LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort - Stockholm - Sjukhus

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

102.526, Beckomberga sjukhus. fr stpl Stockholm 5.7.37, K8, Såld 102.527, Beckomberga Sjukhus. huvudingången, T5, K8, Såld

 

102.528, Beckomberga sjukhus från flygplan.  T5, K8, Såld 102.529, "Runda Husen" populära kvinnliga personalbostäder på rum och kokvrå vid  Beckomberga sjukhus i Bromma, Stockholm.  fr minnespoststpl Göteborg VIII Nordiska Försäljningens- och Reklamkongressen 13.8.1956, K7, Såld

 

 
104.310, Ängby. Beckomberga Sjukhus. Administrationsbyggnaden. ofr T5, K8, Såld 91.913, Stockholm. Dannviks hospital. T1, K7, Såld

 

105.511, Diakonissanstaltens Sjukhus. Mottagnings-Korridoren. pl, T3, K7, Såld 105.512, Sjuksal. Diakonissanstaltens Sjukhus. fr GV stpl Stockholm 27.7.17, K7, Såld

 

105.513, Stockholm. Ersta Sjukhus. fr  OII stpl, T3, K8, Såld 105.514, Stockholm. Epedemisjukhuset. fr OII stpl, T1, K6, Såld

 

101.967, Stockholm. Eugeniahemmet. pl, T1, K6, Såld 105.515, Hälsning från Gammeludden. fr stpl 1969, K8, Pris.30.kr

 

105.516, Semesterhemmet, Gammeludden, Lännersta. T6, K8, Pris.30.kr 105.517, Semesterhemmet, Gammeludden, Lännersta. ofr, T6, K8, Pris.30.kr

 

54.350. Stockholm. Kronobergs-parken. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt. T1. K7. Pris.140.kr 97.696, Stockholm. Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt. T3, K8, Såld

 

92.329, Sanatoriet, Väsby. fr stpl Upplands Väsby 6.5.24, K7, Såld

 

92.356, Löfvenströmska Lasarettet. Väsby.fr OII  stpl Väsby 16.8.1909, K7, Såld 54.478, Maria sjukhus. T2, K8, Såld

 

96.166, Södra Barnbördshuset  & Maria sjukhus. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 2.VI.06,  K7, Såld 100.760, Mörby Lazarett. fr stpl Stockholm, T4, K6, Pris.80.kr

 

100.758, Mörby Lasarett. Medicinska avd. T5, K8, Pris.60.kr 100.759, Mörby Lasarett. Kirurgiska avd. fr stpl Falköping 4.8, T5, K7, Pris.60.kr

 

104.207, Stockholm. Oscar och Sofias guldbröllopshem. Rosenlunds Ålderdonmshem. fr GV stpl Stockholm 12.10.14, K8, Såld 54.860, Röda Korsets Sjuksköterskehem. Stockholm. T1, K8, Pris.120.kr

 

55.014, Stockholm. Sabbatsbergs Sanatorium. T1, K8, Såld 55.015, Stockholm. Sabbatsbergs Konvalescenthem. T1, K8, Såld

 

55.016, Stockholm. Sabbatsbergs Sjukhus. Isoleringspaviljongen. ofr, T1, K8, Såld 55.012, Stockholm. Sabbatsbergs Sjukhus. fr OII stpl Rimbo 15.3.1906, T1, K8, Såld

 

105.518, Stockholm. Sabbatsbergs Vård- och Ålderdomshem. Vårdavdelningarna. T5, K8, Pris.40.kr 105.519, Stockholm. Sabbatsbergs Sjukhus. Ögonavdelningen. T3, K8, Såld

 

97.697, Stockholm. S:t Eriks Sjuk- och Vårdhem. (Västra). T3, K8, Såld 105.520, Stockholm. S:t Eriks Sjuk- och Vårdhem. (Östra). T4, K6, Såld

 

101.968, Stockholm. Sachsska Barnsjukhuset. fr stpl Stockholm 14.5.26, K8, Såld 60.516, Stockholm. Serafimerlasarettet. T3, K8, Pris.60.kr

 

60.515, Stockholm. Serafimerlasarettet. fr stpl Stockholm 9.12.21, K8, Pris.60.kr 105.521, Stockholm. Serafimerlasarettet. T3, K8, Pris.60.kr

 

 59.546, Sofiahemmet. fr OII stpl Stockholm 9.12.03, K7, Pris.60.kr

 

 

105.524, Stockholms gamla Sjukhem. T3, K8, Såld

 

105.529, Åkeshovs sjukhus. Entréhall. Vinterträdgård. fr stpl, T6, K6 Pris.30.kr

 

Nedanstående vykort är förminskade

     
 65.556, Ängby. Beckomberga Sjukhus. Södra infartsvägen. fr stpl Bromma 15.5.51, K7, Såld 100.931, Ängby. Beckomberga Sjukhus. Administrationsbyggnaden. fr ostpl, T5, K8, Såld 100.933, Beckomberga. Sjukhuset. fr stpl Stockholm 27.10.44, K7, Pris.120.kr

