LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm - Södermalm  S-Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

48.856, Gamla Stockholm. Sandbergs Tvärgränd. T3, K8, Pris.60.kr 124.968, Stockholm. S:t Paulsgatan. fr stpl Stockholm 23.7.55. K8, Pris.120.kr

 

48.858, Stockholm på 80-talet. Skepparegränd. (Skeppargränd 1). T3, K8, Pris.60.kr 54.207, Skepparegränd. Stockholm. (Skeppargränd 3). T1, K8, Pris.120.kr

 

54.292, Stockholm. Skeppargränd. (Skeppargränd 2). T2, K8, Pris.80.kr 124.969, Gamla Stockholm 80-talet. Skeppargränden-Åsöberget efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr

 

48.860, Gamla Stockholm. Skeppargränd. (Skeppargränd 3). T3, K8, Pris.60.kr 52.093, Gamla Stockholm. Skeppargränden. (Skeppargränd 3). T4, K8, Pris.60.kr

 

48.663, Gamla Stockholm. Hörnet av Storgatan och Skepparegränd. (Skeppargränd 5 vid hörnet av Åsögatan). T3, K8, Pris.60.kr 54.210, Stockholm. Skepparegränd på Söder. (Skeppargränd 1, 3, 5). T1, K8, Pris.160.kr

 

48.861, Stockholm. Skeppargränd. (Skeppargränd 3). T2, K8, Pris.60.kr 82.147, Stockholm. Skepparegränd på Söder. (Skeppargränd 1, 3, 5). T1, K8, Pris.120.kr

 

84.203, Stockholm. Utsikt från Skinnarviksparken. fr stpl 10.4.67, K7, Pris.40.kr

 

131.911, Stockholm. Stadshuset från Söder. T5, K8, Pris.40.kr 131.912, Stadshuset. Utsikt från Söder. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.913, Stockholm. Utsikt från Söder med Stadshuset. T5, K8, Pris.40.kr 131.914, Stockholm. Stadshuset från Söder. ofr, T5, K8, Såld 131.915, Stockholm. Utsikt från Söder. T5, K8, Pris.40.kr

 

48.662, Gamla Stockholm. Hörnet av Skånegatan och Nytorgsgatan. (Nytorget). T3, K8, Pris.60.kr 48.862, Gamla Stockholm. Skåne och Nytorgsgatorna. T3, K8, Pris.60.kr

 

109.586, Stockholm på 80-talet. Skånegatan mellan Erstagatan och Mejtensgränd. T3, K8, Pris.60.kr 52.120, Gamla Stockholm. Skånegatan vid Sofiakyrkan. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.971, Stockholm. Skånegatan. T2, K8, Pris.120.kr 108.149, Sockholm. Slussen, T6, K8, Pris.40.kr

 

108.148, Sockholm. Slussen, T6, K8, Pris.40.kr 108.150, Sockholm. Slussen och Katarinahissen, T6, K8, Pris.40.kr

 

82.249, Stockholm från Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr 82.250, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr

 

82.254, Stockholm. Motiv från Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 82.257,  Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

82.255, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 131.872, Stockholm. Motiv från Slussen. T5, K7, Såld

 

82.256, Slussen. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 82.245, Stockholm. Slussen. T5, K7, Pris.40.kr

 

82.258, Slussen och Gamla Stan. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 131.873, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. fr stpl Stockholm 8.7.58, K8, Pris.40.kr

 

82.260, Slussen. Stockholm. T5, K8, Pris.40.kr 126.056, Stockholm. Slussen. vykortsbrev, fr stpl Sundbyberg 8.9.54, K8, Såld

 

82.282, Stockholm. Slussen. fr stpl Stockholm 11.8.54, K8, Pris.50.kr 126.057, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T6, K8, Pris.40.kr

 

82.284, Stockholm. Nya Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 82.283, Stockholm. Nya Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

53.678, Stockholm. Nya Slussen. fr stpl, T5, K8, Pris.60.kr 82.280, Stockholm. Nya Slussen. fr stpl Stockholm 15.7.39, K8, Pris.40.kr

 

82.272, Stockholm. Motiv från Slussen med Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr 131.886, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

82.278, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. Wiew from the Catharine - lift. Aussicht von dem Katharina Fahrstuhl. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 109.591, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

82.267, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 82.579, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.887, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr 109.593, Stockholm. Natt vid Södermalmstorg. T5, K8, Såld

 

131.888, Stockholm. Motiv från Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 82.269, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T5, K8, Pris.40.kr

 

