LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Semitopo

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Bokstavskort
   
 56.549, AE, fr OII stpl PKXP 17C 23.12.1904, K6, Pris.160.kr  60.248, AE, fr OII stpl Stockholm 20.11.04. K7, Pris.160.kr

 

   
 75.784, K.8598. ofr, T2, K8, Pris.160.kr 48.421, fr OII stpl Upsala 23.12.1905, K7, Pris.160.kr

 

Flaggkort

 

49.461, Stockholm. Kongl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 24.1.02, K7, Pris.360.kr 50.091, Stockholm. Kongl. Slottet. fr OII stpl, T1, K6, Pris.320.kr

 

48.420, Stockholm. Kungsträdgården. fr OII stpl Stockholm 30.1.02, K7, Pris.360.kr 113.033, Stockholm. Skansen. fr OII stpl Stockholm 20.1.02, K7, Pris.340.kr

 

46.744, Stockholm. Gustaf II Adolf. fr OII stpl Stockholm 17.7.03, K7, Pris.380.kr 60.366, Stockholm. Thulegatan med Immanuelskyrkan. ofr, T1, K7, Pris.450.kr

 

23.302, Stockholm. Kungl. Slottet. ofr, T1, K8, Pris.360.kr 113.035, Stockholm. Kgl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 31.12.03, K8, Pris.360.kr

 

50.034, Stockholm. Kungsträdgården. fr OII stpl Stockholm 14.10.03, K7, Pris.360.kr 54.457, Stockholm. Nya posthuset. fr OII stpl Stockholm 21.3.04, K7, Pris.360.kr

 

38.711, Stockholm. Skansen. Morastugan. pl, T1, K6, Pris.320.kr 113.034, Stockholm. Vasabron. fr OII stpl Stockholm 21.7.04, K6, Såld

 

64.141, Stockholm. Arsenalsgatan. fr OII stpl Stockholm 31.12.1901, K7, Pris.340.kr 60.354, Stockholm. (Kungsträdgården). fr OII stpl Stockholm 1.1.190?, K8, Såld 110.909, Stockholm. (Nationalmuseum). fr OII stpl Stockholm 31.12.1901, K7, Pris.340.kr

 

49.854, Stockholm. Panorama från Storkyrkan. fr OII stpl Stockholm 23.12., T1, K7, Pris.340.kr 23.296, Kgl. Första Svea Artilleri Kasern. fr OII stpl Hagalund 23.12.1901, K7, Pris.340.kr

 

66.015, Gustaf Adolfs torg och Slottet. Stockholm. fr OII stpl Jacobsberg 19.8.1907, K8, Pris.360.kr 66.016, Riddarhuset. Stockholm. ofr, T2, K8, Pris.360.kr

 

95.291, Stockholm. Grand Hotel. pl, stpl Stockholm 20.6.18, K6, Pris.80.kr 51.610, Stockholm. Kungl. Slottet. fr GV stpl Stockholm 1915, K7, Pris.160.kr 79.628, Stockholm. Nationalmuseum. fr GV stpl Stockholm 10.8.17, K7, Pris.160.kr

 

95.287, Stockholm. Kungl. Slottet. pl, T3, K7, Såld 95.290, Kungl. Slottet. Stockholm. PK.5303. fr OII stpl Stockholm 24.8.06, K7, Pris.140.kr

 

46.804, Stockholm. Berns Salon. fr OII stpl Tierp 25.11.1903 och ankomsstpl Boston, Mass. Dec.6 1903, K6, Såld 53.252, Stockholm. Ulriksdal. fr OII stpl PKXP 113A 1.3.1907, K6, Såld 60.909, Stockholm. Skansen. fr OII stpl Stockholm 24.6.03, K7, Pris.240.kr

 

75.785, Stockholm. Bellmansbysten.  Djurgården. ofr, T1, K8, Pris.200.kr 76.749, Stockholm. Strandvägen. fr OII stpl Stockholm 12.9.0?, K6, Pris.140.kr 46.803, Stockholm. Hasselbacken.T1, K7, Såld

 

Flerbildskort

 

88.536, Stockholm. Kungl. Slottet. Kungl. Slottet. Wasabron. Södra Blasieholmshamnen. Humlegården. Kungl. Operan. T2, K7, Pris.180.kr 88.537, Vinter i Norden. Stockholm. Skeppsholmsbron. Kungsträdgåtden. Humlegården. Humlegården. Haga Slott. Hagaparken. T2, K8, Pris.180.kr

 

