LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Stockholm

Anna Palm (de Rosa)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Eskil Holm. Stockholm (EH)

130.366, Stockholm. Slottet och Skeppsholmsbron. EH. T3. K8, Sold 130.367, Stockholm. Slottet. EH. T3. K8, Sold

 

130.368, Stockholm. Slottet. EH. T3. K8, Sold

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm  (AE)

Kartongkort (ej vykort)

130.277, Kongl. Slottet från Skeppsholmen. AE. T1, K8, SEK.240 130.278, Kongl. Slottet från Gustaf Adolfs torg. AE. T1, K8, SEK.240

 

130.279, Gamla Stockholm. Stortorget med Rådhuset. T1, K7, Sold

 

130.280, Kongl. Slottet. AE. T1, K8, SEK.240

Vykort

69.389, Kongl. operan samt Norrström. Stockholm den. AE. T1, K8, SEK.240 46.814, Kungsträdgården. Stockholm den. AE. fr OII stpl Stockholm 8.3.02, K7, SEK.180

 

130.281, Riddarholmskanalen. Sim och badinrättningen samt jernvägsbron.Stockholm den.  AE. T1. K7, SEK.240 98.310, Riddarholmskanalen. Sim och badinrättningen samt jernvägsbron. Stockholm den. AE, fr OII stpl Bjästa 2.4.1901, K7,  SEK.240

 

46.810, Carl XIV Johans staty. Söder Mälarstrand. Stockholm den. AE. fr OII stpl PKXP 12.6.1901. K7, SEK.240 50.830, Kongl. Slottet. Nya Riksdagshuset. AE. fr OII stpl Ångbåts PXP No 46 17.6.01, K6, SEK.180

 

46.816, Utsigt från Katarinahissen. Katarinahissen. Stockholm, den . AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 28.9.1897. K6, SEK.240

 

46.812c, Carl XII staty. Stockholm den. AE. fr OII stpl Stockholm 26.10.00, K7, SEK.240 62.839, Kongl. Slottet, Stockholm den. AE. fr OII stpl Stockholm 26.7.98 + ankomststpl i Ungern. K7, SEK.240

 

92.973, Strandvägen. Stockholm, den . AE, T1, K8, SEK.240 58.403b, Strandvägen. Stockholm, den . AE, fr OII stpl PKXP 17C 25.11.1899, K8, SEK.240

 

46.807b, Kongl. Slottet från Gustaf Adolfs torg. Stockholm den.. AE. ofr. T1, K8, SEK.240 46.805b, Kongl. Slottet från Skeppsholmen. Stockholm den. AE. fr OII stpl Stockholm 6.1.1901. K7, SEK.240 58.404b, Grand Hotell och Gustaf III staty. Stockholm den.. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 24.8.1897. K6. SEK.180

 

69388b, Blasieholmshamnen med Nationalmuseum och Grand Hotell. Stockholm den.. AE. ofr, T1, K8, SEK.240 90.877b,Södra Blasieholmshamnen. Stockholm den. AE. fr OII Sold

 

58.410, Kongl. Slottet från Gustaf Adolfs torg. Stockholm den.. AE. brevhuvud på 4-sidigt brevpapper. T1, K6, SEK.120

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order