LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Drottningholm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

104.437, China slott, Drottningholm. fr OII stpl Drottningholm 19.7.1907, K8, Pris.50.kr 91.477, Drottningholm. China Slott.T5, K8, Pris.40.kr

 

108.504, Drottningholm. Kina Slott. T1, K8, Pris.50.kr 108.503, Drottningholm. Vakttältet vid China slott. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.488, Götiskan Tornet. Drottningholm. fr OII stpl Drottningholm 1.6.1911, K8, Såld 108.492, Kantongatan. Drottningholm. T4, K6, Pris.80.kr

 

104.438, Drottningholmsbron fr. Kersö. T4, K8, Pris.50.kr 104.439, K.F.U.Ms Sommarhem, Kersö. Drottningholm. T4, K8, Pris.50.kr

 

108.496, K.F.U.M.s Sommarhem Kersö. Drottningholm. fr stpl Södertörns Villastad 14.7.4(4), K8, Såld 108.494, Lambarudd. Drottningholm. Chrysanthemumshus 1902. ofr, T1, K8, Såld

 

108.499, Drottningholm. Landelius Konditori. fr stpl Stockholm 14.7.40,  K7, Pris.40.kr 108.491, Drottningholm. Konditoriet, fr stpl Drottningholm 29.5.27, K7, Pris.120.kr

 

108.500, Lovöverket. Drottningholm. pl, stpl 2.9.36, K7, Pris.60.kr 108.519, Lofö Kyrka vid Drottningholm. fr GV stpl Stockholm 23.7.13, K7, Pris.40.kr

 

108.520, Lovö kyrka. Julotta. fr stpl 23.5.55, K8, Pris.40.kr 108.489, Drottningholm. Långa Raden. fr GV stpl Stockholm 16.1.15, K8, Pris.120.kr

 

104.442, Drottningholms slott. T2, K7, Pris.120.kr 91.428, Drottningholms Slott från parken. T1, K8, Pris.40.kr

 

53.592, Drottningholm. pl, stpl 1903, K7, Pris.140.kr 91.473, Drottningholm. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.515, Stockholm. Drottningholms Slott. ofr, T1, K8, Såld 91.452, Drottningholms slott. fr OII stpl Stockholm 4.9.99, K8, Pris.150.kr

 

108.516, Drottningholms Slott. fr GV stpl Stockholm 18.6.11, K8, Pris.60.kr 108.517, Drottningholm år 1694. T1, K8, Pris.60.kr

 

108.518, Drottningholms slott. T5, K8, Pris.40.kr 104.447, Drottningholm. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.514, Drottningholm. fr OII stpl, T1, K7, Såld 108.498, Drottningholm. Slottskapellet. T4, K8, Pris.40.kr

 

108.495, Stockholms omgifningar. Drottningholm. Ståthållarebostället. T1, K8, Pris.60.kr 108.505, Svandammen vid Drottningholm. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr

 

108.506, Drottningholm. Svandammen. fr GV stpl Drottningholm 2.7.20, K8, Pris.40.kr 108.507, (Drottningholm). T4, K7, Pris.50.kr

 

108.508, Drottningholm. Teatermuseet. T5, K8, Pris.40.kr 91.540, Drottningholms teater. Åskådarerummets nedre del och acenen. T4, K8, Pris.40.kr

 

91.481, Drottningholms slottsteater. Scen ur Bellmans "Fiskarstugan". T5, K8, Pris.40.kr 108.511, Drottningholms slott. I förgrunden Drottningholms värdshus. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.490, Drottningholms Värdshus. T1, K8, Såld 108.497, Drottningholms Värdshus. Parti av Matsalen. fr stpl 1947, K7, Pris.40.kr

Till vykort: Bromma flygplats, Drottningholm, Hässelby, Riddersvik, Nockeby, Traneberg, Ulvsunda, Vällingby, Ålsten, Äppelviken, Västerort övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V