LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Södermalm   A-K

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

47.005, Stockholm. Tors fiske. ofr, T2, K8, Pris.140.kr 78.861, Tors Fiske. Adolf Fredriks Torg. Stockholm. fr stpl Stockholm 31.10.50, K7, Pris.40.kr

 

131.754, Stockholm. Tors fiske. Adolf Fredriks torg. T3, K7, Pris.50.kr 57.521, Stockholm. Tors fiske. T2, K8, Pris.90.kr

 

131.755, Stockholm. Tors fiske på Adolf Fredriks torg. NK.215, K8, Såld 126.059, Stockholm. Adolf Fredriks torg. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.518, Stockholm. Tors fiske. fr OII stpl 30.7.1909, K8, Pris.60.kr 109.519, Stockholm. Adolf Fredriks Torg och S:t Paulskyrkan. fr OII stpl Stockholm 21.2.1903, K8, Pris.80.kr

 

109.516, Stockholm. Adolf Fredriks torg. T2, K8, Pris.40.kr 57.994, Stockholm. Adolf Fredriks torg. T5, K8, Pris.40.kr

 

80.657, Stockholm. Badstugatan 17. pl, stpl Stockholm 23.34, K7, Pris.140.kr 48.727, Gamla Stockholm. Konung Oscar I:s minne. (Björngårdsgatan 23). T4, K8, Pris.80.kr

 

131.756, Bellmansgatan. Mariahissen. fr OII stpl Stocksund 8.7.1903, K6, Såld 53.821, Bellmansgatan med Mariahissen. Stockholm. fr GV stpl 1912, T1, K7, Pris.160.kr 97.515, S tockholm. Bellmansgatan och Mariahissen.fr OII stpl Stockholm 23.VII.06, T1, K8, Såld

 

54.131, G:a Stockholm. Bellmans- o S:t Paulsgatan. F.d. Holländska Ministerhotellet, byggt på 1600-talet. T3, K8, Pris.120.kr 124.890, Gamla Stockholm. Bengt Ekenhjelmsgatan. T3-4, K8, Pris.60.kr

 

54.266, Bergsprängaregränd å Söder. Stockholm. T1, K8, Pris.120.kr 52.118, Gamla Stockholm. Bergsprängargränd. T4, K8, Pris.60.kr

 

48.630, Gamla Stockholm. Bergsprängaregränd. T4, K8, Pris.60.kr 48.631, Gamla Stockholm. Bergsprängaregränd. T4, K8, Pris.60.kr

 

131.661, Bergsunds Mekaniska Verkstad. fr OII stpl Stockholm 28.1.1902, K7, Såld 131.662, Stockholm. Bergsundsstrand. fr stpl Stockholm 20.3.54, K7, Såld

 

101.515, Stockholm. Björns Trädgård. Plaskdammen.T5, K8, Pris.40.kr 109.559, Stockholm. Plaskdammen. Björns trädgård. T5, K8, Pris.80.kr

 

124.883, Stockholm. Blå Bodarna. T4, K8, Såld

 

124.884, Stockholm på 80-talet. Hörnet av Bondegatan och Götgatan. T3-4, K8, Pris.80.kr 124.942, (Bondegatan). fotografi ej vykort. T5, K8, Såld

 

 

48.634, Gamla Stockholm. Bondegatan. T3, K8, Pris.60.kr 54.272, Gamla Stockholm. Bondegatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

82.719, Stockholm på 80-talet. Bondegatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

124.885, Stockholm. Borgarhemmet. (Högalid). fr stpl Stockholm 3.6.57, K7, Pris.80.kr 131.663, Stockholm. Borgarhemmet. Högalid. fr stpl Stockholm 2.7.45, K7 (nålstick). Pris.60.kr

 

124.886, Stockholm. Borgerskapets Gubbhus. (Brännkyrkagatan 118-120), T2, K8, Pris.160.kr 124.887, Stockholm. Sofia kyrka och Borgmästaregatan. fr stpl Stockholm 19.7.57, K8, Såld

 

54.286, Stockholm. Borgmästaregatan. T2, K8, Pris.80.kr 109.515, Stockholm på 80-talet. Borgmästaregatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

131.664, Gamla Stockholm. Borgmästaregatan. T3, K7. Pris.60.kr 124.889, Stockholm. Eriksdalsbadet. T6, K8, Såld