 

     
 96.162, Diakonissanstaltens Sjukhus. T4, K8, Pris.50.kr 104.206, Diakonissanstaltens Hospits. T3, K8, Pris.50.kr 78.459, Ersta sjukhus. fr stpl 7.11.24, K7, Pris.50.kr 78.455, Ersta Sjukhus. fr stpl Stockholm 27.6.41, K8, Pris.40.kr 78.460, Maria Hemmet, Ersta. T4, K7, Pris.50.kr

 

     
 54.360, Kongl. Garnisonssjukhuset i Stockholm. (Agnegatan 19). T1, K8, Pris.60.kr 96.165, Garnisonssjukhuset. (Agnegatan 19). T6, K8, Pris.40.kr  78.485, Garnisonssjukhuset. T5, K7, Pris.40.kr 97.695, Garnisonssjukhuset. T2, K7, Såld

 

   
 47.852, Karolinska Sjukhuset. T6, K8, Pris.40.kr 78.465, Radiumhemmet. T5, K8, Pris.40.kr 78.478, Karolinska sjukhuset. Barnkliniken. T5, K8, Pris.40.kr 78.466, Karolinska sjukhuset. Parken och huvudbyggnaden. fr stpl Stockholm 14.10.47, K8, Pris.40.kr 78.464, Karolinska sjukhuset. Huvudbyggnadens nordöstra flygel. T5, K8, Pris.40.kr
 
     
 100.709, Stockholms Läns Centrallasarett i Mörby vid Stocksund. pl stpl 17.9.23, K7, Pris.80.kr 100.707, Centrallasarettet. Mörby. T4, K8, Pris.60.kr 100.703, Flygfoto över Mörby Lasarett. fr stpl Djursholm 23.5.56, K7, Pris.60.kr

 

 
       
 78.512, Röda Korsets Sjukhem. fr stpl Stockholm 16.9.38, K6, Såld 96.168, Röda Korsets Sjukhem. fr stpl Stockholm 1.4.44, K8, Pris.40.kr 82.890, Röda Korsets Sjukhem. Kapellet. T5, K8, Pris.40.kr  96.169, Röda Korsets Elev- & Sjuksköterskehem. fr stpl Stockholm 19.7.40, K8, Såld 96.167, Röda Korsets Sjukhem. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
 55.013, Sabbatsbergs Sjukhus. (Hufvudentéen). T1, K8, Pris.120.kr 96.170, Sabbatsbergs Sjukhus. T2, K8, Pris.80.kr  55.010, Sabbatsbergs Sjukhus. T1, K7, Pris.60.kr 55.009, Sabbatsbergs Sjukhus. T3, K8, Pris.60.kr

 

     
60.514, Serafimerlasarettet. T1, K8, Pris.60.kr 78.486, Serafimerlasarettet. pl, T5, K6, Pris.40.kr 96.172, Serafimerlasarettet. fr stpl Stockholm 6.8.46, K8, Pris.40.kr 96.171, Serafimerlasarettet. T1, K8, Pris.60.kr

 

   
 78.494, Sophiahemmet. Medicinska avd. T4, K8, Pris.50.kr  56.348, Sofiahemmet. T1, K8, Såld  96.173, Röntgeninstitutet Sophiahemmet. fr stpl Stockholm 25.10.30, K8, Pris.50.kr 96.174, Solhemmet. fr stpl Stockholm 23.12.22, K8, Pris.50.kr 96.175, Sophiahemmet. Solhemmet. fr stpl Stockholm 1.6.1921, K7, Pris.50.kr

 

     
 96.177, Stockholms Sjukhem. fr OII stpl, T2, K7, Såld 96.176, Stockholms Sjukhem. T1, K8, Pris.60.kr 96.178, Stockholms Nya Sjukhem. T3, K7, Pris.60.kr

 

     
 48.266, Södertörns Villastad. Stortorp. Konvalescenthemmet. T5, K8, Pris.40.kr 56.941, Stockholms Konvalescenthem. Södertörns Villastad. fr stpl Södertörns Villastad, T4, K8, Pris.50.kr 56.939, Stockholms Konvalescenthem. Södertörns Villastad. fr GV stpl Södertörns Villast. 8.9.1919, K7, Pris.50.kr
 
     
 78.497, Södersjukhuset. fr stpl Stockholm 19.7.51, K8, Pris.40.kr 88.445, Södersjukhuset. T5, K8, Pris.40.kr 78.505, Södersjukhuset. fr stpl Stockholm 10.5.45, K8, Pris.40.kr 78.507, Södersjukhuset. fr stpl Stockholm 17.2.53, K8, Pris.40.kr 78.506, Södersjukhuset. fr, T5, K7, Pris.40.kr 78.508, Södersjukhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V