LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Skolor

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

   
54.484, Adolf Fredriks nya folkskola. Stockholm, ofr, T1, K8, Såld 105.490, Stockholm. Adolf Fredriks Folkskola. T2, K8, Såld

 

   
105.491, Stockholm. Borgarskolan. pl. K7, Pris.40.kr 105.492, Engelbrekts Barnavårds- och Husmoderskola. Valhallavägen 9, Stockholm. T5, K7, Såld

 

   
105.493, Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Stockholm. T5, K8, Pris.60.kr 105.494, Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Stockholm. T5, K8, Pris.60.kr

 

   
105.495, Stockholm. Statens Hantverksinstitut. fr stpl Stockholm 9.1.52, K8, Pris.40.kr 105.496, Stockholm. Hantverksinstitutet med Kraka. T5, K7, Pris.40.kr

 

   
101.058, Stockholm. Skogshögskolan. T4, K8, Pris.50.kr 101.065, Stockholm i snö: Skogsinstitutet. T1, K8, Pris.80.kr 

 

   
101.060, Skogsinstitutet. sign. S. Schotte. T2, K8, Pris.60.kr 113.295, Kongl. Skogsinstitutet. fr OII stpl Stockholm 24.8.04, K7, Pris.160.kr

 

126.616, Skogsinstitutet. sign. S. Schotte. T2, K8, Pris.60.kr 126.617, Stockholm. Skogsinstitutet. fr OII stpl Stockholm 1.5.08, K8, Pris.60.kr

 

   
101.850, Stockholms Högre Allmänna Läroverk för Flickor, Sveaplan. T5, K8, Pris.60.kr 101.849, Stockholm. Vasa läroverk. T4, K8, Pris.60.kr

 

   
78.448, Stockholm. Vetenskapsakademien. T4, K8, Pris.50.kr  82.875, Stockholm. Vetenskapsakademien. T4, K8, Pris.50.kr

 

   
55.172,  Östermalms nya folkskola. Stockholm. T1, K8, Pris.80.kr 105.502, Högre Realläroverket å Östermalm. T4, K8, Pris.50.kr

 

Till vykort Stockholm Skolor  1  2

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V