82.263, Stockholm. Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 109.592, Stockholm. Utsikt över Slussen. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.054, Stockholm. Flygvy över Slussen. T5, K8, Pris.40.kr 131.883, Stockholm. Flygfoto över Slussen. T5, K7 (skadad adressida), Pris.40.kr

 

131.884, Stockholm. Motiv från Slussen. Flygfoto. T5, K8, Pris.50.kr 131.885, Slussen i Stockholm. Flygfoto. T4, K8, Pris.50.kr

 

82.241, Stockholm från Katarinahissen. T2, K8, Pris.120.kr 54.214, Stockholm. Slussen. T2, K8, Pris.80.kr

 

54.213, Stockholm. Slussen. (ångbåten Ferm). T1, K8, Pris.260.kr 94.004, Stockholm. Slussen. (ångbåten Ferm). T1, K8, Pris.260.kr

 

49.936, Stockholm. Slussen. fr OII stpl Stockholm 18.8.190?, K8, Pris.120.kr 131.930, Stockholm. Vy från Söder mälarstrand. T4, K8, Såld

 

82.237, Stockholm. Panorama. fr OII stpl Stockholm 1909, K8, Pris.80.kr 82.236, Panorama. Stockholm. T1, K8, Pris.80.kr

 

131.882, Stockholm från Mosebacke. Kartongkort ej vykort. T1, K8, Pris.160.kr

 

82.301, Stockholm från Katarinahissen. fr OII stpl Bro 27.6.1911. K8, Pris.80.kr 131.875, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T2, K8, Pris.80.kr

 

131.916, Stockholm. Utsikt från Söder. pl stpl 1912, K6, Pris.80.kr 131.917, Utsikt från Katarinahissen. Stockholm. T3, K8, Pris.120.kr

 

131.877, Utsikt över Karl Johans torg och Kornhamnstorg från Katarinahissen. T3, K8, Pris.80.kr 131.878, Stockholm från Katarinahissen. ofr, T2, K8, Såld

 

131.879, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. T3, K8, Pris.60.kr 131.880, Stockholm. Utsikt från Katarinahissen. sign. Welin. T4, K7 (skadad adressida). Pris 60.kr

 

126.050, Stockholm. Södermotiv. T4, K8, Pris.60.kr 131.881, Förslag till uppfartsväg från Slussen till Södermalm. T1, K8, Pris.260.kr

 

83.018, Stockholm. Utsikt från Söder. T2, K8, Pris.60.kr 131.876, Stockholm. Mälaresidan från Söder. T4, K8, Pris.60.kr

 

50.117, Sofia Folkskola från Vitabergsparken. T3, K8, Pris.140.kr 109.588, Stockholm. Sofiakyrkan. T5, K8, Pris.50.kr

 

126.025,  Stockholm. Södermalm med Sofiakyrkan. fr stpl, T5, K6, Såld 126.026, Stockholm. Sofia kyrka. T6, K8, Pris.50.kr

 

131.891, Stockholm. Södermotiv med Sofia kyrka i kvällsbelysning. T5, K8, Pris.40.kr 131.892, Sofia kyrka - vinteridyll på Söder. Stockholm. T6, K8, Pris.30.kr

 

131.918, Stockholm. Sofiakyrkan. T2, K7, (skadad adressida), Pris.50.kr 131.893, Flygvy över Sofia. Stockholm. Sofia kyrka uppförd år 1906. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.972, Stockholm. Stadsgården. fr OII stpl 1902. K8, Pris.180.kr 126.039, Stockholm. Södermalm. T2, K8, Såld

 

54.215, Stockholm. Stadsgården. (bl.a. Stockholm och Vattenbåt). T1, K8, Pris.160.kr  126.046, Utsikt öfver Söder från hamnen, Stockholm. T2, K8, Pris.60.kr

 

126.043, Stockholm. Parti från Söder. T1, K8, Pris.60.kr 131.894, Parti av Stadsgården. (Slussfärjan).T3, K8, Såld

 

126.047, Stockholm. Parti av Söder. T3, K8, Pris.60.kr 124.973, Stockholm. Stadsgården. T2, K8, Såld

 

131.895, Vy öfver Söder. T2, K8, Pris.60.kr 124.975, Stockholm. Stadsgården. T2, K8, Såld

 

82.158, Stockholm. Vy över Stadsgården. T5, K8, Pris.40.kr 88.457, Stockholm. Inloppet från Söder. T5, K8, Pris.40.kr

 

88.456, Stockholms hamn mot Saltsjön. T5, K8, Pris.40.kr 124.985, Utsikt över Stockholms inlopp. Saltsjösidan.  T3, K8, Pris.60.kr

