LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Stavsnäs

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

   
50.313, Motiv från Badviken. Stafsnäs. T4, K8, Pris.40.kr 71.640, Badviken. Stavsnäs. fr stpl Stavsnäs 7.7.38, K8, Pris.40.kr

 

 
95.782, Badviken. Stavsnäs. T4, K8, Pris.40.kr 91.906, Värmdö. Stavsnäs. Båthamnen. T5, K8, Såld

 

   
51.486, Utsikt mot Djurö. Stavsnäs.  T5, K8, Pris.40.kr 50.311, Stafsnäs, Hamnen. fr GV stpl Ångbåts PXP 62  20.7.1919, K7, Pris.140.kr

 

 
95.788, Hamnen. Stafsnäs. T5, K8, Såld 108.366, Hamnen. Stafsnäs. fr stpl Stavsnäs 24.12.41, K6, Såld

 

   
50.317, Stavsnäs. Gästhamnen. Hesselmara. T5, K8, Pris.40.kr 50.315, Utsikt över Kanholmsfjärden, Stavsnäs. fr stpl, T5.  K7, (skadad adressida) Pris.40.kr

 

 
51.493, Utsikt mot Kanholmsfjärden. fr stpl 5.8.36, K8, Pris.40.kr 50.316, Stavsnäs. Klåbbudden. T5, K8, Såld

 

   
50.310, Stafsnäs. Löthmans Pensionat. T4, K8, Pris.60.kr 51.489, Stafsnäs. Näset. fr GV stpl Ångbåts PXP 62  6.8.1918, K7,  Pris.80.kr

 

115.566, Stafsnäs. Näset. fr GV stpl 6.7.1915 och ankomststpl Valsjö, K7, Såld 56.863, Utsikt över Näset. Stavsnäs. fr stpl Stavsnäs, T5, K7, Pris.40.kr

 

   
83.550, Utsikt från radiomasterna, Stavsnäs. fr stpl Stockholm 21.7.46, K7, Pris.40.kr 91.907, Stavsnäs Sommarhamn. fr stpl Stavsnäs 3.8.60, K7, Såld

 

115.567, Stavsnäs sommarhamn. T5, K8, Såld 115.568, Stavsnäs. Vinterhamn. fr stpl, T5, K8, Såld

 

 
56.861, Stavsnäs. fr stpl Stavsnäs 15.8.57, K7, Pris.40.kr 115.569, Stafsnäs. Ångbåtsbryggan. (Sandhamns Express). fr stpl Stavsnäs 23.6.35, K8, Såld

 

 

   
50.309, Stafsnäs. T4, K8, Pris.60.kr 50.308, Stafsnäs. T4, K8, Pris.80.kr

 

 
50.307, Stafsnäs, T4, K8, Pris.60.kr 93.201, Stafsnäs, T4, K8, Pris.60.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V