LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Stockholms-Utställningen 1897

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

Stockholm Allm. K. o. Ind. utst.  Stockholm. Kupolen. Utställningen  Stockholm. Utställningen. Gamla Stockholm

 

Vissa av vykorten finns också med någon av ovanstående stämplar

Signerade Anna Palm

62.840, . Stockholms Utställningen 1897. Arméens och Flottans Utställning. AE. T1, K8, SEK.240 58.414, Stockholms Utställningen 1897. Industrihallen. AE. T1, K8, SEK.240

 

58.413,  Stockholms Utställningen 1897. Ingången till Gamla Stockholm. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 25.7.1897. K7, SEK.240 58.405, Stockholms Utställningen 1897. Gamla Stockholm. Stortorget med Rådhuset. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Gamla Stockholm 26.9.1897. K7, SEK.240

 

92.972, Stockholms Utställningen 1897. Industriutställningen samt gamla Stockholm från Djurgårdsbrunnsviken, AE. T1, K8, SEK.240 58.417, Stockholms Utställningen 1897. Turistpaviljongen. AE. K8, SEK.240

 

58.406, Stockholms Utställningen 1897. Gamla Stockholm, Slottet Tre Kronor. AE. T1, K8, SEK.240 92.975, Stockholms Utställningen 1897. Gamla Stockholm. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 23.9.1897, K8. SEK.240

 

89.183, Stockholms Utställningen 1897. Konsthallen. Maskinhallen. AE. T1, K8, SEK.240

 

58.415, Stockholms Utställningen 1897. Konst och Industriutställningen från Saltsjön. AE. fr OII stpl Stockholm ALLM.K. o IND.UTST 8.8.1897. K7, SEK.240 58.415b, Stockholms Utställningen 1897. Konst och Industriutställningen från Saltsjön. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 26.9.1897. K8, SEK.240

 

58.415c, Stockholms Utställningen 1897. Konst och Industriutställningen från Saltsjön. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Gamla Stockholm 3.10.1897 K8, SEK.240

 

103.031, ndustriutställningen samt gamla Stockholm från Djurgårdsbrunnsviken. AE. Kartongkort ej vykort. K6, SEK.80

 

Övrigt Stockholms-Utställningen 1897, ej signerade

60.453b, Helsning från Industrihallens norra minaret. Stockholms-Utställningen 1897, fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 10.8.1897, K8, SEK.240 65.495b, Helsning från Industrihallens östra minaret, Stockholms-Utställningen 1897 fr OII stpl Stockholm Utställningen Kupolen 5.7.1897. K7, SEK.240

 

58.420, Stockholms-Utställningen 1897. Smedjegatan,T1, K8, SEK.240 58.420b, Stockholms-Utställningen 1897. Smedjegatan, fr Facit nr 50  stpl Utst. 8.9.1897, K8, SEK.280

 

92.976, Stockholms-Utställningen 1897. Gamla Stockholm. Rådhuset och Per Brahes hus. AE. T1, K7, SEK.240 92.976b, Stockholms-Utställningen 1897. Gamla Stockholm. Rådhuset och Per Brahes hus. AE. fr OII stpl Stockholm Utställningen Gamla Stockholm 16.9.1897. K7, SEK.240

 

58.421, Stockholms Utställningen 1897. Gamla Stockholm. Parti af Stortorget med Kopparmatte. AE. T1, K8, SEK.240 58.423, Stockholms Utställningen 1897. Helsning från S:t Gertruds Gillestuga. AE. fr OII stpl  Stockholm Utställningen Gamla Stockholm 3.10.1897. K8, SEK.240

 

130.372, Parti från Industrihallen vid Stockholmsutställningen 1897 med montrar för företag inom svenska textilindustrien. IKARUS 1947. K7, Sold 130.373, Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897, dåtidens största träbyggnad, nära 100 m hög. Till höger Nordiska Muséet i förgrunden Djurgårdsbron, byggd till utställningen. IKARUS 1947, K7. Sold

 

98.312, Helsning från Stockholms-Utställningen, fr OII stpl Stockholm 8.4.05, K6, Sold 59.824, Helsning från Stockholms utställningen 1897, Prippska Terrassen, Stockholm den ...189.. K7, Sold

 

130.369, Iduns salong.i Nord. Mus:ts byggnad å Allm. Industriutställningen. Stockholm den ....1897. K8, Sold

 

130.371, Stockholms Utställningen 1897. Stockholm den. T1, K8, SEK.240

 

96.569, Stockholm 1897 Orienteringsplan och Wyer. 24 st utvikningsbilder, K7, SEK.260

 

96.569, Stockholm 1897 Orienteringsplan och Wyer. 24 st utvikningsbilder,

 

130.370, Minne från Allmänna Konst -Industriutställningen i Stockholm 1897. Häfte med 10 st bilder och reklam Tekniska Fabriken Röda Korset. för Samaritbalsam, Maltos Cannabis, Närsalt Maltos, Sunshetssalt, Brösthonung, Miranda Aseptin och Hushållstvål. Såld

 

130.370, Minne från Allmänna Konst -Industriutställningen i Stockholm 1897. Häfte med 10 st bilder och reklam Tekniska Fabriken Röda Korset. för Samaritbalsam, Maltos Cannabis, Närsalt Maltos, Sunshetssalt, Brösthonung, Miranda Aseptin och Hushållstvål

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order