 

124.986, Stockholm. Utsikt över Strömmen från Stadsgården. fr stpl, T5, K7, Såld 124.987, Stockholm. Motiv från Strömmen. Nattstämning. T5, K8, Pris.60.kr

 

124.988, Strömmen. Stockholm. T5, K8, Pris.60.kr 124.989, Stockholm. Motiv från Strömmen. T5, K8, Pris.60.kr

 

131.896, Stockholm. Pansarbåtarna Gustaf V och Drottning Victoria på Strömmen. T5, K8, Pris.40.kr 124.990, Stockholm. Inloppet från Saltsjön. T4, K8, Pris.60.kr

 

109.595, Stockholm från Saltsjösidan. T4, K8, Pris.50.kr 55.384, Stockholm. Slussen och Skeppsbron. T1, K8, Pris.60.kr

 

131.897, Stockholm. Turistbåtar på Strömmen. (Stella Polaris). T5, K8, Pris.60.kr 131.898, Stockholm. Utsikt från Katarinavägen. (General von Steuben). T5, K8, Pris.80.kr

 

131.899, Stockholm. Utsikt över Strömmen från Stadsgården. (Stella Polaris). T5, K8, Pris.60.kr 131.900, Stockholm. Strömmen. T5, K8, Pris.60.kr

 

131.901, Stockholm. Turistångare på Strömmen. (Orcades). T5, K8, Pris.60.kr 131.902, Stockholm. Inloppet från Söder. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.903, Stockholm. Staden inom broarna. T3, K8, Pris.60.kr 131.904, Stockholm. Motiv från Strömmen. fr stpl Stockholm 7.5.32, K6, Såld

 

131.905, Stockholm i vinterskrud. T3, K8, Pris.50.kr 131.906, Stockholm. Båtar på strömmen. T5, K8, Pris.60.kr

 

131.907, Stockholm. Stadsgårdshamnen. T2, K8, Pris.80.kr 131.908, Turistångare på Strömmen. Stockholm. ofr. T5, K8, Pris.60.kr

 

131.909, Stockholm. Flottan på Strömmen. Kortbrev. K8, Såld 131.910, Stockholm. Flottan på Strömmen. T5, K8, Pris.40.kr

 

131.919, Panorama af Stockholm. T3, K8, Pris.60.kr 131.920, Stockholm. Panorama. T4, K8, Pris.60.kr

 

131.921, Stockholm.Inloppet från Saltsjön. T2, K8, Såld 131.938, Stockholm. Inloppet. T2, K7, Såld

 

71.245, Stockholm. Hissen vid Söderbergs trappor. pl, T2, K7, Pris.180.kr 93.946, Stadsgården. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 26.4.1904, K7, Pris.160.kr

 

124.976, Det försvunna Stockholm. Stadsträdgårdsgatan, numera Malmgårdsvägen. T4, K8, Pris.80.kr 81.910, Stockholm. Stigbergsgatan. fr stpl Rönninge 23.6.46. K8, Pris.40.kr

 

124.982, Stockholm. Stigbergsgatan. fr stpl Stockholm 14.6.49, K8, Pris.60.kr 131.922, Gamla Stockholm. Motiv från Stigbergsgatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.977, Gamla Stockholm. Stigbergsgatan. T4, K8, Pris.60.kr 124.978, Gamla Stockholm. Motiv från Stigbergsgatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.979, Stockholm. Stigbergsgatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

109.602, Stockholm. Stigbergsgatan. T1, K8, Pris.180.kr 54.222, Stockholm. Parti af Stigbergsgatan. T1, K8, Pris.140.kr

 

56.335, Stockholm. Parti af Stigbergsgatan. T1, K8, Pris.120.kr 81.914, Stockholm. Motiv från Stigbergsgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

54.220, Stigbergsgatan. Stockholm. T1, K8, Pris.120.kr 109.597, Stockholm. Katarina Kyrka från Stigbergsgatan. T5, K8, Pris.40.kr 54.183, Stockholm. Katarina Kyrka och Stigbergsgatan. T1, K8, Pris.80.kr

 

54.280, Gamla Stockholm. Svartensgatan. T2, K8, Pris.60.kr 124.991, Gamla Stockholm. Sågergatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

54.227, Sågaregatan. Stockholm. T1, K8, Pris.120.kr 124.992, Stockholm på 80-talet. Sågaregatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.993, Det Stockholm som gått. Sågaregatan. T4. K8, Pris.60.kr 82.149, Stockholm. Söder. Sågaregatan vid Ersta. fr stpl Stockholm 13.5.1906, K7, Pris.180.kr

