Parti af Skurusund. T1, K8, Pris.40.kr 83.352, Skurusundet. fr stpl, Stockholm 28.11.25, K7, Pris.40.kr

 

   
83.353, Utsikt från Skurubron. T5, K8, Pris.40.kr 58.396, Skuru. Insjön. T5, K7, Pris.40.kr

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V