27.691, Stockholm. Nya Riksdagshuset. Riddarholmskyrkan. Kungl. Slottet. Logården. Gustaf IIIs staty och Södra Blasieholmshamnen. Utsikt från Mosebacke. Riddarhuset. Kungl. Operan. T2, K8, Pris.160.kr 113.042, Stockholm. Stockholm. Kungl. Slottet. Nya Riksdagshuset. Nordiska Muséet. Gustaf Adolfs torg. Kungl. Teatern och Jakobs Kyrka. Grand Hotell och Nationalmuseum. Stureplan. Skansen. T2, K8, Pris.160.kr 88.538, Stockholm. Slottet. Riksdagshuset. Stureplan. Grand hotell och Lejonbacken. Vaktparaden. Norrström. T2, K7, Pris.160.kr

 

30.918, Stockholm. Nya Riksdagshuset. Kungl. operan. Kungl. Slottet. Grand Hotell och Lejonbacken. Utsikt från Mosebacke. fr GV stpl PKXP 29.7.1913, T2, K7, Pris.160.kr

 

46.839, Skansen. T2, K8, Pris.160.kr 113.038, Skansen. fr OII stpl Stockholm 9.12.09, K7, Pris.90.kr 113.037, Skansen. pl, T2, K5, Pris.60.kr

 

Frimärkskort

 

56.037, Stockholm. Kungl. Operan. ofr, stpl "Logen Skölden" Bazar den 2/3 1919. K8, Pris.380.kr 56.036, Stockholm. Strömparterren. ofr, T1, K8, Såld

 

50.033, Tomteboda. Blindinstitutet & Jernvägsstation. fr OII stpl PKXP 34A 28.3.1907, K8, Såld 56.035, Stockholm. Parti från Djurgården. pl, stpl Stockholm 23.12.20, K7, Såld

 

46.951, Stockholm. Gustaf II Adolf. fr OII stpl Stockholm 20.7.1904, K7, Pris.340.kr 46.742, Stockholm. Jakobs Kyrka. fr OII stpl PLK 7.9.1904, K7, Pris.340.kr

 

56.034, Stockholm. Jägarhyddan. ofr, T1, K8, Pris.340.kr 56.032, Stockholm. Kungl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 11.1.05, K7, Pris.340.kr

 

53.858, Stockholm. Kungl. Slottet med Lejonbacken. fr OII stpl Vaxholm 28.7.1904, K8, Pris.340.kr 56.030, Stockholm. Kungl. Teatern. pl, T1, K7, Pris.340.kr

 

113.036, Stockholm. Mälartorget. T1, K8, Pris.380.kr 56.029, Stockholm. Operan. fr OII stpl Stockholm 23.8.04, K8, Pris.340.kr

 

56.033, Stockholm. Tegnérlunden. fr OII stpl, T1, K7, Pris.340.kr

 

53.860, Stockholm. Riksdagshuset. T3, K8, Såld 92.786, Riksdagshuset. Stockholm. fr GV stpl Stockholm 19.12.13, K7, Såld

 

73.566, Oscar II 5 öre. fr stpl OII Stockholm 10.9.02, K7, Pris.240.kr 73.624, Oscar II 10 öre. fr stpl OII PKXP 22.9.1902, K7, Pris.240.kr 73.567, Oscar II 20 öre. fr stpl OII Stockholm 5.1.03, K8, Pris.240.kr

 

Ilgods

 

50.102, Kungl. Slottet. fr OII stpl Stockholm 23.6.02, K7, Såld 59.822, Kungl. Operan. fr OII stpl Stockholm 9.7.02, K6, Pris.180.kr

 

61.063, Vy från Norrbro med Strömparterren. fr OII stpl Stockholm 8.11.1902, K8, Pris.260.kr

 

Påskparad

 

48.417, Stockholm. Nordiska Museet. IHS. fr GV stpl, T3, K7, Såld 98.306, Stockholm. Vasabron. IHS. fr GV stpl Stockholm 5.4.15, K5, Pris.180.kr

 

Reliefvykort

 

46.751, Helsning från Stockholm. Carl XIIs staty. fr OII stpl Stockholm 24.12.99, K7, Pris.180.kr 113.044, Helsning från Stockholm. Carl XIIs staty. fT1, K8, Pris.240.kr

 

90.865, Helsning från Stockholm. Guastaf II Adolfs staty. fr OII stpl Stockholm 7.3.00, K7, Pris.180.kr 113.043. Helsning från Stockholm. Guastaf II Adolfs staty. T1, K7, Pris.180.kr
 

 

113.045, Helsning från Stockholm. Carl XIV Johans staty. fr OII stpl Stockholm 18.9.00, K6, Såld 46.748, Helsning från Stockholm. Kongl. Slottet. ofr, T1, K8, Pris.240.kr
 

