LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Ålsten

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

   
100.702, Ålsten. Alviksvägen. T5, K8, Pris.120.kr 101.535, Ålsten. Alviksvägen. fr stpl Stockholm 30.12.33, K7, Såld

 

95.806, Ålsten. Djupdalsvägen. fr stpl Höglandstorget 23.3.45, K8, Såld 104.351, Ålsten. Författarevägen. fr stpl Stockholm 19.4.55, K7, Pris.80.kr

 

112.822, Ålstens Gård. fr stpl Stockholm 28.7.27, K8, Såld 101.545, Ålsten. Hallingsbacken. fr stpl 21.11.27, K7, Såld

 

112.823, Ålsten. Stadsminister P.A. Hanssons bostad. fr stpl Stockholm 18.10.45, K7, Såld 95.804, Ålsten. Hemtuna. pl, T5, K7, Pris.80.kr

 

 

100.937, Ålsten. Hemtuna. fr stpl Bromma 16.3.62, K7, Såld 101.538, Ålsten. Hjärpstigen. pl, stpl 13.8.33, K7, Pris.120.kr

 

112.824, Ålsten. Höglandsparkens Hållplats. (Knut B. Sundberg Slakteriaffär). T5, K7 (överklistrad adressida). Såld

 

112.825, Ålsten. Höglandstorget. fr stpl 5.8.43, K7, Såld 112.826, Ålsten. Höglandstorget. fr stpl Stockholm, T5, K8, Såld

 

112.827, Ålsten. Höglandstorget. fr stpl Stockholm 29.7.35, K8, Såld 112.828, Höglandstorget. T5, K8, Såld

 

112.829, Ålsten. Höglandstorget. Författarvägen. fr stpl Stockholm 27.9.33, K7, Såld 112.830, Ålsten. Höglandstorgets hållplats. (spårvagn). fr stpl Stockholm 23.7.30, K6, Såld

 

111.703, Ålsten. Höglandstorget. fr stpl Bromma 22.8.49, K7, Såld 108.078, Ålsten. Hökgatan. fr stpl Stockholm 1.8.36, K8, Pris.120.kr

 

95.808, Ålsten. Borgmästare Lindhagens villa. fr stpl Stockholm 26.5.49, K7, Pris.80.kr 104.352, Ålsten. Nockebyvägen. T4, K8, Pris.120.kr

 

108.074, Ålsten. Orrspelsvägen. fr stpl Äppelviken 26.6.35, K8, Såld 112.831, Ålsten med radhusen. T5, K8, Såld

 

112.832, Skaldevägen. fr stpl 11.11.32, K7, Pris.120.kr 111.704, Ålsten. Strandparti.fr stpl 14.12.32, K8, Pris.80.kr

 

104.354, Ålsten. Thaliavägen. fr stpl Äppelviken 24.12.33, K6, Pris.60.kr 101.541, Ålsten. Vesslevägen. ofr, T5, K8, Pris.120.kr

 

104.355, Ålsten. Virvelvindsvägen. pl stpl 1941, K6, Såld 104.356, Ålsten. Västerled. T5, K8, Pris.120.kr

 

82.975, Ålsten. Ålstensgatan. fr stpl Ålsten 15.11.46, K8, Såld 95.801, Ålsten. Ålstensgatan. fr stpl 13.5.54, K7, Såld

 

   
104.358, Ålsten.Ålstensgatan. fr senare stpl, T5, K7, Såld 101.543, Ålsten. Ålstenstorget. ofr, T5, K8, Såld

 

100.934, Ålsten. Åsbacken. fr stpl Höglandstorget 7.8.3?, K8, Pris.120.kr 95.805, Ålsten. Utsikt från Örnbogatan. T5, K8, Såld

 

111.705, Parti av Ålsten. fr stpl, T5, K7, Såld 108.076, Ålsten. Parti av Mälaren. fr stpl Bromma 14.6.52, K7, Pris.60.kr

 

104.360, Parti av Ålsten. fr stpl 28.6.36, K7, Såld 104.361, Parti av Ålsten. fr stpl Stockholm 24.2.48, K7, Pris.80.kr

 

51.702, Utsikt från Ålsten. fr stpl Stockholm 28.8.33, K7, Pris.60.kr 95.807, Utsikt från Ålsten. fr, T5, K7, Pris.80.kr

 

100.936, Ålsten. Utsikt över Mälaren. pl, (skadad adressida). T5, K6, Pris.80.kr 108.077, Ålstensvinter. sign. Küntzel 1945. 4-sidigt kort, ej adressida. K7, Pris.50.kr
 

Till vykort: Bromma flygplats, Drottningholm, Hässelby, Riddersvik, Nockeby, Traneberg, Ulvsunda, Vällingby, Ålsten, Äppelviken, Västerort övrigt

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V