LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Skolor

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 60.517, Ateneum för flickor. Kungsgatan 2, T1, K8, Pris.80.kr 58.732, Ateneum för flickor. med schemabaksida, fr GV stpl Stockholm 2.10.14, K6, Såld 54.521, F.d. Beskowska skolan. (Engelbrektsgatan 9). T1, K8, Pris.120.kr 96.129, Johannesgatan och Brummerska skolan. fr GV stpl 3.9.1918, K7, Pris.120.kr 56.988, Detthowska Skolan. T3, K6, Pris.80.kr

 

     
 56.210, Stockholms Borgarskola och Engelbrektskyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 78.428, Parti av Jarlaplan med Stockholms Borgarskola. Engelbrektskyrkan i bakgrunden. T5, K8, Pris.40.kr 78.431, Parti av Jarlaplan med Stockholms Borgarskola. Engelbrektskyrkan i bakgrunden. T5, K8, Såld

 

 

   
55.568, Folkskoleseminarium. Björngårdsgatan. T3, K8, Pris.80.kr 71.274, Folkskoleseminarium. (Björngårdsgatan 10), T3, K8, Pris.120.kr 55.233, Folkskolelärarinne-Seminariet i Stockholm. (Björngårdsgatan.10). T1, K8, Såld 96.131, Frälsnings-arméns Krigsskola. fr GV stpl Stockholm 22.4.16, K7, Pris.80.kr

 

     
30.923, Handelshögskolan. T4, K8, Pris.40.kr   59.029, Handelshögskolan. Stadsbiblioteket och Plaskdammen. T5, K8, Pris.40.kr  96.132, Handelshögskolan med Plaskdammen. Sveavägen. fr stpl Stockholm 27.3.45, K7, Pris.40.kr  96.133, Handelshögskolan. pl, stpl 25.6.39, K7, Pris.40.kr

 

   
 93.941, Högalidsskolan. T3, K8, Pris.120.kr 54.043, Högalidsskolan. T4, K7, Pris.80.kr 54.641, Högre Allmänns Läroverket å Norrmalm. T1, K8, Pris.80.kr 96.135, Högskolan. fr stpl Stockholm 4.8.32, K8, Pris.60.kr 54.178, Katarina Folkskola. T1, K8, Pris.120.kr

 

     
96.138, Klara Nya Folkskola. fr stpl Stockholm 22.6.28, K7, Såld  54.196, Maria Nya Folkskola. T1, K8, Såld 54.268, Maria Nya Folkskola. T1, K8, Såld 96.141, Maria folkskola. T4, K8, Pris.80.kr

 

     
96.143, Navigationsskolan. fr OII stpl Stockholm, T2, K7, Pris.120.kr  96.142, Navigations-skolan. T2, K7, Pris.80.kr 78.447, Navigationsskolan. fr stpl, T4, K7, Pris.80.kr 54.784, Norra Latin Läroverket. fr OII stpl Stockholm 1.11.06, K6, Såld 54.782, Högre latinläroverket å Norrmalm. T1, K8, Pris.80.kr

 

     
96.145, Nya Elementarskolan för Flickor. T5, K8, Pris.60.kr  96.146, Nya Elementarskolan för flickor. Artillerigatan 33. T4, K8, Pris.60.kr 96.147, Nya Elementarskolan för flickor. T4, K6, Pris.60.kr  55.557, Nya Högskolan. (Drottninggatan). T3, K8, Pris.80.kr

 

   
54.855, Palmgrenska Samskolan.T2, K7, Såld 96.148, Bröderna Påhlmans Skrif-, Språk- & Handelsinstitut. Lektionssal. fr OII stpl Stockholm 12.11.03, K7, Pris.120.kr  83.486, Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium och Skola. (Karlavägen.25).fr stpl Stockholm 21.2.17, T2, K6, Pris.80.kr 78.433, Anna Sandströms skola. Skolgården. T2, K8, Pris.60.kr 78.434, Anna Sandströms skola. Hallen 2 tr. upp. fr stpl 1929, T2, K8, Pris.60.kr

 

   
96.149, Schartau och Navigationsskolan. T5, K7, Pris.50.kr 46.493, Schartauanernas Stormöte 31.5.1932. fr stpl Stockholm 1.6.1932 + sidostpl Schartauanernas Stormöte 31.5.1932, K8, Såld 96.150, Kongl. Sjökrigsskolan. fr OII stpl Stockholm 4.1.04, K8, Pris.60.kr  57.750, Kongl. Sjökrigsskolan. fr OII stpl Stockholm 10.11.02, K7, Pris.60.kr 96.161, Kongl. Sjökrigsskolan. T1, K8, Pris.80.kr

 

   
82.898, Skogshögskolan o. Statens Skogsförsöksanstalt. fr stpl Stockholm 20.7.23, K7, Pris.60.kr 82.897, Skogshögskolan. T4, K8, Pris.50.kr

 

     
 78.450, Skogsinstitutet. (Strandvägen). T1, K7, Pris.120.kr 82.880, Skogsinstitutet. T1, K8, Pris.120.kr 96.151, Skogsinstitutet. fr OII stpl Stockholm. 25.8.1908, K8, Pris.80.kr  96.152, Skogsinstitutet. sign. S. Schotte. T2, K8, Pris.60.kr 96.153, Nya Skogsinstitutet. fr stpl Stockholm 30.10.21, K7, Pris.60.kr

 

   
96.154, Statens Hantverksinstitut. T5, K8, Pris,40.kr  78.445, Hantverksinstitutet. fr stpl Stockholm 11.8.48, K8, Pris.40.kr 78.446, Statens Hantverksinstitut. T5, K8, Pris.40.kr

 

   
 60.085, Stockholms Stads Yrkesskolor. på Kungsholmen. T5, K8, Pris.50.kr 97.698, Stockholms Stads Yrkesskolor. T5, K8, Såld 96.155, Södermalms Högre allmänna Läroverk. fr stpl Stockholm 24.10.47, K7, Pris.60.kr 54.233, Södra Latinläroverket. T1, K7, Såld

 

     
96.156, Tekniska Högskolan. T1, K8, Pris.120.kr  55.090, Kongl. Tekn. Högskolan. T1, K8, Pris.60.kr 78.441, Tekniska Högskolan. fr stpl 16.6.54, K7, Pris.40.kr 78.443, Kungl. Tekniska Högskolan. T5, K8, Pris.40.kr

 

     
 96.157, Kungl. Vetenskaps-akademien. Naturhistoriska Muséet. T1, K7, Pris.60.kr 55.154, Vetenskaps-akademiens nybyggnad. T3, K8, Pris.60.kr 78.449, Vetenskaps-akademien. T4, K8, Pris.50.kr 55.161, Veterinärinstitutet. T1, K8, Pris.80.kr 78.451, Veterinärinstitutet. T3, K7, Pris.50.kr

 

   
54.588, Åhlinska Skolan. Dalagatan 16-18. med schemabaksida. T2, K7, Pris.140.kr 46.613, Östermalms Läroverk. T4, K8, Pris.50.kr 54.639, Högre Allmänna Läroverket. Östermalm. T2, K8, Pris.80.kr  96.159, Östermalms Högre Allmänna Läroverk och August Blanches byst. fr stpl Stockholm 16.7.34, K8, Pris.50.kr 55.173, Östermalms nya folkskola. T1, K8, Såld

Till vykort Stockholm Skolor  1  2

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V