 

54.142, Stockholm. Hörnet af Ersta Backe på Söder. T1, K8, Pris.140.kr 131.668, Hörnet af Ersta Backe på Söder. fr OII stpl Stockholm 29.6.1902, K8, Pris.120.kr

 

109.521, Ersta Backe. T1, K8, Pris.140.kr 131.667, Stockholm. Ersta backe mot Fjellgatan. (Norra delen). T2, K7, Pris.120.kr

 

48.642, Gamla Stockholm. Ersta backe. T3-4, K8, Pris.80.kr 131.669, Stockholm. Ersta Backe. fr OII stpl PKXP 63A 10.7.1903, K7, Pris.120.kr

 

131.670, Utsikt öfver Ersta. T1, K8, Pris.140.kr  48.646, Stockholm. Erstagatan. (Bröd Mjölk & Diversehandel), T2-3, K8, Pris.60.kr
 

 

48.644, Gamla Stockholm. Erstagatan. T3, K8, Pris.60.kr 54.303, Gamla Stockholm. Mellan Ersta och Sista Styfvens trappor. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
104.210, Gamla Stockholm. Ersta Kapell och Diakonisshem. T3, K8, Pris.80.kr 48.645,  Stockholm. Erstagatan. T2, K8, Pris,60.kr

 

97.518, Stockholm. Ersta samhälle. T1, K8, Pris.80.kr 131.671, Ersta Kyrka. T2, K8, Pris.80.kr

 

54.138, Stockholm. Ersta Kyrka. T1, K8, Pris.80.kr 131.672, Parti från Erstaberget. fr stpl Stockholm 23.5.52, K8, Pris.30.kr

 

52.117, Gamla Stockholm. Fagershöjden. T3, K8, Pris.60.kr

 

131.666, Gamla Stockholm. Fatbursgatan. (Medborgarplatsen) efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr 124.893, Stockholm. Fiskarhamnen. T2-3, K8, Pris.420.kr

 

131.665, Stockholm. Fiskarehamnen och Stadsgården. T1, K8, Pris.240.kr 124.892, Stockholm. Fiskarehamnen och Stadsgården. T1, K8, Pris.260.kr

 

124.894, Stockholm. Fjällgatan. T3, K8, Pris.60.kr 131.673, Stockholm. Fjellgatan och Katarina kyrka. T3, K8, Pris.80.kr

 

54.146, Fjällgatan. Stockholm. T1, K8, Pris.140.kr 54.147, Stockholm. Fjällgatan. T1, K8, Pris.120.kr

 

82.715, Gamla Stockholm. Fjällgatan. T2, K8, Pris.60.kr 52.105, Gamla Stockholm. Fjällgatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

131.674, Gamla Stockholm. Fjellgatan. T4, K8, Såld 131.675, Stockholm. Utsikt från Fjällgatan, T5, K8, Pris.40.kr

 

82.722, Stockholm,. Fjällgatan. T5, K8, Pris.40.kr 124.895, Stockholm. Utsikt från Fjällgatan. T5, K8, Såld

 

57.452, Stockholm. Utsikt från Fjällgatan. T5, K8, Pris.40.kr 109.523, Stockholm. Utsikt från Fjällgatan. T5, K7, Pris.40.kr

 

 
84.438, Folksamhuset i Stockholm. T6, K8, Pris.40.kr 109.525, Folksamhuset i Stockholm. Kundhallen. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.896, Stockholm. Folksamhuset. T6, K8, Pris.60.kr 131.734. Stockholm. Folksamhuset. fr stpl Stockholm 18.11.60, K8, Pris.60.kr

 

124.897, Stockholm. Folkungagatan. (spårvagn Slussen - Tegelvikstorget). T1, K8, Pris.260.kr 131.736, Stockholm. Folkungagatan. fr OII stpl Stockholm 5.10.1902, K8, Pris.180.kr

 

131.735, Stockholm. Vy från Folkungagatan. T5, K8, Pris.60.kr 91.914, Stockholm. Folkungagatan. T1, K8, Pris.140.kr

 

81.985, Stockholm. Folkunga- och Erstagatan. fr GV stpl Stockholm 6.4.18, K7, Pris.120.kr 54.287, Stockholm. Folkunga- Södermannagat. ( Matservering, Café, Servering, Enskildt Damrum). T2, K8, Pris.80.kr

