LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Pressens vecka

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vissa av vykorten kan ha nedanstående sidostämpel

     
Sidostpl 1 Idrotts F. Sidostpl 2 Mässan Sidostpl 3

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

 
48.285, AE N:o 3, Jagt till häst, sign. D. Ljungdahl, fr OII stpl 1901,  K7, SEK.120 48.286, AE N:o 4, Brandkåren, sign. A. Langlet, T1, K8, SEK.120

 

48.287, AE N:o 5, Körning med artilleri, sign. D. Ljungdahl, T1, K8, SEK.120 48.288, AE N:o 6, Hinderhoppning och Ringränning, Sign. D. Ljungdahl, T1, K8, SEK.120

48.289, AE N:o 7, Krigsspel, sign. A. Langlet, T1, K8, SEK.120 48.290, AE N:o 8, Idrottsparken, fr OII stpl Stockholm 28.5.01, K7, SEK.120

 

 48.291, AE N:o 9, Idrottsparken, T1, K8, SEK.120

 

48.292, AE N:o 10, Härolder, T1, K8, SEK.120 48.293, AE N:o 11, Från Idrottsparken, sidostpl 2. fr OII stpl Stockholm 26.5.01, K7, SEK.160

 

48.294, AE N:o 12, Från Idrottsparken, sidostpl 2. fr OII stpl Stockholm 26.5.1901, K8, SEK.160 48.296, AE N:o 14, Idrottsparken, sidostpl 2, K8, SEK.160

 

48.297, AE N:o 15, Idrottsparken, Brandkåren, sidostpl 1, K8, SEK.160 48.298, AE N:o 16, Idrottsparken, Ariel, Aftonbladet o Dagen, sidostpl 1, K8, SEK.160

 

48.299, AE N:o 17, Idrottsparken, Djurskyddet, T1, K7, SEK.160 48.300, AE N:o 18, Idrottsparken, "Boije" med uppvaktning, sidostpl 1,  K8, SEK.160

 

 48.302, AE N:o 20, Mässan å Kungl. Teatern, Sign. D. Ljungdahl, T1, K8, SEK.120 48.303, AE N:o 21, Medverkande i danslekarne, fr OII stpl Stockholm 13.9.01, K7, SEK.120

 

48.304, AE N:o 22, Marsch af Georg Carlén, T1, K8, Sold

 

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards

 How to order