 

55.543, Gamla Stockholm. Sågargatan (kv. Tjärhovet). T3, K8, Pris.60.kr 82.599, Södermalmstorg. Stockholm.  T1, K8, Pris.160.kr

 

91.924, Stockholm. Södermalmstorg. T1, K8, Pris.280.kr 131.923, Stockholm. Södermalmstorg. T1, K8, Såld

 

126.019, Stockholm. Vestra Slussgatan. T1, K7, Såld

 

124.997, Gamla Stockholm. Södermannagatan med Katarina kyrka efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr 84.423, Stockholm på 80-talet. Södermannagatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

54.235, Stockholm. Södra Mälarestranden. T1, K8, Pris.80.kr 109.606, Stockholm. Söder Mälarsidan. T1, K8, Pris.160.kr

 

131.924, Stockholm. Söder Mälarstrand. T3, K8, Pris.80.kr 126.049, Stockholm. Parti från Söder. T3, K8, Pris.140.kr

 

97.520, Stockholm. Söder Mälarstrand & Mariahissen. fr OII stpl 16.5.1904, K8, Pris.80.kr 109.604, Stockholm. Motiv från Söder Mälarestrand. T2, K7, Pris.120.kr

 

84.417, Stockholm. Södermalm. T1, K8, Pris.80.kr 84.418, Stockholm. Järnvägsbron och Söder Mälarstrand. gfr GV stpl Stockholm 3.8.14. K6,  Pris.120.kr

 

124.998, Stockholm. Söder Mälarstrand. T2, K8, Pris.140.kr

 

124.999, Stockholm. Utsikt från Söder. T3, K8, Pris.80.kr 131.925, Stockholm. Mariahissen. T3, K8, Pris.80.kr

 

131.926, Södra Mälarstrand. Stockholm. T1, K8, Såld 131.927, Stockholm. Söder Mälarstrand i månsken. T4, K8, Pris.40.kr

 

126.000, Stockholm. Söder Mälarstrand. T2, K8, Pris.140.kr 126.001, Stockholm. Söder Mälarstrand. (Oden). fr OII stpl Stockholm 10.1.02, K7. Pris.60.kr 126.002, Stockholm. Söder Mälarstrand. T3, K8, Pris.60.kr

 

131.929, (Stockholm. Söder Mälarstrand). kartongkort ej vykort. T1, K8, Pris.120.kr

 

126.027, Stockholm från flygplan. Parti av Södermalm. T4, K8, Pris.50.kr 126.033, Stockholm. Flygfoto från Söder. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.029, Stockholm från flygplan. Parti av Södermalm och Gamla staden. T4, K8, Pris.50.kr 126.030, Stockholm. Flygfoto. Söder med Årstabron i bakgrunden. fr stpl Stockholm 19.8.32, K8, Pris.50.kr

 

131.931, Stockholm. Södra Bangårdsgatan. T1, K8, Pris.140.kr 131.932, Stockholm. Södra Järnvägstunneln. T2, K8, Pris.140.kr

 

48.740, Gamla Stockholm. Motiv från Södra varfvet. T3, K8, Pris.60.kr 131.933, Utsigt af Södra varfvet. Stockholm. fr OII stpl Stockholm 9.10.04, K7, Såld

 

126.010, Stockholm. Tantolunden. fr OII stpl Stockholm 28.10.03, K7, Såld 131.934, Stockholm. Tantolunden. fr OII stpl Stockholm 12.12.1903. K8, Såld

 

104.114, Stockholm. Tantolunden. fr OII stpl Stockholm, T2, K7, Pris.140.kr

 

82.156, Stockholm. Tavastgatan. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 82.157, Stockholm. Tavastgatan. T5, K8, Pris.50.kr

 

54.282, Gamla Stockholm. Timmermans- och Högbergsgatorna. T2, K8, Pris.80.kr

 

54.327, Gamla Stockholm. Tippen, T3, K8, Pris.60.kr 126.012, Gamla Stockholm. Tippen (Vitabergsparken). efter akvarell av Tage Fougstedt. T5, K8, Pris.50.kr

 

54.248, Stockholm. Tjärhofsgatan. T1, K8, Pris.140.kr

 

126.014, Gamla Stockholm. Tjärhofsgatan. T4, K8, Pris.60.kr 126.015, Stockholm. Tjärhofsgatan. T2, K8, Pris.120.kr

 