 

48.650, Stockholm. Folkungagatan 32. T2, K8, Pris.60.kr 48.649, Gamla Stockholm. Folkungagatan 10 (f.d. Pilgatan). T3, K8, Pris.80.kr

 

52.096, Stockholm. Folkungagatan. T3, K8, Pris.60.kr 54.273, Gamla Stockholm. Folkungagatan och Götgatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

82.770, Stockholm på 80-talet. Folkungagatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

52.094, Stockholm. Folkungagatan. T4, K8, Pris.60.kr 57.026, Stockholm. Folkungagatan med Diakonissanstaltens sjukhus. T5, K8, Pris.60.kr

 

59.552, Stockholm. Folkungagatan vid Ersta. pl, T5, K7, Pris.60.kr 81.986, Stockholm. Folkungagatan och Navigationsskolan. T5, K8, Pris.60.kr

 

131.737, Stockholm. Utsikt från Folkungagatan med Diakonissanstaltens sjukhus. fr GV stpl Stockholm, T3, K7, Pris.80.kr

 

124.900, Stockholm. Utsikt från Fåfängan. Axel Sjöbergs Konditoriservering å Fåfängan, Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 131.738, Stockholm. Utsikt från Fåfängan. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.739, Axel Sjöbergs Konditoriservering å Fåfängan. Stockholm. T5, K8, Pris.60.kr 131.740, Stockholm. Utsikt från "Fåfängan". T5, K8, Såld

 

124.901, Stockholm. Fåfängan. T5, K8, Pris.80.kr 124.902, Stockholm. Utsikt från "Fåfängan". T6, K8, Pris.40.kr

 

54.261, Gamla Stockholm. Ebba Brahes gård. Götgatan 16 a. T2, K8, Pris.80.kr 48.654, Gamla Stockholm. Götgatan 71. T3, K8, Pris.60.kr

 

48.658, Gamla Stockholm. Hörnet av Göt- och Folkungagatan. T3, K8, Pris.60.kr 91.910 Stockholm. Götgatan. T1, K8, Såld

 

48.659, Stockholm på 80-talet. Götgatan (och Tjärhofsgatan). (Frälsningsarméns Arbetshems samt Myrornas Försäljning af Möbler). T3, K8, Pris.120.kr 124.903, Källaren Hamburg vid Götgatan 47. Stockholm. T1, K8, Pris.160.kr

 

91.922, Stockholm. Götgatan. T1, K8, Pris.160.kr 104.212, Stockholm. Götgatan. T2, K8, Såld

 

131.741, Stockholm. Götgatan. T1, K8, Pris.360.kr 47.358, Stockholm,  Götgatan. (bl.a. biografen Cora). fr stpl Stockholm 31.10.49, K8,  Pris.120.kr

 

131.769,  Stockholm Hotell Malmen. fr stpl Stockholm 4.12.54. K7, Pris.50.kr 124.907, Stockholm. Hörnet af Göt- och Gotlandsgatorna. T1, K8, Pris.120.kr

 

124.913, Stockholm. Heleneborgsgatan. T5, K8, Pris.140.kr

 

131.774, Marschalck'ska. Hornsgatan 4. Restaur. 1907. T2, K8, Såld 91.917, Stockholm. Hornsgatan. fr OII stpl Stockholm. T1, K7, Pris.180.kr

 

97.525, Stockholm. Hornsgatan. fr stpl 9.1.41, K7 (skadad adressida). Pris.120.kr 131.742, Stockholm. Hornsgatan och Adolf Fredriks torg. pl, stpl 1903, K7, Pris.160.kr

 

124.916, Stockholm. Hornsgatan. (spårvagn 10).T1, K8, Pris.340.kr 131.743, Stockholm. Ad. Fred.Torg. T1, K8, Såld

 

124.918, Gamla Stockholm. "Bysis" vid Hornsgatan 82. T3, K7, Pris.120.kr 131.744, Stockholm. Hornsgatan. T4, K8, Såld

 

131.745, Stockholm. Hornsgatan. T1, K8, Pris.160.kr 131.746, (Barnavårdsskolan Hornsgatan 50). T3, K8, Pris.120.kr

 