 

51.599, Helsning från Stockholm. Stockholm. Berns Salonger. fr OII stpl Stockholm 2.1.03, K6, Pris.180.kr 90.867, Helsning från Stockholm. (Strandvägen). fr OII stpl PKXP 34A 22.12.1901, K6, Pris.180.kr

 

46.752, Hälsning från Stockholm. (Slottet). fr OII stpl Stockholm 28.10.190?, K6, Pris.180.kr 113.046, Helsning från Stockholm. (Slottet). fr OII stpl Stockholm 9.12.03, K7, Såld
 

 

Riksvapnet

 

   
 23.304, Stockholm. Grand Hotel. fr OII stpl Stockholm 1.1.1903, K7, Pris.160.kr  113.041, Stockholm. Kungsträdgården. pl, T1, K7, Pris.160.kr 98.218, Stockholm. Nya Posthuset. T1, K8, Pris.160.kr

 

23.307, Stockholm. Nya Posthuset. fr OII stpl 1902, K7, Pris.160.kr 23.305, Stockholm. Nya Riksdagshuset. fr OII stpl 1902, K7, Pris.160.kr 113.040, Stockholm. Riddarholmen. fr OII stpl Stockholm 31.12.02, K7, Pris.160.kr

 

23.308, Stockholm. Skansen i vinterdräkt. fr OII stpl Stockholm 2.1.1903, K7, Pris.160.kr 46.739, Stockholm. Slottet. fr OII stpl PLK 226A 23.12.1902, K7, Pris.160.kr 113.039, Stockholm. Slottet. fr OII stpl Stockholm 31.12.02, K7, Pris.160.kr

 

Sedelkort

 

 
 64.142, Utsigt från Katrina Hissen. Stockholm. fr OII stpl PKXP 104C 27.12.1902, K7, Pris.260.kr 90.170,  Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern.  T3, K8, Såld

 

Semitopo

 

 
 50.101, Stockholm. fr OII stpl Stockholm 14.9.01, K7, Pris.260.kr 27.750, Stockholm. Operaterassen. fr OII stpl Stockholm 8.12.05, K7, Såld

 

 
 56.143, Parti från Stockholm. (Skeppsholmen). fr OII stpl, T1, K7, Pris.260.kr 75.790, Stockholm. Svea Artilleriregementeskasern. fr OII stpl Stockholm 5.9.09, K6, Såld

 

 
 56.144, Stockholm. Skeppsholmen. fr GV + helgmärke stpl Stockholm 30.12.16, K8, Pris.200.kr 113.076, Stockholm. Vaktoaraden på skeppsbron. fr OII stpl Stockholm 3.9.03, K7, Pris.240.kr

 

 
 113.075, Stockholm. Arsenalsgatan. fr OII stpl Stockholm 10.7.01, K8, Såld 27.751, Stockholm. Carl XII staty. fr OII stpl Stockholm 25.7.02, K7, Såld

 

Stadsvapen

 

 
 112.364, Stockholm. Strandvägen. fr stpl Stockholm 25.10.21, K8, Såld 39.257,  Stockholm. Skeppsbron. fr stpl Stockholm 25.6.23. K7. Pris.240.kr

 

Sign. Stoopendaal

 

61.632, Stockholm. Karl XII:s torg. SLA, T2, K8, Pris.90.kr 113.073, Stockholm. Florakyrkan. SLA, fr GV stpl Stockholm 23.12.15, K7, Såld

 

Tidningskort

 

70.503a, Stockholms Dagblad. (Gustaf Adolfs Torg). ofr, T1, K8, Pris.340.kr 70.503b, Stockholms Dagblad. (Gustaf Adolfs Torg). fr OII stpl Stockholm 28.6.02, K8, Såld 90.171, Kasper. (Söder Mälarstrand). fr OII stpl Stockholm 20.4.02, K8, Såld

 

90.191, Nordiskt Idrottslif, Stockholm Tisdag den 9 Juli 1901. fr OII stpl Stockholm 31.12.01, K8, Pris.500.kr

 

 Tomtekort

 

56.640, Riksdagshuset. T2, K8, Såld 98.309, Nordiska Museet.. fr OII stpl, T2, K7, Såld

 

98.307, Centralstationen. fr OII stpl Stockholm 23.12.08, K7, Såld 47.264, Riksdagshuset.pl, T2, K5, Såld

 

60.276, Riddarholmskyrkan. T2, K8, Såld 60.451, Stockholm. Skeppsholmspron. (TRn). fr OII stpl, T2, K8, Såld
 

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 K 5 = Mindre bra har fler defekter - Not so good have more defects

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V