55.544, Stockholm. Tjärhofsgatan och Erstaplan. T2, K8, Pris.80.kr 82.721, Stockholm. Tjärhofsgatan 55, T1, K8, Pris.120.kr

 

48.872, Gamla Stockholm. Tjärhofsgatan. T2, K8, Pris.80.kr 48.874, Stockholm. Tjärhofsgatan 57. T2, K8, Pris.120.kr

 

52.102, Stockholm. Tjärhofsgatan. T3-4, K8, Pris.60.kr 48.873, Gamla Stockholm. Tjärhofsgatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

82.720, Stockholm på 80-talet. Tjärhovsgatan. T4, K8, Pris.60.kr 48.651, Gamla Stockholm. Gamla Tjärhofsgatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

52.115, Gamla Stockholm. Trädgårdsgränd. T4, K8, Pris.60.kr 115.460, Tullgårdsgränd.(Arvid Asplund). T1, K8, Pris.40.kr

 

48.878, Gamla Stockholm. Uppfartsvägen. Söder. T3, K8, Pris.60.kr

 

55.857, Stockholm. Uppfartsvägen. Söder. T1, K8, Pris.120.kr 84.424, Bellmanshuset. Urvädersgränd 3. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

48.882, Gamla Stockholm. Vita berget nära Sofiakyrkan. T3, K8, Pris.60.kr 54.288, Stockholm. Jaktstugan i Hvita Bergsparken. T2, K8, Pris.120.kr

 

54.284, Gamla Stockholm. Vermdögatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

52.116, Gamla Stockholm. Värmdögatan. T4, K8, Pris.60.kr 84.420, Stockholm på 80-talet. Värmdögatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

108.152, Sockholm. Västerbron, T6, K8, Pris.30.kr

 

126.034, Stockholm. Västerbron. vykortsbrev. fr stpl Stockholm 17.8.49, K7, Såld 131.935, Stockholm. Västerbron. vykortsbrev. fr stpl Stockholm 19.3.58, K6, Såld

 

101.846, Stockholm. Västerbron. T5, K8, Pris.40.kr 81.932, Stockholm. Västerbron. T5, K8, Pris.40.kr

 

81.931, Stockholm. Västerbron. fr stpl Stockholm 8.10.40. K7, Pris.40.kr 131.936, Stockholm. Västerbron. (Ångfartyget Margareta f.d. Fyris II). T5, K8, Pris.60.kr

 

48.883, Gamla Stockholm. Västra Kvarngränd. T3, K7, Pris.80.kr 48.884, Gamla Stockholm. Västra Kvarngränd. T3, K8, Pris.60.kr

 

54.255, Stockholm. Åsögatan. fr OII stpl Stockholm 18.7.02, K8, Pris.160.kr 54.253, Åsögatan. Stockholm. T1, K8, Pris.140.kr

 

54.254, Stockholm. Ersta från Åsögatan. fr OII stpl Södertälje 23.12.1905, T1, K8, Pris.140.kr 54.298, Stockholm. Åsögatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

48.887, Gamla Stockholm. Åsögatan 127. (Hagen).. T2, K8, Pris.60.kr 48.888, Gamla Stockholm. Åsögatan 145. (Lilla Bondegatan). T3, K8, Pris.60.kr

 

48.889, Gamla Stockholm. Åsögatan 147. T3, K8, Pris.60.kr 54.335, Stockholm. Åsögatan 157. T2, K8, Pris.80.kr

 

52.095, Gamla Stockholm. Åsögatan. T4, K8, Pris.60.kr 52.119, Gamla Stockholm. Åsögatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

54.285, Gamla Stockholm. Åsögatan. T1, K8, Pris.60.kr 48.891, Gamla Stockholm. Åsögatan och Kvastmakarebacken. T3, K8, Pris.60.kr

 

54.297, Stockholm. Åsögatan. T2, K8, Pris.80.kr 48.664, Stockholm. Hörnet af Vestgöta- och Åsögatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

48.890, Stockholm på 80-talet. Åsögatan. T3, K8, Pris.60.kr 52.124, Det Stockholm som gått. Åsögatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

54.317, Stockholm. Nytorgsgatan och Åsögatan. T2, K8, Pris.60.kr 126.021, Gamla Stockholm. Åsögatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

126.022, Stockholm. Åsögatan. T2, K7, Pris.80.kr 131.937, Stockholm. Ersta från Åsögatan. fr OII stpl Stockholm 9.12.1903, K7, Pris.80.kr

 

Till vykort Södermalm sid. A-K,  L-R,  S-Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V