91.918, Stockholm. Hornsgatan. T2, K8, Pris.180.kr 54.275, Gamla Stockholm. Hornskroken. T2, K8, Såld

 

52.110, Gamla Stockholm. Hornskroken. T4, K8, Pris.60.kr 91.916, Gamla Stockholm. Drottning Kristinas Jagtslott. Hornstull. T2, K8, Pris.120.kr

 

131.747, Stockholm. Långholmsgatan-Hornsplan. fr stpl 10.8.71, K8, Såld 109.537, Stockholm. Högalidskyrkan. T5, K8, Pris.40.kr

 

80.467, Stockholm. Högalidskyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 124.921, Stockholm från Högalidskyrkan. fr stpl Stockholm 1941, K8, Pris.60.kr

 

82.155, Stockholm. Högbergsgatan. T5, K8, Pris.50.kr 91.911, Stockholm. Hökensgatan. T1, K8, Pris.160.kr

 

124.924, Stockholm. Mälartorget och Sammanbindningsbanan. T1, K8, Pris.180.kr 124.925, Jernvägsbron. Stockholm. fr OII stpl 24.12.1904, K8, Pris.180.kr

 

131.757, Stockholm. Jernvägsbron vid,  Mälarhamnen. T1, K8, Pris.180.kr 131.764, Stockholm. Vy öfver staden och Kungsholmen. T2, K8, Pris.140.kr

 

82.179, Slussen och Carl Johanstorg. Stockhom. fr OII stpl Stockholm 3.4.1909, K8, Pris.120.kr 82.173, Stockholm. Söder med Karl Johans torg. Akvarellkort No. 6, T3, K8, Pris.120.kr

 

131.758, Stockholm. Söder med Katarinahissen. fr OII stpl, T1, K8, Pris.180.kr 90.872, Stockholm. Parti från söder. Utstansade fönster och måne. fr OII stpl Stockholm 24.12.99, K8, Pris.250.kr

 

131.759, Stockholm. Karl XIV Johans torg. T2, K8, Pris.120.kr 131.760, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.765, Stockholm. Slussen. fr GV stpl Stockholm 12.3.15, K8, Pris.120.kr 131.766, Stockholm. Slussen. T3, K8, Såld

 

54.176, Stockholm. Carl Johans torg. T2, K8, Pris.120.kr 82.176, Stockholm. Carl Johanstorg. T2, K8, Pris.80.kr

 

82.172, Stockholm. Slussen. T2, K8, Pris.120.kr 131.874, Stockholm. Slussen. T1, K8, Pris.120.kr  

 

82.181, Stockholm. Slussen. fr GV stpl Stockholm 29.2.1912, K7, Pris.120.kr 82.182, Stockholm. Slussen. T2, K6, Pris.120.kr

 

131.761, Stockholm. Karl Johans Torg. T1, K8, Pris.60.kr 91.927, Räntmästarehuset.T1, K8, Pris.140.kr

 

48.422, Stockholm. Från Katarinahissen. fr OII stpl Stockholm 29.2.1904, K7, Pris.80.kr 55.362, Stockholm. Panorama från Mosebacke. T1, K8, Pris.60.kr

 

124.927, Stockholm. Slussen. teckning av Olle Hagdahl. T5, K8, Pris.40.kr 124.928, Stockholm. Carl Johans Torg på 1860-talet efter litografi av C.J. Billmark. 4-sidigt ej vykort. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.929, Stockholm. Katarinahissen och Söder sedt från Slussen. Efter akvarell af A. Hallgren. T3, K8, Såld 124.932, Stockholm. Slussplan med Karl Johans staty. T5, K8, Såld

 

80.327, Stockholm. Katarina Kyrka. T1, K8, Pris.60.kr 131.762, Stockholm. Katarina Kyrka. T3, K8, Pris.50.kr

 

109.540, Stockholm. Södermotiv med Katarina kyrka i kvällsbelysning. T5, K8, Pris.30.kr 109.539, Stockholm. Katarina Kyrka. fr GV stpl Norhyttan 18.7.1913, K7, Pris.80.kr

 

82.065  Katarinahissen. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 82.067, Katarinahissen. Stockholm, fr OII stpl Stockholm 23.7.04, K7, Pris.120.kr 131.763, Stockholm. Katarinahissen. T3, K8, Pris.80.kr

 

124.946, Stockholm. Katarinahissen. fr OII stpl, T2, K8, Pris.120.kr 124.937, Stockholm. Katarinahissen. fr OII stpl Stockholm. 29.10.08, K7, Pris.160.kr 82.136, Stockholm. Katarinahissen. T5, K8, Såld

 

131.767, (Katarinshissen). Kartongkort ej adressida. T1, K8, Pris.80.kr 124.933, Utsikt från Katarinahissen. Stockholm. T3, K8, Såld 82.299, Stockholm. Utsigt från Katrinahissen. pl, T1, K7, Pris.60.kr

 

124.947, Stockholm. Utsikt från Söder. T3, K8, Pris.80.kr 82.590, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen., T3, K8, Pris.60.kr

 

82.128, Stockholm. Katarinahissen. fr GV stpl Stockholm 12.7.18. K7, Såld 101.517, Stockholm. Katarinahissen. fr OII stpl Stockholm 23.9.05, K8, Pris.120.kr

 

82.126, Stockholm. Katarinahissen. T3, K8, Pris.80.kr 82.127, Stockholm. Katarinahissen. T2, K7, Pris.80.kr

 

124.966, Stockholm. Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr 82.103, Stockholm. Katarinahissen. Katarina Elevator. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

48.422, Stockholm. Från Katarinahissen. fr OII stpl Stockholm 29.2.1904, K7, Pris.80.kr 131.768, Stockholm. Slussen. T2, K8, Pris.80.kr

 

82.588, Stockholm. Skeppsbron. T2, K8, Såld 124.934, Parti af Stockholm. fr OII stpl Stockholm 9.12.1908, K8, Pris.120.kr

 

124.936, Stockholm. Utsikt från Söder. T3, K8, Pris.80.kr

 

82.289, Stockholm. Utsikt från Mosebacke. T5, K8, Pris.40.kr 82.083, Stockholm. Katarinahissen. fr stpl Stockholm 24.9.61, K8, Såld

 

126.040, Stockholm. Motiv med Katarinakyrka. (Stigbergsgatan). T5, K8, Pris.50.kr 126.041, Stockholm. Parti av Söder (Katarina kyrka). (Stigbergsgatan). fr GV stpl Stockholm 5.1.12. K7, Pris.60.kr

 

126.042, Stockholm. Katarina Kyrka. T3, K8, Pris.60.kr 56.221, Katarina Realskola. Stockholm. T5, K8, Pris.50.kr

 

109.551, Stockholm. Utsikt från Katarinavägen, T4, K8, Pris.40.kr 124.939, Stockholm. Utsikt från Katarinavägen. T5, K8, Såld

 

82.896, Från Katarinavägen. Saltsjöbanans stationshus. T5, K8, Pris.60.kr 69.818, Stockholm. Katarinavägen. T3, K8, Pris.90.kr

 

124.967, Saltsjöbanans station i Stadsgården. fr stpl Stockholm 7.6.43, K8, Pris.80.kr 131.770, Stockholm. Utsikt från Katarinavägen. T5, K8, Pris.40.kr

 

88.457, Stockholm. Inloppet från Söder. T5, K8, Pris.40.kr 124.940, Stockholm. Panorama från Katarinavägen. T4, K8, Pris.80.kr

 

124.953, Stockholm. Nya Uppfartsvägen till Söder. (Katarinavägen). T3-4, K8, Pris.60.kr 124.941, Stockholm. Utsikt från Katarinavägen. T5, K8, Pris.60.kr

 

124.943, Gamla Stockholm. Kattgränd med Stadshuset i bakgrunden efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr 131.771, Stockholm. Stadshuset sedd från Kattgränd. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

131.772, Stockholm. Katarina Södra folkskola. T3, K8, Pris.120.kr 131.773, Krukmakaregatan. Stockholm. T1, K8, Pris.

 

48.732, Gamla Stockholm. Kvastmakarebacken 6, T3, K8, Pris.60.kr

 

52.097, Gamla Stockholm. Kvastmakarebacken. fr GV stpl Stockholm 5.6.20, K7, Pris.60.kr 52.111, Gamla Stockholm. Kvastmakarebacken 6, T3, K8, Pris.60.kr

Till vykort Södermalm sid. A-K,  L-R,  S-Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V